К сведению депутатов районного совета!
 18 ноября 2016 года в 1000 часов,  в малом зале  районного совета, состоится внеочередное заседание  сессии  районного совета седьмого созыва.
Основные вопросы повестки дня сессии:
1. О внесении изменений в решение районного совета от 25.12.2015 № 7 / 4-34 «О Программе экономического и социального развития Никольского района на 2016 год» с изменениями.
2. О внесении изменений в решение районного совета от 16.03.2016 № 7 / 8-85 «О Программе развития культуры Никольского района 2016-2017 годы» (с изменениями).
3. О внесении изменений в решение районного совета от 26.02.2016 № 7 / 7-79 «О Имиджевой Программе района на 2016 год» с изменениями.
4. О внесении изменений в решение районного совета от 26.05.2016 № 7 / 7-78 «О Программе по организации обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, противодействия преступности на территории Никольского района в течение 2016-2020 годов» с изменениями.
5. О внесении изменений в решение районного совета от 25.12.2015 № 7 / 4-35 «О районном бюджете на 2016 год» с изменениями от 28.09.2016 № 7 / 14-180.
 
Другие вопросы.
 
                                                                                                                      Районный совет.»
 
Відділ культури і туризму Нікольської РДА оголошує конкурс
 Відділ культури і туризму Нікольської РДА  оголошує конкурс з добору керівників комунальних закладів культури:
-  директора Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області;
- директора комунального закладу «Нікольська централізована бібліотечна система»;
- директора Нікольського районного Будинку культури Нікольської районної ради Донецької області.
         Кваліфікаційні вимоги: громадянство України,  вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам та здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Конкурсант подає до конкурсної комісії такі документи: заява про участь в конкурсі, автобіографія, 2 фотографії 3х4 см, копії паспорта та документа про освіту, 2 рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний лист довільної форми.
Документи (в паперовому та електронному вигляді) приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення на поштову адресу відділу культури і туризму Нікольської РДА (87000, Донецька область, смт.Нікольське, вул. Свободи, 87, кімн. 57,58 та e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Додаткові відомості за тел. 2 12 75
 
                                                                                                          Додаток
                                                                                                   до рішення районної ради
                                                                                                   від 28.09.2016 № 7/14 - 183
 
 
Положення
про проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів культури, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, які перебувають в управлінні районної ради
 
                 1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсного добору та призначення на посади керівників закладів культури, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, які перебувають в управлінні районної ради (далі – Заклади культури).
                 2. Керівником Закладу культури може бути особа, яка має громадянство України,  вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
                 3. Призначення на посади керівників Закладів культури здійснюється на пленарному засіданні районної ради за результатами конкурсного добору, після чого відділ культури і туризму укладає з ним контракт строком на 5 років.
                 4. Не може бути призначена на посаду керівника Закладу культури особа, яка:
                 - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
                 - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
                 - є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління Закладом культури.
                 5. Підставою для прийняття рішення про проведення конкурсного добору є:
                 - утворення нового Закладу культури;
                 - наявність вакантної посади керівника Закладу культури;
                 - прийняття рішення щодо дострокового припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником Закладу культури.
                 6. Кандидата на посаду керівника Закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного добору.
                 7. Конкурсний добір складається з таких етапів:
                 - оголошення конкурсу на посаду керівника Закладу культури;
                 - формування складу конкурсної комісії;
                 - подання документів кандидатами на посаду керівника Закладу культури;
                 - добір кандидатів на посаду керівника Закладу культури;
                 - призначення керівника Закладу культури.
                 8. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії за дорученням Нікольської районної ради забезпечує відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації.
                 Конкурс на посаду керівника Закладу культури оголошується не пізніше як за два місяці до завершення строку повноважень керівника Закладу культури відповідно до умов контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.
                 9. Оголошення про конкурс розміщується в офіційних друкованих засобах масової інформації, офіційному веб-сайті Нікольської райдержадміністрації, Нікольської районної ради в семиденний термін після прийняття рішення про проведення конкурсу.
                 10. Оголошення про конкурс на посаду керівника Закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки, проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.
                 11. Для проведення конкурсного добору створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом начальника відділу культури і туризму Нікольської  райдержадміністрації. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.
                 12. Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника Закладу культури. По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, закладів культури, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації.
                 13. Членами конкурсної комісії можуть бути:
                 - незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
                 - члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
                 -  члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури
                 До участі в роботі конкурсної комісії можуть бути залучені представники громадських об’єднань та експерти з відповідних галузей.
                 14. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
                 - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
                 - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
                 - є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
                 - є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.
                 15. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
                 16. Начальник відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях конкурсної комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.
                 17. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.
                 18. Усі зацікавленні особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника Закладу культури.
                 19. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
                 - заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
                 - автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
                 - копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
                 - два рекомендаційні листи довільної форми;
                 - мотиваційний лист довільної форми.
                 20. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
                 21. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
                 22. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі у конкурсі відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації оприлюднює подані документи на своєму веб-сайті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
                 23. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту відділу, які передаються конкурсній комісії.
                 24. Конкурсний добір проводиться публічно.
                 Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.
                 25. Не пізніше як за 10 днів до дня проведення  першого засідання конкурсної комісії кандидати повідомляються про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
                 26. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
                 27. На першому засідання конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника Закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам.
                 28. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника Закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у п.2 даного Положення, за рішенням конкурсної комісії.
                 29. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку Закладу культури на один і п’ять років.
                 30. Переможцем конкурсу визнається претендент, що найбільше відповідає визначеним критеріям: має фахову освіту, досвід роботи, в тому числі управлінської діяльності, обґрунтовані пропозиції щодо розвитку Закладу.
                 У випадку участі в конкурсі одного претендента, рішення щодо нього приймається конкурсною комісією з урахуванням його відповідності визначеним критеріям.
                 31. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації.
                 32. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.
                 33. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
                 34. У разі відхилення конкурсною комісією всіх  кандидатів, конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Положенням.
                 35. За результатами конкурсного добору відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації готує подання та разом з необхідними документами виносить на розгляд сесії районної ради питання призначення переможця конкурсу на посаду керівника Закладу культури.
                 36. Обов’язковими умовами контракту з керівником Закладу культури є:
                 - заходи з реалізації програми розвитку Закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії (в межах бюджетних асигнувань Закладу культури);
                 - умови оплати праці керівника;
                 - критерії оцінки праці керівника;
                 - особливості порядку здійснення контролю за діяльністю Закладу культури;
                 - заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;
                 - особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.
 
 
Керуючий справами
Нікольської районної ради                                                                    О.М.Горбатенко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про навчання представників малого та середнього бізнесу
 
           Відповідно до підпункту 2 пункту 11 рішення колегії облдержадміністрації від 22 вересня 2016 року та з урахуванням листа департаменту економіки облдержадміністрації від 14 липня 2016 року №5/415/03-2, повідомляємо представників малого та середнього бізнесу, про можливість взяти участь у професійних навчальних програмах за рахунок коштів міжнародних проектів, які забезпечать подальше впровадження отриманого досвіду через безпосередню діяльність.
           Бажаючих прийняти участь у навчаннях просимо до 04 жовтня 2016 року повідомити відділ економіки Нікольської райдержадміністрації (електронна адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript тел. (050) 605-03-73).
          Професійні навчальні програми для представників малого та середнього бізнесу, планується проводити у країнах європейського союзу. тому учасникам потрібно мати ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ. 
 
До уваги депутатів районної ради!
 28 вересня 2016 року о 10 годині, в малому залі районної ради, відбудеться засідання 14 сесій районної ради сьомого скликання.
 
Питання порядку денного сесії :
 
1. Про хід виконання рішення районної ради від 25.12.2015 № 7/4-34 «Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2016 рік» зі змінами, за І півріччя 2016 року.
Доповідає: Кунак Н.А. – заступник голови райдержадміністрації
 
2. Про хід виконання рішення районної ради від 23.04.2013 № 6/30-307  «Про Програму підвищення безпеки дорожнього руху на території Володарського району на період 2013-2016 роки.
Доповідає: Терещенко С.Ф. – начальник відділу житлово-комунального господарства                           райдержадміністрації
 
3. Про хід виконання рішення  районної ради від 26.06.2013  № 6/31-321 «Про районну Програму протидії захворюванню на туберкульоз у Нікольському  районі  на 2013 – 2016 роки».
Доповідає: Шамлі С.С. – головний лікар ЦРЛ
 
4. Про Програму місцевих стимулів медичних працівників Нікольського району на 2016-2018 роки.
Доповідає: Шамлі С.С. – головний лікар ЦРЛ
 
5. Про затвердження районної Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі на 2016-2017 роки.
Доповідає: Кунак Н.А. - заступник голови райдержадміністрації
 
6. Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 № 7/4-35 «Про районний бюджет на 2016 рік» зі змінами від 19.08.2016 № 7/13-164.
Доповідає: Гуц Т.С. – начальник фінансового управління райдержадміністрації
 
7. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.06.2016 № 7/11-134 «Про делегування повноважень замовників об’єктів будівництва департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації».
Доповідає: Паніотова С.В. – начальник відділу економіки райдержадміністрації
 
8. Про делегування повноважень замовників об’єктів будівництва Донецькій обласній державній адміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації.
Доповідає: Паніотова С.В. – начальник відділу економіки райдержадміністрації
 
9. Про затвердження Положення про проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів культури, що є спільної власністю територіальних громад сіл, селищ, які перебувають в управлінні районної ради.
Доповідає: Галікбарова М.П. – начальник відділу культури і туризму  райдержадміністрації
 
10. Про внесення змін до рішення районної ради від 24.09.2015 № 6/56-555 «Про ліквідацію Труженської загальноосвітньої школи І ступеню Володарської районної ради Донецької області.
Доповідає: Третяк А.П. – начальник відділу освіти райдержадміністрації
 
11. Про надання згоди на призначення на посаду директора комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа Качекан Г.І..
Доповідає: Третяк А.П. – начальник відділу освіти райдержадміністрації
 
12. Про надання згоди на призначення на посаду завідувача комунального закладу «Темрюцький   ясла-садок  «Лукомор’є» Нікольської районної ради Донецької області» Корсун С.М..
Доповідає: Третяк А.П. – начальник відділу освіти райдержадміністрації
 
13. Про надання згоди відділу освіти райдержадміністрації на  відчуження  транспортного засобу.
Доповідає: Третяк А.П. – начальник відділу освіти райдержадміністрації
 
14. Про надання згоди Нікольському  районному Будинку культуриНікольської районної ради Донецької області на безоплатну передачу матеріальних засобів.
Доповідає: Яйленко В.М. - директор Нікольського  районного Будинку культуриНікольської районної ради Донецької області
 
15. Про внесення доповнень до рішення районної ради від 26.11.2015 № 7/2-8 «Про Регламент Нікольської районної ради сьомого скликання» зі змінами від 19.08.2016 № 7/13-171.
Доповідає: Горбатенко О.М. – керуючий справами районної ради
 
16. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки для городництва із земель сільськогосподарського призначення на території Зорянської сільської ради (за межами населеного пункту) Нікольського району Донецької області, кадастровий номер 1421781600:05:000:1607.
Доповідає: Євсєєв  О.С. - начальник Відділу Держгеокадастру у Володарському районі
 
17. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення на території Касянівської сільської ради (за межами населеного пункту) Нікольського району Донецької області, кадастровий номер 1421783300:07:000:1970.
Доповідає: Євсєєв  О.С. – начальник Відділу Держгеокадастру у Володарському районі
 
18. Різне.
 
 
Кальчицька сільська рада
ГЕРБ
УКРАЇНА
К А Л Ь Ч И Ц Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
сільської     ради
 
від 22.09.2016 № VI/88-580
с. Кальчик
 
Про затвердження Порядку проведення
громадського обговорення
 пропозиції щодо ініціювання
добровільного об’єднання територіальних громад
 
          Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,   сільська рада
 ВИРІШИЛА:
1.              Затвердити Порядок проведення громадського обговорення  пропозиції щодо ініціювання  добровільного об’єднання територіальних громад (додається).
2.              Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та соціальної сфери (Корона).
 
 
 
Сільський голова                                                                                     Н.А. Рибкіна
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення сільської  ради
                                                                                                        від 22.09.2016 № VI/88-580           
                                                          
ПОРЯДОК
проведення громадського обговорення
 пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад
 
            Порядок  проведення громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад  (далі Порядок) визначає порядок процедури проведення громадського обговорення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.03.2015 року № 157 –VIII.
1.Загальні положення.
Метою громадського обговорення є надання членам територіальної громади можливості брати участь у підготовці рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.
2. Порядок  громадського обговорення.
2.1. Ініціатором проведення громадського обговорення  пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад  є сільський голова, який видає відповідне розпорядження. В розпорядженні зазначається:
- час та місце проведення громадського обговорення;
- тема, що пропонується до розгляду;
            Після видання розпорядження, виконком сільської ради повідомляє в засобах масової інформації про проведення громадського обговорення.
2.2. Пропозиції (зауваження) подаються до початку   громадського обговорення,  подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються  електронною  поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, протягом строку, передбаченого процедурою громадського обговорення,  але не менш як протягом 5  днів  з  дати  опублікування  повідомлення  про  його проведення.
            Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням найменування та місцезнаходження.
            Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються.
2.3. Громадське обговорення   проводиться   під    головуванням   сільського голови, який:
-          оголошує порядок  денний  і  пропозиції  щодо  регламенту  його проведення;
-          оголошує проблемні  питання,  до  яких  необхідно  привернути увагу громадськості;
-           забезпечує проведення    обговорення    поданих    пропозицій (зауважень).
Громадське обговорення   розпочинаються з доповіді сільського голови, що містить, зокрема, інформацію про зміст проекту рішення  та  інших  документів,  що  підлягають обговоренню, обґрунтування необхідності його прийняття.
            Сільський голова надає відповіді на запитання громадськості в усній формі під час громадського обговорення або в письмовій формі після його закінчення.
2.3. Під час громадського обговорення пропозиції  (зауваження) подаються усно із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, що їх подала, та її адреси.
2.4. Секретар сільської ради веде протокол громадських обговорень, в якому фіксує всі усні пропозиції (зауваження).
У  разі  відсутності  пропозицій  (зауважень)  або неявки громадськості на громадські слухання складається відповідний акт.
2.5. Всі пропозиції, які надійшли до та під час громадського обговорення,  враховуються при прийнятті рішення сільської ради про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.
2.6. Інформація про прийняте рішення розміщується у друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються на відповідній території
 
 
            Секретар                                                                              А.В.Сагірова
                                                                                                                                      
ГЕРБ
 
УКРАЇНА
К А Л Ь Ч И Ц Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
сільського   голови
 
 
від 22.09.2016 № 41
с.Кальчик
 
 
Про ініціювання добровільного об’єднання
територіальних громад сіл та
його громадське обговорення
 
 
            Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1.      Ініціюю добровільне об’єднання територіальних громад сіл Кальчик, Кирилівка, Келерівка Кальчицької сільської ради, села Зоря, село Приовражне, село Гранітне, село Водяне Зорянської сільської ради, село Касянівка, село Кременівка, село Македонівка, с-ще Ключове, с-ще Асланово, с-ще Херсонес Касянівської сільської ради  в Кальчицьку територіальну громаду з центром у селі Кальчик.
2.      Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня прийняття цього розпорядження.
3.      Провести збори громадян з обговорення даного питання 12.10.2016 року о 14.00 годині, в приміщенні Кальчицького будинку дозвілля
4.      Включити до порядку денного наступної сесії IV скликання Кальчицької сільської ради питання про  добровільне об’єднання територіальних громад сіл Кальчик, Кирилівка, Келерівка Кальчицької сільської ради, села Зоря, село Приовражне, село Гранітне, село Водяне Зорянської сільської ради, село Касянівка, село Кременівка, село Македонівка, с-ще Ключове, с-ще Асланово, с-ще Херсонес Касянівської сільської ради  в Кальчицьку територіальну громаду з центром у селі Кальчик
5.      Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
 
 
Сільський голова                                                                         Н.А.Рибкіна
   ГЕРБ
УКРАЇНА
К А Л Ь Ч И Ц Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
сільської     ради
 
від __________ № ____________
с. Кальчик
 
Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад
 
            Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу щодо об’єднання сільського голови, результати громадських обговорень, Кальчицька сільська рада ВИРІШИЛА:
1.      Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Кальчик, Кирилівка, Келерівка Кальчицької сільської ради, села Зоря, село Приовражне, село Гранітне, село Водяне Зорянської сільської ради, село Касянівка, село Кременівка, село Македонівка, с-ще Ключове, с-ще Асланово, с-ще Херсонес Касянівської сільської ради  в Кальчицьку територіальну громаду з центром у селі Кальчик.
2.      Сільському голові звернутися до Зорянської, Касянівської рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.
3.      Делегувати сільського голову, бухгалтера сільської ради  до складу робочої групи  з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
 
 
 
Сільський голова                                                                                     Н.А. Рибкіна
    
 


Страница 8 из 26
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@