Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад
 
 
alt
 
 
 
 
УКРАЇНА
З О Р Я Н С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я
сільської     ради
 
 
від ________________ №_________
с. Зоря
 
alt alt
 

Про надання згоди на добровільне
об’єднання територіальних громад
 
Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу щодо об’єднання членів територіальної громади, результати громадських обговорень, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад Зорянської сільської ради (село Зоря, село Приовражне, село Гранітне, село Водяне), Кальчицької сільської ради  (село Кальчик, село Кирилівка, село Келлерівка), Касянівської сільської ради (село Касянівка, село Кременівка, село Македонівка, с-ще Ключове, с-ще Асланово, с-ще Херсонес), Малоянисольської сільської ради (село Малоянисоль, с-ще Труженка, с-ще Катеринівка), Новоселівської  сільської ради (село Новоселівка, село Запорізьке, село Новоселівка Друга, село Степанівка, село Кам'янка) в Зорянську територіальну громаду з центром в селі Зоря.
2.В. о. сільського голови Ченгаловій І. С. звернутися до Кальчицької, Касянівської, Малоянисольської, Новосілівської сільських рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.
 
 
 
В. о. сільського голови                                                                           І. С. Ченгалова
 
 
 
 
 
    
 
Про вивчення звернення щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та його грома
alt
 
УКРАЇНА
З О Р Я Н С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
сільського   голови   
 
від 09.09.2016 року № 18
с. Зоря
alt alt
 

Про вивчення звернення щодо ініціювання
добровільного об’єднання територіальних
громад та його громадське обговорення
 
Відповідно до частини 3 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення членів територіальної громади:
1. Провести вивчення звернення членів територіальної громади про добровільне об’єднання територіальних громад Зорянської сільської ради (село Зоря, село Приовражне, село Гранітне, село Водяне), Кальчицької сільської ради  (село Кальчик, село Кирилівка, село Келлерівка), Касянівської сільської ради (село Касянівка, село Кременівка, село Македонівка, с-ще Ключове, с-ще Асланово, с-ще Херсонес), Малоянисольської сільської ради (село Малоянисоль, с-ще Труженка, с-ще Катеринівка), Новоселівської  сільської ради (село Новоселівка, село Запорізьке, село Новоселівка Друга, село Степанівка, село Кам'янка) в Зорянську територіальну громаду з центром в селі Зоря та подати відповідні пропозиції до сільської ради.
2.Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад до 03.10.2016 року.
3.Провести збори громадян з обговорення даного питання 22.09.2016 року о 15.00 годин з приміщенні Зорянського будинку культури.
4. Фізичним та юридичним особам подавати свої пропозиції у письмовій формі за адресою: с. Зоря, вул. Афінська, б. 5 (Зорянська сільська рада).
5.Включити до порядку денного наступної сесії сільської ради сьомого скликання питання про добровільне об’єднання вищезазначених територіальних громад в Зорянську територіальну громаду з центром в селі Зоря, підготувати проект рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад з урахуванням отриманих пропозицій фізичних та юридичних осіб та рішення зборів громадян.
6.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
В. о. сільського голови                                                                           І. С. Ченгалова
    
 
Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територ
 
 
alt
 
 
 
 
УКРАЇНА
З О Р Я Н С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
сільської     ради
 
 
від 09.09.2016 р. №6/66-702
с. Зоря
 
alt alt
 

Про затвердження Порядку проведення
громадських обговорень з питань
добровільного об’єднання територіальних
громад
 
 
Згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» сільська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (Донченко).
 
 
 
В. о. сільського голови                                                                           І. С. Ченгалова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затверджено
рішенням сільської ради
від 09.09.2016 року №6/66-702
 
 
Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад
 
1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 
2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.
 
Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.
 
            3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.
 
            4. Громадське обговорення передбачає:
 1) вирішення організаційних (технічних) питань:
 - час та дата проведення громадського обговорення;
 - місце проведення громадського обговорення;
 - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);
Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.
            Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:
 - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);
 - розсилання письмових запрошень.
            2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);
            3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.
 
            5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.
 
6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
 Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.
            Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.
 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.
 
 7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.
 
            8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).
 
            9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                         І. С. Ченгалова
 
 
 
    
 
Про збір ідей до Плану заходів з реалізації у 2018- 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області
 Про збір ідей до Плану заходів з реалізації 
у 2018- 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року
 
            Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року №498 департамент економіки облдержадміністрації проводить роботу щодо оновлення Плану заходів реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року (далі - Стратегія) та розробки проекту Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії.
           Найважливішим етапом цієї роботи є збір пропозиції ідей проектів з боку представників району (усіх осіб зацікавлених у розвитку свого району, органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності), які дозволять сформувати Плани заходів з реалізації Стратегії.
           На офіційному веб-сайті облдержадміністрації розміщено оголошення про збір ідей проектів до Планів заходів з реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року. З повним текстом оголошення можна ознайомитись за наступним посиланням: http://dn.gov.ua/ogoloshennya-pro-zbir-idej-proektiv/
           Просимо надати Вас, встрок до 28 липня 2016 року згідно з критеріями, визначеними в оголошенні, запропоновані ідеї (ю) проектів (у), які дозволять реалізувати завдання Стратегії до відділу економіки Нікольської РДА каб.21, та на електрону адресу volodekonom@gmail.com Телефон для довідок 21543
 
 
ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

На виконання доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації відділом економіки Нікольської райдержадміністрації відпрацьовуються напрямки навчальної програми (стажування) для представників малого та середнього бізнесу району за рахунок коштів ЄС.
Звертаємо Вашу увагу, що потенційні учасники після отримання нових знань та навичок під час проходження навчання, зможуть у подальшому активно впроваджувати отриманий досвід для розвитку бізнесу.
Попередньо були визначені наступні напрямки стажування, які можуть бути корисними для розвитку підприємництва нашого району:
- розвиток державно-приватного партнерства;
- створення та розвиток кластерів (сільськогосподарських, промислових);
- розвиток кооперації;
- впровадження енергозберігаючих технологій;
- реалізації проектів зі створення бізнесу (в т.ч. послуги побуту, зокрема, хімчистки, мініпральні, мініпекарні, дитячі приватні садки, с/г кооперація та переробка, відродження сортонасінництва та агроселекції для потреб фермерів в регіоні, інші форми малого виробництва);
- створення інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу.
Просимо зацікавлених в навчанні представників малого та середнього бізнесу визначити актуальні напрямки навчання, або запропонувати свої ідеї та напрямки, з яких Ви зможете отримати сучасний досвід країн ЄС.
Пропозиції просимо надати до відділу економіки Нікольської РДА (ІІ поверх, каб. №21) до 25.07.2016 року або на електронну адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Телефон для довідок 2-15-43 або +380506050373.
 
Відділ економіки Нікольської райдержадміністрації
 
 


Страница 9 из 26
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@