ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ
Нікольська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Нікольської  РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
 
_________________ № ______
 
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік
 
 
1. _0100000_____ __Нікольська районна рада______________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
2. _0110000_____ __Нікольська районна рада______________________
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
3. _0117370_____ __0490___ _ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
               (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55,000__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _0,000_ тис. гривень та спеціального фонду – _55,000_ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми програми:Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-VI); Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» № 2246-VIII від 07.12.2017 р. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09. 2017 року № 793;рішення районної ради від 24.04.2018 №7/29-484 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №7/26-417«Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від23.02.2018№7/27-450»
 
6. Мета бюджетної програми _ Соціально-економічний розвиток територій
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Назва, підпрограми
-
-
-
-
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
Підпрограма
-
-
-
 
 
 
Завдання
-
-
-
1.
0117370
0490
Зміцнення матеріально-технічної бази
-
55,000
55,00
 
 
 
Усього
-
55,000
55,00
 
 
 
 
-
-
-
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
 
КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма:
0117370
-
-
-
1 Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 і 2020 роки (зі змінами)
0117370
0,000
55,000
55,000
Усього
-
0,000
55,000
55,000

 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6
 
 
Підпрограма
-
-
-
 
 
Завдання
-
-
-
 
0117370
Зміцнення матеріально-технічної бази
-
-
-
1
 
затрат
 
 
 
 
 
Фінансування бюджетної програми
тис. грн.
кошторис
55,000
2
 
продукту
 
 
 
 
 
Кількість загально-районних заходів
од.
 Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 і 2020 роки (зі змінами)
1,0
3
 
ефективності
 
 
 
 
 
Середні витрати на виконання заходів
Тис.рн..
Розрахунок
55,00
4
 
якості
 
х
 
 
 
% виконаних заходів
%
Розрахунок
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
Підпрограма 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Інвестиційний проект 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Надходження із бюджету
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Інші джерела фінансування (за видами)
-
Х
-
-
Х
-
-
Х
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Інвестиційний проект 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Усього
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  ____В. М. Мітько_________
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)
 
ПОГОДЖЕНО:
 
Керівник фінансового органу                                      __________  _____Т.С. Гуц______
                                                                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
 
До відома депутатів районної ради!
24 квітня 2018 року о 1000 годині,  в малій сесійній залі районної ради відбудеться засідання сесії районної ради сьомого скликання.
 
Основні питання порядку денного:
 
1.                  Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 №7/26-416 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки» (зі змінами).
2.                  Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № 7/26-417 «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами від 23.02.2018 № 7/27-450.
 
До відома депутатів районної ради!
  23 лютого 2018 року о 1000 годині,  в малій сесійній залі районної ради відбудеться засідання чергової сесії районної ради сьомого скликання.
 
Основні питання порядку денного:
 
  1. Про виконання рішення районної ради від 23.12.2016 №7/17-228 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2017 рік» зі змінами.
 
  1. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік.
 
  1. Про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2015 № 7/4-36 «Про Програму розвитку земельних відносин і охорони земель у Нікольському районі на 2016-2020 роки».
 
Інші питання.
 
                                                                                                                      Районна рада.
 
Рішення Новокраснівської сільської ради
УКРАЇНА
НОВОКРАСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
РІШЕННЯ
Від « 17 » жовтня 2017 р № VII/20- 191                                                                                                              
с. Новокраснівка
 
Про розроблення (оновлення) генерального
плану поєднаного з планом зонування територій
с. Новокраснівка, с. Кальчинівка, с. Назарівка, с. Українка
 
            З метою забезпечення розвитку містобудівної діяльності на території населених пунктів Новокраснівської сільської ради, керуючись ст. 12 Закону України « Про основи містобудування», ст.ст.6,8,16,17 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», п. 42 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» Новокраснівська сільська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Розпочати роботи по розробленню ( оновленню) генерального плану поєднаного з планом зонування територій с. Новокраснівка,
с. Кальчинівка. с. Назарівка, с. Українка.
 
2. Організацію виконання заходів з розроблення ( оновлення) та затвердження генерального плану поєднаного з планом зонування територій с. Новокраснівка, с. Кальчинівка, с. Назарівка, с. Українка
доручити виконавчому комітету Новокраснівської сільської ради.
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно
діючі комісії з питань планування бюджету та фінансів
( Лучину О.Л.), з питань агропромислового комплексу,земельних відносин,соціального розвитку сіл та екології ( Шило В.А.)
 
 
В. о. сільського голови                               В.Г.Нікітенко  
 
Інформація Нікольського Будинку дитячої творчості
alt 
 


Страница 7 из 28
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@