Постійні комісії
Персональний склад постійних комісій
УКРАЇНА
В О Л О Д А Р С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
           13.11.2015         7/1-5   
смт Володарське
 
Про утворення та обрання постійних комісій
Володарської районної ради сьомого скликання
 
 
Згідно ст. 43, 47, 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 46 Регламенту Володарської районної ради, районна рада
 
ВИРІШИЛА:        
 
1. Утворити п’ять постійних комісій Володарської районної ради сьомого скликання:
- з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення;
 
- з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту.
 
-  з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу.
 
- з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів.
 
-   з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва.
 
2. Обрати постійні комісії районної ради з числа депутатів у складі згідно з додатками  1 – 5.
 
3. Вважати таким, що втратило силу рішення районної ради від 11.11.2010 №6 / 1-7 «Про утворення та обрання  постійних комісій районної  ради»
 
 
Голова районної ради                                                                                                                                                     В.М.Мітько 
           
                                                                                                                                             Додаток  1
                                                                                                                                             до рішення районної ради
                                                                                                                                                    13.11.2015         7/1-5 
 
 Постійна комісія
з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення
 
1. Чебурахін Олександр Миколайович – голова постійної комісії
 
2. Гаврил-Оглу Федір Іванович
 
3. Карманов Михайло Миколайович
 
4. Плахотная Анна Леонідівна
 
5.Шевелєв Віктор Миколайович
 
 
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                     О.М.Горбатенко
 
  
 
                                                                                                                                       Додаток 2
                                                                                                                                       до рішення районної ради
                                                                                                                                                  13.11.2015         7/1-5 
 
 
Постійна комісія
з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім’ї, фізкультури та спорту
 
1.      Челбарах Іван Васильович - голова постійної комісії
 
2.      Бджицька Валентина Іванівна
 
3.      Гурецький Сергій Йосипович
 
4.      Лазаренко Олександр Васильович
 
5.      Тедерова Валентина Вікторівна
 
6.      Темір Валентина Миколаївна
 
7.      Третяк Анжела Петрівна
 
8.      Швечикова Вікторія Володимирівна
 
 
Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                     О.М.Горбатенко
 
 
                                                                                                                                                Додаток  3
                                                                                                                                                до рішення районної ради
                                                                                                                                                           13.11.2015         7/1-5 
 
 
Постійна комісія
з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів,
розвитку малого і середнього бізнесу
 
 
1.      Каіра Микола Іванович - голова постійної комісії
 
2.      Балабанов Василь Васильович
 
3.      Борисова Надія Миколаївна
 
4.      Глухов Сергій Анатолійович
 
5.      Кунак Наталя Анатоліївна
 
6.      Мазуренко Руслан Леонідович
 
7.      Челбарах Пилип Христофорович
 
 
 
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                           О.М.Горбатенко
 
 
 
                                                                                                                                       Додаток  4
                                                                                                                                      до рішення районної ради
                                                                                                                                                 13.11.2015         7/1-5 
 
 
Постійна комісія
з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів
 
 
1.      Сумятін Олександр Олександрович - голова постійної комісії
 
2.      Вавілонський Сергій Віталійович
 
3.      Гедьо Сергій Володимирович
 
4.      Грушевий Віталій Миколайович
 
5.      Мінаєва Тетяна Леонідівна
 
6.      Товарчі Сергій Михайлович
 
     
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                   О.М.Горбатенко
 
 
                                                                                                                                                Додаток  5
                                                                                                                                                до рішення районної ради
                                                                                                                                                           13.11.2015         7/1-5 
 
Постійна комісія
з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва
 
  
1.      Папаценко Іван Христофорович - голова постійної комісії
 
2.      Каіра Микола Іванович
 
3.      Салявін Єгор Сергійович
 
4.      Темір Олександр Леонідович
 
5.      Цололо Володимир Володимирович
 
6.      Юзвінкевич Сергій Вілійович
 
 
 
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                                                                                                      О.М.Горбатенко
 


УКРАЇНА
ВОЛОДАРСЬКА   РАЙОННА   РАДА
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
      13.11.2015              7/1-6   
смт Володарське
 
   
Про затвердження Положення про постійні комісії
Володарської районної ради сьомого скликання
 
          
 
Керуючись ст.ст. 43, 46, 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 46 Регламенту, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про постійні комісії Володарської районної ради сьомого скликання згідно з додатком.
 
2. Вважати таким що втратило чинність рішення районної ради від 11.11.2010 № 6/1-8 «Про затвердження Положення про постійні комісії районної ради».
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                                                                                                      В.М.Мітько                                     
 
 
 
                                                                                                                                                                      Додаток
                                                                                                                                                                      до рішення районної ради    
 13.11.2015               7/1-6        
 
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Володарської районної ради сьомого скликання
 
Положення про постійні комісії Володарської районної ради визначає напрями діяльності та порядок організації роботи постійних комісій Володарської районної ради (далі – постійні комісії).

Розділ 1. Загальні положення
 
Стаття 1. Правова основа діяльності постійних комісій
Постійні комісії є органами Володарської районної ради, які обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до ведення районної ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради. У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україна», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Володарської районної ради, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, іншими нормативними актами та цим Положенням.
Постійні комісії підзвітні районній раді та відповідальні перед нею. Постійні комісії діють за дорученням районної ради, голови районної ради, його заступника або за власною ініціативою.
 
Стаття 2. Завдання постійних комісій
Основними завданнями постійних комісій є:
- вивчення питань за напрямками діяльності та компетенції ради і комісій з підготовкою відповідних висновків і рекомендацій;
- попередній розгляд та підготовка висновків з питань, що вносяться на розгляд ради;
- розробка проектів рішень ради відповідно до напрямів діяльності комісій та внесення їх на розгляд ради;
- здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 
Стаття 3. Створення постійних комісій
Питання про утворення та обрання постійних комісій розглядається на першій сесії районної ради нового скликання.
Постійні комісії утворюються на строк повноважень ради.
Кількість постійних комісій та їх найменування визначаються радою за пропозицією голови ради, виходячи з необхідності ефективної реалізації функціональних завдань і напрямів діяльності ради.
Постійні комісії обираються за пропозицією голови ради з урахуванням пропозицій депутатських фракцій  (у разі їх створення), депутатів у складі голови і не менше 4-х членів комісії.
Обрання заступника голови та секретаря комісії вирішуються на засіданні
комісії.
До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник.
Зміни до складу комісій вносяться радою за пропозицією голови ради, на підставі письмових заяв депутатів, узгоджених з фракціями (у разі їх створення) та постійними комісіями, до складу яких передбачається внести зміни. Заява депутата про включення до складу постійної комісії або вихід з її складу направляється голові ради для подальшого розгляду на сесії районної ради.
 
Стаття 4. Принципи роботи постійних комісій
Постійні комісії будують свою роботу на принципах законності, колегіальності, гласності, вільного ділового обговорення питань і прийняття рішень. Постійні комісії діють в тісному взаємозв'язку з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, трудовими колективами, профспілками, громадськими організаціями, політичними партіями, вивчають і враховують громадську думку.
На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. За рішенням комісії документи і матеріали її роботи можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації.
 
Стаття 5. Робота депутатів у постійних комісіях
Депутат районної ради повинен входити до складу однієї з
постійних комісій. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
На час засідань постійних комісій депутати звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків.
 Депутат районної ради має право вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні комісії.
Депутат має право знайомитися з усіма офіційними документами, які надходять і зберігаються в комісії, робити виписки, копіювання цих документів.
Пропозиції та зауваження, висловлені депутатом або передані голові постійної комісії у письмовій формі, підлягають обов'язковому розгляду на комісії.
Депутат зобов'язаний брати участь у роботі постійної комісії, в
складу якої він обраний.
У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання без поважних причин рішень і доручень комісії, районна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата у встановленому порядку.

Розділ 2. Основні функції та права постійних комісій
 
Стаття 6. Основні функції постійних комісій
Відповідно до завдань і напрямків діяльності постійні комісії:
- за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного, культурного розвитку та інші цільові програми, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-
культурної сфери, інші питання, які відносяться до її компетенції;
- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань;
- за дорученням ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, представляють за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності на розгляд районної
ради;
- організують роботу з реалізації рішень ради та комісії, здійснюють контроль за їх виконанням.
 
Стаття 7. Права постійних комісій
Для реалізації покладених на них завдань постійні комісії мають
право:
- вносити на розгляд ради питання відповідно до напрямів діяльності постійної комісії;
- виступати на пленарних засіданнях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання, представляти проекти рішень ради, вносити поправки до них;
- вивчати громадську думку, здійснювати збір та аналіз інформації з питань, віднесених до компетенції комісії;
- заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ, організацій з питань, віднесених до компетенції комісії;
- одержувати в установленому законом порядку від керівників органів
місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій необхідні документи і матеріали з питань, віднесених до відання комісії;
- створювати підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, фахівців для вивчення питань, розробки проектів рішень ради;
- розглядати звернення громадян, що надійшли до комісії.
 
 
Розділ 3. Напрямки діяльності постійних комісій
 
Стаття 8. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення.
 
1. Готує висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності, розглядає питання про відкликання депутата і вносить його на пленарне засідання районної ради.
2. За дорученням районної ради, його голови або заступника голови, готує рекомендації з питань, пов'язаних з роботою депутата в районній раді та її органах.
3. Готує висновки з питань, пов'язаних з достроковим припиненням повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством.
4. Попередньо розглядає кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готує висновки з цих питань.
5. Бере участь у розробці і здійсненні комплексних програм, заходів щодо забезпечення законності в боротьбі зі злочинністю та охорони громадського порядку, прав громадян на території району, забезпечення безпечної життєдіяльності населення.
6. Вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності їх посадових осіб, подає за наслідками перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд ради.
7. Взаємодіє з відповідними постійними комісіями обласної ради з питань діяльності комісії.
8. Взаємодіє з органами суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ, міністерства надзвичайних ситуацій з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення.
9. Організовує силами членів комісії та активу, роботу з виконання рішень ради та комісії.
Вивчає досвід діяльності правоохоронних органів, органів міністерства надзвичайних ситуацій щодо дотримання прав і законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення району.
10. Здійснює контроль за виконанням рішень ради відповідно до напрямів діяльності комісії, власних висновків і рекомендацій.
 
Стаття 9. Постійна комісія з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів та розвитку малого і середнього бізнесу
 
1. Розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку району, бюджету району, а також звіти про їх виконання.
2. Попередньо розглядає питання виконання зведеного та місцевого бюджетів району в цілому, в розрізі селищної та сільських рад, окремих платежів, галузей і підприємств.
3. Здійснює поточний контроль за виконанням програм економічного розвитку, бюджету району.
4. Проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету.
5. Попередньо, до рішення ради, розглядає з прийняттям відповідних рекомендацій питання про використання вільних бюджетних коштів.
6. Попередньо розглядає і дає висновки з питань про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету, про використання вільних залишків районного бюджету та інших джерел.
7. Контролює порядок формування та використання позабюджетних коштів, цільових фондів.
8. Вносить пропозиції щодо ефективного використання виробничо-технічного, економічного потенціалу.
9. Вивчає питання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, готує по них висновки, рекомендації, а також питання на засідання ради.
10. Розглядає та готує висновки про часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку, тільки за рахунок коштів, зарахованих на спеціальний рахунок районного бюджету.
11. Бере участь у попередньому розгляді проектів планів підприємств і організацій спільної власності територіальних громад, що знаходиться в управлінні районної ради, вносить по них зауваження і пропозиції.
12. Вивчає діяльність органів, що забезпечують виконання бюджету, поповнення бюджету за рахунок податків та інших платежів, що надходять до районного бюджету з направленням необхідних рекомендацій.
13. Вивчає і вносить на розгляд ради питання залучення іноземних інвестицій в економіку району.
14. Попередньо вивчає і розглядає питання, що виносяться райдержадміністрацією на сесію районної ради, дає по них висновки, готує доповіді і співдоповіді.
15. Здійснює контроль по виконанню рішень ради та власних рішень і рекомендацій.
16. Здійснює контроль за виконанням наказів виборців.
 
Стаття 10. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів
 
1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає і готує питання про стан і розвиток сільськогосподарської галузі, соціально-культурного будівництва та інші питання за напрямками діяльності комісії, які вносяться на розгляд районної ради; розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.
2. Вивчає діяльність органів агропромислового комплексу, а також з питань, віднесених до відання ради, райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за наслідками перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд районної ради.
3. Попередньо вивчає і виробляє пропозиції при підготовці та розгляді радою питань впровадження науково-технічного прогресу і передового досвіду в агропромисловому комплексі, застосування інтенсивних, індустріальних технологій виробництва продуктів землеробства і тваринництва з нарощування виробництва сільськогосподарської продукції з метою забезпечення раціональних норм споживання населенням найважливіших продуктів харчування; аналізує діяльність і веде роботу з виявлення додаткових резервів і можливостей розвитку переробних галузей.
4. Попередньо вивчає досвід впливу економічного механізму у взаєминах з виробниками сільськогосподарської продукції та вносить пропозиції щодо забезпечення впровадження нового механізму господарювання і розвитку різних форм власності.
5. Вивчає питання соціальної перебудови населених пунктів сільської місцевості, поліпшення соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого обслуговування сільського населення і за результатами розгляду готує висновки і рекомендації.
6. Бере участь у розробці районних, екологічних програм, заходів щодо забезпечення дотримання природоохоронного законодавства при використанні і збереженні всіх видів природних ресурсів на території району.
7. Організує виконання рішень ради, а також висновків і рекомендацій комісії.
8. Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень та рекомендацій.
 
Стаття 11. Постійна комісія з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та будівництва
 
1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає і готує питання про стан і розвиток промисловості, транспорту, зв'язку, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та будівництва, інших питань за напрямками діяльності комісії, які вносяться на розгляд районної ради; розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.
2. Бере участь у підготовці районних будівельних програм, генеральних планів будівництва населених пунктів, іншої містобудівної документації. Здійснює контроль за виконанням цих планів і програм.
Бере участь у розробці та вносить на затвердження ради відповідно до законодавства правила забудови та благоустрою населених пунктів району.
3. Попередньо розглядає кандидатури, запропоновані для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, керівників об'єктів, віднесених до комунальної власності та спільної власності територіальних громад, готує висновки з цих питань.
4. Бере участь у розробці та вносить пропозиції раді щодо встановлення правил користування водозабірних споруд, призначених для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, про обмеження або заборону користування підприємствами питною водою в промислових цілях.
5. Взаємодіє з відповідними постійними комісіями обласної ради з питань діяльності комісії.
6. Організовує силами членів комісії та веде активу роботу з виконання рішень ради та комісії.
7. Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради відповідно до напрямів діяльності комісії, власних висновків і рекомендацій, організовує контроль за виконанням наказів виборців.
 
 
Стаття 12. Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, культури, молодіжної політики, сім'ї, фізичної культури і спорту
 
1. Попередньо розглядає проекти планів і програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає питання стану та розвитку освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, молодіжної політики, сім'ї, фізкультури і спорту та інших питань відповідно до напрямків роботи комісії, які вносяться на розгляд районної ради; розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.
2. Попередньо вивчає і виробляє пропозиції при підготовці та розгляді радою питань, що стосуються вдосконалення форм і методів розвитку освіти, охорони здоров'я, культурної, молодіжної політики, фізкультури і спорту в районі; аналізує діяльність і веде роботу з виявлення додаткових резервів і можливостей реалізації основних напрямів державних і регіональних програм у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики та сім'ї, соціального захисту населення.
3. Вивчає питання забезпечення доступності і безоплатності середньої освіти на території району, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, аналізує стан освіти в районі, вносить рекомендації щодо подальшого поліпшення його якості, розвитку гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в школах.
4. Вносить пропозиції щодо налагодження взаємодії ради з вищими навчальними закладами з метою поліпшення підготовки кадрів.
5. Вивчає питання виховання, освіти дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків у школах, дитячих дошкільних установах освіти, а також осіб, які мають вади у фізичному і розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах.
6. Вивчає питання розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної бази культурних та спортивних закладів; вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-просвітніх установ у естетичному вихованні та вдосконаленні організації дозвілля населення району, сприяє справі збереження і розвитку національних традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності, з підготовкою відповідних рекомендацій.
7. Бере участь у розробці регіональної політики соціального захисту.
8. Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо поліпшення умов праці та побуту жінок.
9. Сприяє виконанню заходів щодо поліпшення умов життя ветеранів війни і праці, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей.
10. Готує пропозиції щодо раціонального використання трудових ресурсів, а також з розвитку системи працевлаштування та професійної перепідготовки.
11. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціальної захищеності молоді, сім'ї, забезпечення її житлом, соціально-побутовими установами, організацією дозвілля, туризму, охорони здоров'я, забезпечення інтересів юнаків та дівчат у сфері освіти і праці.
12. Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень та рекомендацій.
 
Розділ 4. Порядок та організація роботи постійних комісій
 
Стаття 22. Засідання постійних комісій
Основною формою роботи постійних комісій є їх засідання.
Засідання постійних комісій скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними при участі не менше половини від загального складу постійної комісії.
Про дату, час і місце засідання постійної комісії члени комісії повідомляються не пізніш як за три дні до дати проведення засідання.
У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голові або секретарю постійної комісії.
На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою і секретарем постійної комісії.
За результатами розгляду питань на засіданні постійної комісії готуються висновки та рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії та підписуються головою постійної комісії, а в разі його
відсутності - заступником голови або секретарем постійної комісії.
На засіданнях постійних комісій можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не є членами цих комісій.
На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних підприємств, установ та громадських організацій, засобів масової інформації. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені в встановлений ними строк. Організаційне, правове, інформаційне, технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат
районної ради.
 
Стаття 23. Спільні засідання постійних комісій
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи цих постійних комісій, а також за дорученням голови районної ради або його заступника розглядатися постійними комісіями спільно.
Спільні засідання постійних комісій правомочні, якщо на них присутні більше половини складу кожної постійної комісії. Рекомендації та висновки на таких засіданнях приймаються простою більшістю голосів від загального складу кожної комісії і підписуються головами цих постійних комісій.
Якщо постійна комісія вважає, що питання, передане їй на розгляд, відноситься також до ведення іншої постійної комісії, або визнає за необхідне висловити думку з питання, розглянутого іншою комісією, вона має право внести про це пропозицію голові районної ради або його заступнику.
Постійна комісія на прохання інших постійних комісій може, за напрямками своєї діяльності, брати участь у підготовці питань, що розглядаються цими комісіями.
 
Стаття 24. Голова постійної комісії
Організація роботи постійної комісії покладається на голову
комісії.
Голова постійної комісії:
- забезпечує підготовку питань до розгляду на засіданні комісії;
- скликає і веде засідання комісії;
- дає доручення членам комісії, направляє їм матеріали і документи, пов'язані з діяльністю комісії;
- організовує роботу підготовчих комісій і робочих груп;
- запрошує для участі в роботі комісії представників державних органів, громадських організацій, підприємств та фахівців;
- організовує роботу з виконання рішень ради та комісії;
- підтримує постійний зв'язок з радою, іншими комісіями ради, інформує раду про розглянуті в комісіях питаннях, а також про заходи щодо реалізації прийнятих рішень;
- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
- організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Стаття 25. Заступник голови постійної комісії
Заступник голови постійної комісії за дорученням голови комісії бере участь в організації її роботи.
У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, здійснює функції голови комісії.

Стаття 26. Секретар постійної комісії
Секретар постійної комісії:
- бере участь в організації роботи комісії;
- веде протокол засідання комісії;
- веде облік участі членів комісії у її засіданнях;
- веде діловодство комісії;
- повідомляє членам комісії про час і місце проведення засідань, інших заходів комісії;
- забезпечує своєчасне направлення виконавцям рекомендацій і висновків комісії та здійснює контроль за надходженням від них відповідей;
- при відсутності голови та заступника голови комісії або неможливості виконання ними своїх повноважень здійснює функції голови постійної комісії;
- виконує інші доручення комісії та голови комісії.
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                                                                 О.М.Горбатенко

 
Положення про постійні комісії

УКРАЇНА

ВОЛОДАРСЬКА   РАЙОННА   РАДА

 Р І Ш Е Н Н Я

районної    ради

 

від  11.11.2010     6/1-8

смт Володарське

Про затвердження Положення про постійні
комісії районної ради

           

Керуючись ст.ст. 43, 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про постійні комісії районної ради згідно з додатком.

 2. Вважати таким що втратило чинність рішення районної ради від 11.05.2006 5/1-10.

 
 

Голова районної ради                                                                                                                                                             П.М.Азаров    Приложение

    к решению районного совета
     11.11.2010     6/1-8

  

 ПОЛОЖЕНИЕ

о  постоянных комиссиях Володарского районного совета

  

Статья 1. В соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» районный совет избирает из числа депутатов районного совета постоянные комиссии для изучения, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,  относящихся к ведению совета, осуществления контроля за выполнением решений совета.

 Статья 2. Основными задачами постоянных комиссий являются:

- изучение вопросов по направлениям деятельности совета и комиссий с подготовкой заключений и рекомендаций;

- предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение совета;

- подготовка вопросов по направлениям деятельности соответствующих комиссий на рассмотрение совета;

- осуществление контроля за выполнением решений совета.

 Статья 3. Выполняя возложенные на них задачи, постоянные комиссии призваны всей  своей работой во время сессии и в период между сессиями способствовать постоянной и эффективной деятельности совета.

 Статья 4. Постоянные комиссии районного совета руководствуются в своей деятельности Конституцией Украины, Законами Украины, Постановлениями Кабинета Министров Украины, Регламентом совета, настоящим Положением, решениями совета. 

Статья 5. Вопрос о количестве постоянных комиссий и их наименовании решается на первой сессии совета вновь избранного созыва.

 Статья 6. Перечень постоянных комиссий по предложению председателя районного совета утверждается решением районного совета, исходя из стоящих перед советом задач и местных условий.

Постоянные комиссии районного совета избираются на первой сессии районного совета вновь избранного созыва по предложению председателя районного совета в составе председателя и членов комиссии на срок его полномочий.

На первом заседании постоянной комиссии избираются заместитель председателя и секретарь комиссии.

В течение срока своих полномочий районный совет может производить необходимые изменения в перечне постоянных комиссий и вносить изменения в персональный состав комиссий.

  Статья 7. Депутаты работают в постоянных комиссиях на общественных началах.

Депутат районного совета обязан принимать участие в заседаниях постоянной комиссии. Он имеет право решающего голоса по всем  рассматриваемым комиссией вопросам.

В состав постоянных комиссий не могут быть избраны председатель, заместитель председателя районного совета.

Заявление депутата о включении в состав постоянной комиссии или выходе из состава постоянной комиссии направляется председателю районного совета для последующего рассмотрения на сессии районного совета.

 Статья 8. Постоянные комиссии строят свою работу на основе коллективного, свободного делового обсуждения и решения вопросов, законности, гласности и широкой инициативы членов постоянных комиссий.

Постоянные комиссии действуют в тесной связи с общественными организациями, трудовыми коллективами, органами общественной самоорганизации, вовлекают в свою работу граждан, изучают и учитывают общественное мнение.

На заседания постоянных комиссий приглашаются представители СМИ. Сообщения о работе комиссии, о выполнении принятых ими рекомендаций публикуются в печати.

 Статья 9. Постоянные комиссии подотчетны районному совету и ответственны перед ним.

 Статья 10. Деятельность постоянных комиссий координирует председатель районного совета, дает им поручения, содействует организации выполнения их рекомендаций.

 Статья 11. Постоянные комиссии действуют по поручению районного совета, председателя районного совета, его заместителя или по собственной инициативе.

 Статья 12.  Члены постоянных комиссий на время заседаний комиссий, а также для выполнения их поручений освобождаются от выполнения служебных или производственных обязанностей.

 Статья 13.

В случае пропуска депутатом на протяжении года более половины заседаний постоянной комиссии, неисполнения без уважительных причин поручений постоянной комиссии, районный совет может обратиться с ходатайством об отзыве этого депутата в установленном законом порядке.

 Статья 14. Вопросы ведения, права, обязанности, порядок организации и деятельность постоянных комиссий определяется Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», настоящим Положением, другими законодательными актами Украины, и в  соответствии с ними – районным советом.   

Статья 15. 

Постоянная комиссия

по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечения безопасной жизнедеятельности  населения.

 
             1. Готовит заключения по вопросам, связанным с гарантиями депутатской деятельности, рассматривает вопрос об отзыве депутата и вносит его на пленарное заседание районного совета.

2. По поручению районного совета, его председателя или заместителя председателя, готовит рекомендации по вопросам, связанным с работой депутата в районном совете и его органах.

3. Готовит заключения по вопросам, связанным с досрочным прекращением полномочий депутата совета в порядке, установленном законодательством.

4. Предварительно рассматривает кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания, утверждения, назначения или согласования советом, готовит заключения по этим вопросам.

5. Принимает участие в разработке и осуществлении комплексных программ, мероприятий по обеспечению законности в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, прав граждан на территории района, обеспечения безопасной жизнедеятельности  населения.

6. Изучает деятельность подотчетных и подконтрольных совету органов, а также по вопросам, отнесенным к ведению совета, районной государственной администрации, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности их должностных лиц, представляет по результатам проверки рекомендации на рассмотрение их руководителей, а в случае необходимости – на рассмотрение совета.

7. Взаимодействует с  соответствующими постоянными комиссиями областного совета по вопросам деятельности комиссии.

8. Взаимодействует с органами суда, прокуратуры, юстиции, службы безопасности, внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций  по вопросам  обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечения безопасной жизнедеятельности  населения.

9. Организует силами членов комиссии и актива работу по выполнению решений совета и комиссии.

Изучает опыт деятельности правоохранительных органов, органов министерства чрезвычайных ситуаций по соблюдению прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасной жизнедеятельности  населения района.

10. Осуществляет контроль за выполнением решений совета согласно направлениям деятельности комиссии, собственных заключений и рекомендаций.


Статья 16.  

Постоянная комиссия

по  вопросам экономической и инвестиционной политики, бюджета, финансов и развития малого и среднего бизнеса

 

1. Рассматривает проекты программ экономического и социального развития района, бюджета района, а также отчеты об их исполнении.

2. Предварительно рассматривает вопросы выполнения сводного и местного бюджетов района в целом, в разрезе поселкового и сельских советов, отдельных платежей, отраслей и  предприятий.

3. Осуществляет текущий контроль за выполнением программ экономического развития, бюджета района.

4. Проводит работу по выявлению внутрихозяйственных резервов и дополнительных доходов бюджета.

5. Предварительно, до решения совета, рассматривает с принятием соответствующих рекомендаций вопросы об использовании свободных бюджетных средств.

6. Предварительно рассматривает и дает заключения по вопросам о выделении средств из резервного фонда районного бюджета, об использовании свободных остатков районного бюджета и других источников.

7. Контролирует порядок формирования и использования внебюджетных средств, целевых фондов.

8. Вносит предложения по эффективному использованию производственно-технического, экономического потенциала.

9. Изучает вопросы целевого и эффективного использования бюджетных средств, готовит по ним заключения, рекомендации, а также вопросы на заседание совета.

10. Рассматривает и дает заключения по частичному освобождению на определенный срок, уменьшению суммы земельного налога, только за счет средств, зачисленных на специальный счет районного бюджета.

11. Участвует в предварительном рассмотрении проектов планов предприятий и организаций общей собственности территориальных громад, находящейся в управлении районного совета, вносит по ним замечания и предложения.

12. Изучает деятельность органов, обеспечивающих исполнение бюджета, пополнение бюджета за счет налогов и иных платежей, поступающих в районный бюджет с направлением необходимых рекомендаций.

13. Изучает и вносит на рассмотрение совета вопросы привлечения иностранных инвестиций в экономику района.

14. Предварительно изучает и рассматривает вопросы, выносимые райгосадминистрацией на сессию районного совета, дает по ним заключения, готовит доклады и содоклады.

15. Осуществляет контроль по выполнению решений совета и собственных решений и рекомендаций.

16. Осуществляет контроль за выполнением наказов избирателей.

 Статья 17.  

Постоянная комиссия

по вопросам агропромышленного комплекса, социального развития села, регулирования земельных отношений, охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов

 
          
1. По поручению совета или по собственной инициативе предварительно рассматривает проекты программ социально-экономического и культурного развития, районного бюджета, отчеты об исполнении программ и бюджета, изучает и готовит вопросы о состоянии и развитии сельскохозяйственной отрасли, социально-культурного строительства и другие вопросы по направлениям деятельности комиссии, которые вносятся на рассмотрение районного совета; разрабатывает  проекты решений совета и готовит заключения по этим вопросам, выступает на сессиях райсовета с докладами и содокладами.

2. Изучает деятельность органов агропромышленного комплекса, а также по вопросам, отнесенным к ведению совета, райгосадминистрации, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и их должностных лиц, представляет по результатам проверки рекомендации на рассмотрение их руководителей, а в случае необходимости – на рассмотрение райсовета.

3. Предварительно изучает и вырабатывает предложения при подготовке и рассмотрении советом вопросов внедрения научно-технического прогресса и передового опыта в агропромышленном комплексе, применения интенсивных, индустриальных технологий производства продуктов земледелия и животноводства по наращиванию производства сельскохозяйственной продукции с целью обеспечения рациональных норм потребления населением важнейших продуктов питания; анализирует деятельность и ведет работу по выявлению дополнительных резервов и возможностей развития перерабатывающих отраслей.

4. Предварительно изучает опыт воздействия экономического механизма во взаимоотношениях с производителями сельскохозяйственной продукции и вносит предложения по обеспечению внедрения нового механизма хозяйствования и развития различных форм собственности.

5. Изучает вопросы социального переустройства населенных пунктов сельской местности, улучшения социально-культурного, бытового, торгового и иного обслуживания сельского населения и по результатам рассмотрения готовит заключения и рекомендации.

6. Участвует в разработке районных, экологических программ, мероприятий по обеспечению соблюдения природоохранного законодательства при использовании и сохранении всех видов природных ресурсов на территории района.

7. Организует выполнение решений совета, а также заключений и рекомендаций комиссии.

8. Осуществляет контроль за исполнением решений районного совета по направлениям деятельности комиссии, собственных решений и рекомендаций, организует контроль за выполнением наказов избирателей.

 
Статья 18.

Постоянная комиссия

по вопросам топливно-энергетического комплекса, промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и строительства

 

1. По поручению совета или по собственной инициативе предварительно рассматривает проекты программ социально-экономического развития, районного бюджета, отчеты об исполнении программ и бюджета, изучает и готовит вопросы о состоянии и развитии промышленности, транспорта, связи, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, других вопросов по направлениям деятельности комиссии, которые вносятся на рассмотрение районного совета; разрабатывает проекты решений совета и готовит заключения по этим вопросам, выступает на сессиях райсовета с докладами и содокладами.

2. Принимает участие в подготовке районных строительных программ, генеральных планов строительства населенных пунктов, другой градостроительной документации. Осуществляет контроль за выполнением этих планов и программ.

Участвует в разработке и вносит на утверждение совета в соответствии с законодательством правила застройки и благоустройства населенных пунктов района.

3. Предварительно рассматривает кандидатуры, предлагаемые для избрания, утверждения, назначения или согласования советом, руководителей объектов, отнесенных к коммунальной собственности и общей собственности территориальных громад, готовит заключения по этим вопросам.

4. Участвует в разработке и вносит предложения совету по установлению правил пользования водозаборными сооружениями, предназначенными для удовлетворения питьевых, бытовых и других нужд населения, по ограничению или запрещению пользования предприятиями питьевой водой в промышленных целях.

5. Взаимодействует с соответствующими постоянными комиссиями областного совета по вопросам деятельности комиссии.

6. Организует силами членов комиссии и актива работу по выполнению решений совета и комиссии.

7. Осуществляет контроль за выполнением решений районного совета согласно направлениям деятельности комиссии, собственных заключений и рекомендаций, организует контроль за выполнением наказов избирателей.

 Статья 19.

Постоянная комиссия

по  вопросам образования, охраны здоровья, социальной защиты населения, культуры, молодежной политики, семьи, физической культуры и спорта

             1. Предварительно рассматривает проекты планов и программ социально-экономического и культурного развития, районного бюджета, отчеты об исполнении программ и бюджета, изучает вопросы состояния и развития  образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, молодежной политики, семьи, физкультуры и спорта и другим вопросам в соответствии с направлениям работы комиссии, которые вносятся на рассмотрение районного совета; разрабатывает проекты решений совета и готовит заключения по этим вопросам, выступает на сессиях райсовета с докладами и содокладами.

2. Предварительно изучает и вырабатывает предложения при подготовке и рассмотрении советом вопросов, касающихся совершенствованию форм и методов развития образования, здравоохранения, культурной, молодежной политики, физкультуры и спорта в районе; анализирует деятельность и ведет работу по выявлению дополнительных резервов и возможностей реализации основных направлений государственных и региональных программ в сфере образования, здравоохранения, культуры , физкультуры и спорта, молодежной политики и семьи, социальной защиты населения.

3. Изучает вопросы обеспечения доступности и бесплатности среднего образования на территории района, возможности обучения в школах на государственном и родном языке, анализирует состояние образования в районе, вносит рекомендации по дальнейшему улучшению его качества, развития гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса в школах.

4. Вносит предложения по налаживанию заинтересованного взаимодействия совета с высшими учебными заведениями с целью улучшения подготовки кадров.

5. Изучает вопросы воспитания, образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в школах, детских дошкольных учреждениях образования, а также лиц, которые имеют недостатки в физическом и умственном развитии и не могут обучаться в массовых учебных заведениях.

6. Изучает вопросы развития сети, укрепления материально-технической базы учреждений культуры и спортсооружений; вносит предложения по повышению роли культурно-просветительных учреждений в эстетическом воспитании и совершенствовании организации досуга населения района, способствует делу сохранения и развития национальных традиций, обрядов, народного творчества, художественной самодеятельности, с подготовкой соответствующих рекомендаций.

7. Принимает участие в выработке региональной политики социальной защиты.

8. Принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по улучшению условий труда и быта женщин.

9. Содействует осуществлению мер по улучшению условий жизни ветеранов войны и труда, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, многодетных семей.

10. Готовит предложения по рациональному использованию трудовых ресурсов, а также по развитию системы трудоустройства и профессиональной переподготовки.

11. Анализирует проблемы и содействует осуществлению мер по социальной защищенности молодежи, семьи, обеспечению ее жильем, социально-бытовыми учреждениями, организацией досуга, туризма, охране здоровья, обеспечению интересов юношей и девушек в сфере образования и труда.

12. Осуществляет контроль за исполнением решений районного совета по направлениям деятельности комиссии, собственных решений и рекомендаций; организует контроль за выполнением наказов избирателей.

 Статья 20. Постоянные комиссии предварительно обсуждают план мероприятий по выполнению наказов избирателей и дают по нему свои заключения совету.

Постоянные комиссии проверяют выполнение наказов, а также предложений избирателей, изучают нужды и потребности населения, принимают меры к их удовлетворению, заслушивают сообщения руководителей предприятий, учреждений, организаций по этому вопросу и вносят на рассмотрение совета соответствующие предложения.

 Статья 21. Вопросы, которые относятся к ведению нескольких постоянных комиссий, могут, по инициативе комиссии, а также по поручению районного совета, председателя районного совета, заместителя председателя районного совета подготавливаться и рассматриваться комиссиями совместно.

Постоянная комиссия по вопросам, находящимся на ее рассмотрении, может запрашивать мнение других постоянных комиссий.

 Статья 22. Если постоянная комиссия считает, что вопрос, переданный на ее рассмотрение, относится также к ведению другой постоянной комиссии совета, либо признает необходимым высказать свое мнение по вопросу, рассматриваемому другой комиссией, то она вправе внести об этом предложение в совет, председателю совета или его заместителю.

Постоянная комиссия по просьбе других постоянных комиссий может по направлениям своего ведения принимать участие в подготовке вопросов, рассматриваемых этими комиссиями.

 Права и обязанности постоянных комиссий

Статья 23. Постоянные комиссии  при рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению, пользуются равными правами и несут равные обязанности.

Статья 24. Постоянные комиссии вносят на рассмотрение совета вопросы в соответствии с ведением постоянной комиссии.

 Статья 25. Постоянные комиссии имеют право выступать на сессиях совета с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к их ведению, представлять проекты решений районного совета, вносить поправки к ним.

По вопросам, подготовленным постоянными комиссиями совместно, комиссии могут выступать с совместными докладами и содокладами на сессиях районного совета.

 Статья 26. Постоянные комиссии по вопросам, относящимся к компетенции совета, вправе заслушивать информацию руководителей предприятий, учреждений и организаций.

Статья 27. Постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к их ведению и в порядке, определенном законом, имеют право получать от руководителей органов, предприятий, учреждений, организаций, их филиалов и отделений необходимые материалы и документы. 

Статья 28. Для изучения вопросов, разработки проектов решений совета постоянные комиссии могут создавать подготовительные комиссии и рабочие группы с привлечением представителей общественности и специалистов.

 Статья 29. Постоянные комиссии районного совета:

По поручению районного совета или по собственной инициативе предварительно рассматривают проекты программ социально-экономического и культурного развития, бюджета, отчеты о выполнении программ и бюджета, изучают и готовят вопросы о состоянии и развитии соответствующих отраслей хозяйственного и социально-культурного строительства, другие вопросы, выносимые на рассмотрение совета.

Предварительно рассматривают кандидатуры лиц, рекомендуемых для избрания, утверждения, назначения или согласования районным советом, готовят заключения по этим вопросам.

По поручению районного совета, председателя, заместителя председателя районного совета или по собственной инициативе изучают деятельность подотчетных и подконтрольных совету органов, а также  по вопросам компетенции совета, районной государственной администрации, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, их должностных лиц, представляют по результатам проверки рекомендации на рассмотрение их руководителей, а в необходимых случаях – на рассмотрение районного совета, осуществляют контроль за исполнением решений районного совета.

 Порядок работы постоянных комиссий

            Статья 30. Постоянные комиссии строят свою деятельность согласно планам работы, утвержденным на заседаниях комиссий.

При составлении плана работы комиссии исходят из задач, стоящих перед районным советом.

 Статья 31. Заседания постоянных комиссий созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и правомочны, если в них принимает участие не менее половины от общего состава комиссии.

В случае невозможности прибыть на заседание, член комиссии сообщает об этом председателю постоянной комиссии или секретарю.

 Статья 32. Все вопросы в постоянной комиссии решаются простым большинством голосов от общего состава комиссии.

 Статья 33. На заседании постоянных комиссий могут участвовать с правом совещательного голоса депутаты совета, не являющиеся членами этих комиссий, депутаты других советов.

 Статья 34. На заседания постоянных комиссий могут приглашаться представители государственных и общественных органов, специалисты.

Постоянные комиссии могут проводить выездные заседания.

 Статья 35. Совместные заседания постоянных комиссий правомочны, если на них присутствует более половины состава каждой комиссии. Рекомендации и заключения на таких заседаниях принимаются простым большинством от общего состава каждой комиссии и подписываются председателями этих комиссий.

 Статья 36. Организация работы комиссии возлагается на председателя комиссии.

Председатель постоянной комиссии:

1.Обеспечивает подготовку вопросов к заседанию комиссии;

2.Созывает заседания комиссии;

3.Дает поручения членам комиссии, направляет им материалы и документы, связанные с деятельностью комиссии;

4.Вызывает членов комиссии для работы в подготовительных комиссиях и рабочих группах, а также для выполнения других поручений комиссии;

5.Приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей государственных органов, общественных организаций, органов общественной самоорганизации, специалистов;

6.Председательствует на заседаниях комиссий;

7.Поддерживает постоянную связь с советом, другими постоянными комиссиями совета; информирует совет о рассмотренных в комиссиях вопросах, а также мерах, принятых по реализации рекомендаций комиссий;

8.Представляет комиссию в общении с предприятиями, учреждениями, организациями, органами самоорганизации населения;

9.Проверяет выполнение членами комиссии поручений, данных им комиссией;

10.   Организует работу по исполнению решений совета и комиссии;

11.   Информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии, о рассмотрении ее рекомендаций;

12.   Отчитывается о работе комиссии на сессии совета;

13.   Выступает от имени комиссии в печати.

             Статья 38. Совместные заседания комиссий ведут председатели этих комиссий по согласованию между собой.

 Статья 39.  Заместитель председателя постоянной комиссии:

1.   Выполняет обязанности председателя постоянной комиссии в случае отсутствия председателя комиссии или невозможности им выполнять свои обязанности по другим причинам.

            Статья 40. Секретарь постоянной комиссии:

1.      Протоколирует заседания комиссии;

2.      Ведет учет посещаемости заседаний комиссии членами комиссии;

3.      Ведет делопроизводство комиссии;

4.      Сообщает членам комиссии о времени и месте проведения заседаний, других мероприятий комиссии;

5.      Обеспечивает своевременное направление исполнителям рекомендаций комиссии и осуществляет контроль за поступлением от них ответов;

6.      Выполняет другие поручения комиссии и председателя комиссии.

     Статья 41. Постоянные комиссии по результатам изучения и рассмотрения вопросов готовят заключения и рекомендации, которые принимаются большинством голосов от общего состава комиссии и подписываются председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя или секретарем комиссии. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии.

По истечению срока созыва подлинные экземпляры протоколов и рекомендаций комиссии оформляются в установленном порядке и сдаются в архив секретариата совета для передачи на хранение в Государственный архив.

 Статья 42. Рекомендации постоянных комиссий подлежат обязательному рассмотрению органами, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами, которым они адресованы. О результатах рассмотрения и принятых мерах обязательно сообщается комиссиям в установленный ими срок.

 Статья 43. Организационное, техническое, правовое и иное обслуживание деятельности постоянных комиссий обеспечивает исполнительный аппарат районного совета.

 

 Управляющий делами исполнительного

аппарата районного совета                                                                                                                                              Е.Н. Горбатенко

 

 

 

 

 

 

 


 


free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@