Щодо проведення бізнес-форуму української діаспори
Щодо проведення бізнес-форуму української діаспори
          З метою розвитку рішень VI Всесвітнього Форуму Українців між Українською всесвітньою координаційною радою (УВКР) та торгово-промисловою палатою України (ТППУ) щодо спільної організації та проведення бізнес-форуму української діаспори (далі – Форум), на виконання доручення Першого віце-прем’єр міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України відділ економіки райдержадміністрації просить залучення до участі у Форумі представників ділових кіл району, акцентуючи увагу на сфері та галузі економіки пріоритетного розвитку.
          В розвиток рішень VI Всесвітнього Форуму Українців між УВКР і ТПП України досягнуто домовленостей щодо спільної організації та проведення Форуму за участі представників ділових кіл України. Захід заплановано провести в м. Києві у травні 2017 року {орієнтовно у другій декаді). Запрошуються представники влади та бізнесу України, а в першу чергу представники діаспори - підприємців та менеджерів міжнародних компаній українського походження, що сприятиме встановленню тісної взаємодії та активізації їх участі в процесах економічного розвитку району. З огляду на значимість цього Форуму, просимо взяти участь у його роботі.
          Ескіз проекту програми передбачає пленарне засідання, на яке запрошуватимуться керівництво економічного та фіскального блоку Уряду, зацікавлених міністерств, держадміністрацій; працюватимуть секції: інвестиційна, ІТ-технологій аграрна, експорту-імпорту, туризму; заплановано відвідання окремих підприємств, а також змістовна культурна програма. Такий Форум організовується вперше і його організація потребує концентрації зусиль та засобів не тільки громадських (ТПП та УВКР) організацій, а і органів виконавчої влади.
          Більш детальна інформація щодо строків проведення, джерела фінансування, плану проведення заходу, тощо буде надана пізніше.
          У разі зацікавленості у вищезазначеному заході, просимо повідомити відділ економіки Нікольської райдержадміністрації за телефоном 2-15-43 або за електронною адресою Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  
 
Проект регуляторного акту Касянівської сільської ради
 У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016 № VІ/69-754
с. Касянівка
 
Про затвердження  проекту   рішення
«Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради»
 
 
З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності міста безхазяйного майна, на підставі ст. ст. 335, 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
1.            Затвердити проект рішення Касянівської сільської ради «Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності» (додається)
2.         Доручити секретарю сільської ради у 10-денний термін з моменту підписання рішення оприлюднити даний проект рішення із відповідним аналізом на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради.
3.        Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради.
 
 
 
В.о.сільського голови                                                                                               О.В.Мадіна
 
  
 
 
 
У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я
 
 
«___»______2016 № ________
с. Касянівка
 
 
Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради
   
З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності міста безхазяйного майна, на підставі ст.ст. 335, 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада
  ВИРІШИЛА : 1. Затвердити Положення виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради згідно додатку 1. 2. Створити постійну комісію порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради згідно додатку 2. 3. Доручити секретарю сільської ради у 10-денний термін з моменту підписання рішення оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного, культурного розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства (Аніміца Л.Х.)  
 
В.о.сільського голови                                                                                                О.В.Мадіна
Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
від «__»______ ____ №______
 

ПОЛОЖЕННЯ
порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради
 
1. Загальні положення
1.1.    Цей Порядок визначає механізм виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради та подальшого розпорядження ним.
1.2.    У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:
річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки:
майно - окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов'язки;
безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;
нерухома річ (нерухоме майно) - об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
рухома річ (рухоме майно) - річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі.
1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є виконавчий комітет Касянівської сільської ради.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на нерухоме майно, право на яке підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник якого невідомий.
1.5. Даний Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.6. Порядок розроблено з метою врегулювання відносин пов’язаних з виявленням, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна на території Касянівської сільської ради, організацією його збереження та використання впродовж періоду перебування на обліку як безхазяйного.
1.7. Прийняті Касянівською сільською радою акти, пов'язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями на території сільської ради.
2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
2.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, яким стало відомо про розташоване на території Касянівської сільської ради майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Касянівську сільську раду.
2.2. Касянівська сільська рада може з власної ініціативи виявляти безхазяйне майно на території сільської ради.
2.3. Касянівська сільська рада за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об'єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до реєструючих органів.
2.4. З метою з'ясування наявності оформленого права власності або права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об'єкти нерухомого майна, Касянівська сільська рада направляє запит до Держгеокадастру  в Нікольському районі. Відповідь на запит повинна бути надана в десятиденний термін.
2.5. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Касянівської сільської ради спеціалістами КП “ Бюро технічної інвентаризації” Нікольської РДА проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.
2.6. Безхазяйні нерухомі речі, виявлені на території сіл Касянівка, Ключове, Кременівка, Македонівка, Херсонес, селища Асланове, беруться на облік відділом державної реєстрації прав власності на нерухоме майно Нікольської РДА за заявою Касянівської сільської ради.
2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Касянівській сільській раді видається витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразку.
2.8. Касянівська сільська рада після отримання інформаційної довідки протягом п’яти робочих днів робить оголошення в районній газеті «Заря Приазов’я» про взяття безхазяйної речі на облік.
2.9. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює  Касянівська сільська рада.
2.10. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі Касянівська сільська рада подає до Нікольського районного суду заяву про передачу її у комунальну власність територіальній громаді села.
3.Зберігання безхазяйного нерухомого майна.
3.1. Обов'язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Касянівську сільську раду.
3.2. Касянівська сільська рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальне підприємство, установи та організації, а також суб'єктів господарювання не комунальної форми власності.
3.3. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов'язана надавати до Касянівської сільської ради звіти про стан та використання речі. Касянівська сільська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.
3.4.  Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігач.
3.5. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з'явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов'язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна.
3.6. Повернення майна власникові провадиться після проведення Касянівською сільською радою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.
3.7. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Касянівська сільська рада може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею. Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.
3.8. Між Касянівською сільською радою та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України.
3.9. За рахунок Касянівської сільської ради проводиться оцінка безхазяйної нерухомої речі.
4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності
4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Касянівська сільська рада звертається до Нікольського районного суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади села.
4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади міста  Касянівська сільська рада відповідно до Регламенту Касянівської сільської ради готує на чергову сесію Касянівської сільської ради відповідний проект рішення.
4.3. Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності села Касянівська сільська рада здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою  в особі Касянівської сільської ради.
4.5. Всі майнові спори щодо взятого на облік та прийнятого до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна на території Касянівської сільської ради вирішуються у судовому порядку.
5. Процедура прийняття внесення змін та доповнень.
5.1. Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади затверджується рішенням Касянівської сільської ради.
5.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                                   О.В.Мадіна
              
 
 Додаток 2
до рішення сесії сільської ради
від «__»______ ____ №______
 
С К Л А Д
постійній  комісії порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради
 
№ з/п
ПІБ
Місце роботи, посада
Посада в комісії
1
Мадіна Олена Володимирівна
Касянівська сільська рада, в. о. сільського голови
Голова комісії
2
Авдан Наталя Іванівна
Касянівська сільська рада, спеціаліст-землевпорядник
Член комісії
3
Темір Альона Михайлівна
Касянівська сільська рада, спеціаліст-бухгалтер І категорії
Член комісії
4
Тімченко Людмила Миколаївна
Касянівська сільська рада, спеціаліст-бухгалтер І категорії
Член комісії
5
Хаймах Олена Федорівна
Касянівська сільська рада, головний бухгалтер
Член комісії
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                          О.В.Мадіна


АНАЛІЗ    РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ
 
проекту рішення Касянівської сільської ради «Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради»
 
1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації. Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність сільської ради щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність, відповідно до вимог Цивільного кодексу України.
Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного майна, який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.
2. Цілі державного регулювання
Цілі державного регулювання:
- запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки тощо;
- підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна; - забезпечення надходжень до місцевого бюджету.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
- регулювання побудовано відповідно вимог ЦК України;
- після отримання доручення складається акт опису майна з його фото фіксацією, у місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;
- готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
- у встановлений термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;
- підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Касянівської сільської ради;
- на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність.
4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта. Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а сааме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата держмита за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями. Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
5. Строк дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта – необмежений.
6. Визначення показників результативності
Положення розроблене відповідно до законодавства з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним.
7. Ефективність способів досягнення цілей
Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до місцевого бюджету. Прийняття положення позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним. Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності даного акта з використанням визначених показників результативності акта.
 
 
 
27.12.2016 року
Виконавчий комітет Касянівської сільської ради 
 
 
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ Стан реалізації проекту «Система водопостачання смт.Володарське – реконструкція,
 
Стан реалізації проекту «Система водопостачання смт.Володарське – реконструкція, модернізація водопровідних свердловин»
 
          В смт Нікольське реалізовується проект «Система водопостачання смт. Володарське – реконструкція,модернізація водопровідних свердловин». Вартість І етапу проекту «Модернізація водопровідних свердловин» складає 1475,285 тис.грн.
         Проект реалізовується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, який затверджений  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.05.2016 № 362 «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та співфінансування з бюджету селищної ради в розмірі 10% від загальної суми кошторисної вартості.
         Проектом передбачається модернізація 8 свердловин, прочистка 7 свердловин, придбання 7 одиниць насосного обладнання та його заміна, придбання 8 станцій електричного захисту та керування, їх встановлення, придбання 8 станцій перетворення частоти обертання та їх встановлення, придбання 8 модулів GSM моніторингу та дистанційного управління, придбання та монтаж приборів обліку води на свердловинах.
          Станом на 19.12.2016 року укладено договір з підрядником ТОВ «БМНУ-1» на виконання робіт з реконструкції водопровідних свердловин.
          07.12.2016 року отримана декларація про початок виконання будівельних робіт. 
 
К сведению депутатов районного совета!
 18 ноября 2016 года в 1000 часов,  в малом зале  районного совета, состоится внеочередное заседание  сессии  районного совета седьмого созыва.
Основные вопросы повестки дня сессии:
1. О внесении изменений в решение районного совета от 25.12.2015 № 7 / 4-34 «О Программе экономического и социального развития Никольского района на 2016 год» с изменениями.
2. О внесении изменений в решение районного совета от 16.03.2016 № 7 / 8-85 «О Программе развития культуры Никольского района 2016-2017 годы» (с изменениями).
3. О внесении изменений в решение районного совета от 26.02.2016 № 7 / 7-79 «О Имиджевой Программе района на 2016 год» с изменениями.
4. О внесении изменений в решение районного совета от 26.05.2016 № 7 / 7-78 «О Программе по организации обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, противодействия преступности на территории Никольского района в течение 2016-2020 годов» с изменениями.
5. О внесении изменений в решение районного совета от 25.12.2015 № 7 / 4-35 «О районном бюджете на 2016 год» с изменениями от 28.09.2016 № 7 / 14-180.
 
Другие вопросы.
 
                                                                                                                      Районный совет.»
 
Відділ культури і туризму Нікольської РДА оголошує конкурс
 Відділ культури і туризму Нікольської РДА  оголошує конкурс з добору керівників комунальних закладів культури:
-  директора Краєзнавчого музею Нікольського району Донецької області;
- директора комунального закладу «Нікольська централізована бібліотечна система»;
- директора Нікольського районного Будинку культури Нікольської районної ради Донецької області.
         Кваліфікаційні вимоги: громадянство України,  вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам та здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Конкурсант подає до конкурсної комісії такі документи: заява про участь в конкурсі, автобіографія, 2 фотографії 3х4 см, копії паспорта та документа про освіту, 2 рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний лист довільної форми.
Документи (в паперовому та електронному вигляді) приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення на поштову адресу відділу культури і туризму Нікольської РДА (87000, Донецька область, смт.Нікольське, вул. Свободи, 87, кімн. 57,58 та e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Додаткові відомості за тел. 2 12 75
 
                                                                                                          Додаток
                                                                                                   до рішення районної ради
                                                                                                   від 28.09.2016 № 7/14 - 183
 
 
Положення
про проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів культури, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, які перебувають в управлінні районної ради
 
                 1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсного добору та призначення на посади керівників закладів культури, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, які перебувають в управлінні районної ради (далі – Заклади культури).
                 2. Керівником Закладу культури може бути особа, яка має громадянство України,  вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
                 3. Призначення на посади керівників Закладів культури здійснюється на пленарному засіданні районної ради за результатами конкурсного добору, після чого відділ культури і туризму укладає з ним контракт строком на 5 років.
                 4. Не може бути призначена на посаду керівника Закладу культури особа, яка:
                 - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
                 - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
                 - є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління Закладом культури.
                 5. Підставою для прийняття рішення про проведення конкурсного добору є:
                 - утворення нового Закладу культури;
                 - наявність вакантної посади керівника Закладу культури;
                 - прийняття рішення щодо дострокового припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником Закладу культури.
                 6. Кандидата на посаду керівника Закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного добору.
                 7. Конкурсний добір складається з таких етапів:
                 - оголошення конкурсу на посаду керівника Закладу культури;
                 - формування складу конкурсної комісії;
                 - подання документів кандидатами на посаду керівника Закладу культури;
                 - добір кандидатів на посаду керівника Закладу культури;
                 - призначення керівника Закладу культури.
                 8. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії за дорученням Нікольської районної ради забезпечує відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації.
                 Конкурс на посаду керівника Закладу культури оголошується не пізніше як за два місяці до завершення строку повноважень керівника Закладу культури відповідно до умов контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.
                 9. Оголошення про конкурс розміщується в офіційних друкованих засобах масової інформації, офіційному веб-сайті Нікольської райдержадміністрації, Нікольської районної ради в семиденний термін після прийняття рішення про проведення конкурсу.
                 10. Оголошення про конкурс на посаду керівника Закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки, проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.
                 11. Для проведення конкурсного добору створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом начальника відділу культури і туризму Нікольської  райдержадміністрації. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.
                 12. Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника Закладу культури. По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, закладів культури, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації.
                 13. Членами конкурсної комісії можуть бути:
                 - незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
                 - члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
                 -  члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури
                 До участі в роботі конкурсної комісії можуть бути залучені представники громадських об’єднань та експерти з відповідних галузей.
                 14. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
                 - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
                 - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
                 - є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
                 - є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.
                 15. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
                 16. Начальник відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях конкурсної комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.
                 17. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.
                 18. Усі зацікавленні особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника Закладу культури.
                 19. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
                 - заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
                 - автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
                 - копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
                 - два рекомендаційні листи довільної форми;
                 - мотиваційний лист довільної форми.
                 20. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
                 21. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
                 22. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі у конкурсі відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації оприлюднює подані документи на своєму веб-сайті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
                 23. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту відділу, які передаються конкурсній комісії.
                 24. Конкурсний добір проводиться публічно.
                 Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.
                 25. Не пізніше як за 10 днів до дня проведення  першого засідання конкурсної комісії кандидати повідомляються про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
                 26. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
                 27. На першому засідання конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника Закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам.
                 28. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника Закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у п.2 даного Положення, за рішенням конкурсної комісії.
                 29. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку Закладу культури на один і п’ять років.
                 30. Переможцем конкурсу визнається претендент, що найбільше відповідає визначеним критеріям: має фахову освіту, досвід роботи, в тому числі управлінської діяльності, обґрунтовані пропозиції щодо розвитку Закладу.
                 У випадку участі в конкурсі одного претендента, рішення щодо нього приймається конкурсною комісією з урахуванням його відповідності визначеним критеріям.
                 31. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації.
                 32. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.
                 33. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
                 34. У разі відхилення конкурсною комісією всіх  кандидатів, конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Положенням.
                 35. За результатами конкурсного добору відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації готує подання та разом з необхідними документами виносить на розгляд сесії районної ради питання призначення переможця конкурсу на посаду керівника Закладу культури.
                 36. Обов’язковими умовами контракту з керівником Закладу культури є:
                 - заходи з реалізації програми розвитку Закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії (в межах бюджетних асигнувань Закладу культури);
                 - умови оплати праці керівника;
                 - критерії оцінки праці керівника;
                 - особливості порядку здійснення контролю за діяльністю Закладу культури;
                 - заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;
                 - особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.
 
 
Керуючий справами
Нікольської районної ради                                                                    О.М.Горбатенко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Страница 9 из 28
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@