ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 19.06.2018
 Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Нікольська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Нікольської  РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
 
_________________ № ______
 
 ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік
 
 
1. _0100000_____ __Нікольська районна рада______________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
2. _0110000_____ __Нікольська районна рада______________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
3. _0110150_____ __0111___ _ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
               (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                    (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4952,991__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _3523,475 тис. гривень та спеціального фонду – _1429,516_ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми програми:Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-VI); Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» № 2246-VIII від 07.12.2017 р. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035 « Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017 року № 793; рішення сесії районної ради від 19.06.2018 р. № 7/30-503 «Про внесення змін до рішення сесії районної ради від  22.12.2017 р. № 7/26-417 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 24.04.2018 № 7/29-484»р.
6. Мета бюджетної програми _ організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Назва, підпрограми
-
-
-
-
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
Підпрограма
-
-
-
 
 
 
Завдання
-
-
-
1.
0110150
0111
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3523,475
1429,516
4952,991
 
 
 
Усього
3523,475
1429,516
4952,991
 
 
 
 
-
-
-
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
 
КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма 1
-
-
-
-
Підпрограма 1
-
-
-
-
Підпрограма 2
-
-
-
-
-
-
-
-
Усього
-
-
-
-

 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6
 
 
Підпрограма
-
-
-
 
 
Завдання
-
-
-
 
0110150
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
-
-
-
1
 
затрат
 
 
 
 
 
Кількість штатних одиниць
чол.
штатний розпис
19,5
 
 
Фінансування бюджетної програми
тис. грн.
кошторис
4952,991
2
 
продукту
 
 
 
 
 
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
од.
журнал реєстрації
1326
 
 
Кількість підготовлених нормативно-правових актів
од.
журнал реєстрації
392
 
 
Кількість прийнятих нормативно-правових актів
од.
журнал реєстрації
392
3
 
ефективності
 
 
 
 
 
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
од.
Розрахунок
68
 
 
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника
од.
Розрахунок
20,1
 
 
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
од.
Розрахунок
20,1
 
 
Витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис.грн.
Розрахунок
254,0
4
 
якості
 
х
 
 
 
% прийнятих прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених
%
Розрахунок
100
 
 
% вчасно виконаних виконаних листів, звернень, заяв, скарг
%
розрахунок
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звіного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
Підпрограма 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Інвестиційний проект 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Надходження із бюджету
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Інші джерела фінансування (за видами)
-
Х
-
-
Х
-
-
Х
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Інвестиційний проект 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Усього
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________ ____В. М. Мітько_________
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Керівник фінансового органу                                      __________ _____Т.С. Гуц______
                                                                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище)            
 
До відома депутатів районної ради!
 19 червня 2018 року о 1000 годині,  в сесійній залі районної ради відбудеться засідання сесії районної ради сьомого скликання.
 
Основні питання порядку денного:
1.    Про хід виконання рішення районної ради від 23.12.2016 № 7/17-236 «Про районну Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Нікольському районі на 2017-2020 роки».
 
2.    Про хід виконання рішення районної ради від 14.11.2017 № 7/24-380 «Про Програму розвитку масового футболу в Нікольському районі на 2017-2020 роки».
 
3.    Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26 - 416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018-2019 роки», зі змінами.
 
4. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26-417 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 24.04.2018 № 7/29-484.
 
Інші питання.
 
                                                                                                                      Районна рада.»
 
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Нікольська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Нікольської  РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
 
_________________ № ______
 
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік
 
 
1. _0100000_____ __Нікольська районна рада______________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
2. _0110000_____ __Нікольська районна рада______________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
3. _0117370_____ __0490___ _ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
               (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55,000__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _0,000_ тис. гривень та спеціального фонду – _55,000_ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми програми:Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-VI); Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» № 2246-VIII від 07.12.2017 р. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017 року № 793;рішення районної ради від 24.04.2018 №7/29-484 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №7/26-417«Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від23.02.2018№7/27-450»
 
6. Мета бюджетної програми _ Соціально-економічний розвиток територій
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Назва, підпрограми
-
-
-
-
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
Підпрограма
-
-
-
 
 
 
Завдання
-
-
-
1.
0117370
0490
Зміцнення матеріально-технічної бази
-
55,000
55,00
 
 
 
Усього
-
55,000
55,00
 
 
 
 
-
-
-
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
 
КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма:
0117370
-
-
-
1 Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 і 2020 роки (зі змінами)
0117370
0,000
55,000
55,000
Усього
-
0,000
55,000
55,000

 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6
 
 
Підпрограма
-
-
-
 
 
Завдання
-
-
-
 
0117370
Зміцнення матеріально-технічної бази
-
-
-
1
 
затрат
 
 
 
 
 
Фінансування бюджетної програми
тис. грн.
кошторис
55,000
2
 
продукту
 
 
 
 
 
Кількість загально-районних заходів
од.
 Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 і 2020 роки (зі змінами)
1,0
3
 
ефективності
 
 
 
 
 
Середні витрати на виконання заходів
Тис.рн..
Розрахунок
55,00
4
 
якості
 
х
 
 
 
% виконаних заходів
%
Розрахунок
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
Підпрограма 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Інвестиційний проект 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Надходження із бюджету
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Інші джерела фінансування (за видами)
-
Х
-
-
Х
-
-
Х
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Інвестиційний проект 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Усього
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ____В. М. Мітько_________
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Керівник фінансового органу                                      __________  _____Т.С. Гуц______
                                                                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
 
До відома депутатів районної ради!
24 квітня 2018 року о 1000 годині,  в малій сесійній залі районної ради відбудеться засідання сесії районної ради сьомого скликання.
 
Основні питання порядку денного:
 
1.                  Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №7/26-416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами).
2.                  Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26-417 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 23.02.2018 № 7/27-450.
 
До відома депутатів районної ради!
  23 лютого 2018 року о 1000 годині,  в малій сесійній залі районної ради відбудеться засідання чергової сесії районної ради сьомого скликання.
 
Основні питання порядку денного:
 
  1. Про виконання рішення районної ради від 23.12.2016 №7/17-228 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік» зі змінами.
 
  1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік.
 
  1. Про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2015 № 7/4-36 «Про Програму розвитку земельних відносин і охорони земель у Нікольському районі на 2016-2020 роки».
 
Інші питання.
 
                                                                                                                      Районна рада.
 


Страница 5 из 26
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@