Уважаемые жители Донбасса!
Служба безопасности Украины реализует программу возвращения на контролируемую территорию Украины граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях так называемых ДНР-ЛНР.
Программа распространяется на лиц, которые:
- готовы добровольно отказаться от участия в террористической деятельности и сотрудничать с правоохранительными органами Украины;
- не причастны к убийствам, пыткам, изнасилованиям и другим тяжким преступления;
- искренне желают вернуться к мирной жизни и трудиться на благо украинского народа.
Основания для освобождения от уголовной ответственности для указанных лиц предусмотрены действующим законодательством Украины.
Для получения более детальной информации и практической помощи члены семей участников незаконных вооруженных формирований, так называемых ДНР-ЛНР, могут обратиться по тел. +38-098-751-25-03 или по электронной почте domoidonbas@gmail.com .
 
Служба безопасности Украины.
 
 
Відділ державної виконавчої служби Володарського районного управління юстиції - інформує
                          НАСЛІДКИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ
 
          В порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.06 № 189, для призначення допомоги одержувач подає:
-у разі присудження аліментів у частці від доходу  - довідку про неотримання аліментів;
-у разі присудження аліментів у твердій грошовій сумі – довідку про розмір фактично сплачених аліментів.
          У довідках відображаються дані за останні шість місяців, тому стягувані мають право звернутись з заявою про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за ознаками ст. 164 Кримінального кодексу України, а саме за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів). Покарання за такий злочин передбачено Кримінальним кодексом України, а саме: штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.
         Порядок притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили кримінальне правопорушення передбачено Кримінально процесуальним Кодексом України прийнятим Верховною Радою України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Відповідно до ст. 477 цього Кодексу, порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 164 за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) відноситься до кримінального провадження приватного обвинувачення, яке в даному випадку може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви особи, яка виховує та утримує дитину.
      Заява особи, яка виховує та утримує дитину, та що є потерпілою в даному випадку, як правило, є єдиним законним приводом для початку кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. У разі якщо потерпілий є неповнолітня особа або особа, яка визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, або через хворобу, фізичні або психічні вади чи з інших поважних причин не може сама подати заяву, її подати може його законний представник.
 
Головний державний виконавець                                                          Бутрименко Г.Г.
 
 
 
ОГОЛОШЕННЯ
Республіканська сільська рада оголошує  про проведення конкурсу на оренду частини комунального майна – нежитлової будівлі – котельної та димохідної труби, яка знаходиться  за адресою: Володарський район,
с. Республіка, вул. Миру для розміщення обладнання системи Інтернету.
     Умови конкурсу: робота системи Інтернету відповідає санітарним нормам.  
 
 
Виконавчий комітет Республіканської сільської ради

 
Про встановлення на території Боївської сільської ради плати за землю в частині земельного податку
УКРАЇНА
                                                                           
 
БОЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 24.06.2015  № 6/60 -526
 
с.Бойове
 
Про затвердження додатка №2 до рішення сільської ради
від 19.05.2015 № 6/59-521 «Про встановлення на території
Боївської сільської ради плати за землю в частині земельного
податку на 2016 рік та затвердження Порядку її справляння»
 
 
           Відповідно до ч.1 ст.59 та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу 1, ст.5 розділу Х1Х- Прикінцеві положення, ст. 274,277  Податкового кодексу України, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової Реформи » №76-V111 від 28.12.2014 року  Закону України « Про захист економічної конкуренції» сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
           
    1. Затвердити додаток №2 до рішення сільської ради від 19.05.2015 № 6/59-521 «Розмір річної орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів Боївської сільської ради Володарського району Донецької області у відсотках від нормативної грошової оцінки з 2016 року».
    2. Повідомлення про дане рішення підлягає оприлюдненню в районних засобах масової інформації, а рішення оприлюднити на стенді Боївської сільської ради та на сайті Володарської райради.
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію (Чуйко).
 
 
Сільський голова                                                                                          О.В.Проценко   
 
 
 
 
                                                                           
                                                                                                                           Додаток 2
                                                                                                до рішення сільської ради
                                                                                                від 19.05.2015 №6/59-521        
                                                                                           
 
Розмір річної орендної плати за земельні ділянки в межах
населених пунктів Боївської сільської ради Володарського району Донецької області  у відсотках від нормативної грошової оцінки з 2016 року
                                                      
                                                                                                                              
п/п
Назва класифікаційних угруповань
% від грошової оцінки
1.
Для юридичних та фізичних осіб, які згідно зі ст. 281, 282 Податкового Кодексу України та іншими діючими законодавствами України звільнені від сплати земельного податку.
 
3
1.1.
За землі під житловою забудовою та індивідуальними гаражами на при будинкових територіях та інших землях
 
3
1.2.
За земельні ділянки под житловим фондом.
10
2.
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з нам послуги (під забудовою)
10
3. 
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги (під забудовою)
10
4.
Риболовство, діяльність риборозплідників і рибних ферм, послуги, пов'язані з рибним господарством (під забудовою)
10
5.
Торгівля продовольчими і непродовольчими товарами
4
6.
АЗС
10
7.
Добувна промисловість (розроблення кам'яних кар'єрів, видобування піску та глини)
10
8.
М'ясна промисловість
10
9.
Промислове виробництво рибної продукції
10
10.
Промислове перероблення овочів та фруктів
10
11.
Виробництво готових кормів для тварин
10
12.
Виробництво харчових продуктів та напоїв
10
13.
Виробництво одягу, хутра, шкіри та взуття
10
14
Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів
10
15.
Виробництво машин і апаратури
10
16.
Виробництво автомобілів
10
17.
Виробництво меблів
10
18.
Виробництво та розподілення електроенергії
5
19.
Виробництво та розподілення газоподібного палива
10
20.
Виробництво та розподілення тепла
10
21.
Збір, очищення та розподілення води
5
22.
Будівництво
5
23.
Торгівля транспортними засобами та їх ремонт
10
24.
Оптова торгівля та посередництво в торгівлі
10
25.
Готелі, ресторани, бари
5
26.
Їдальні і постачання готової їжі
7
27.
Залізничний транспорт
10
28.
Міський та автомобільний транспорт
10
29.
Транспортування трубопроводами
5
30.
Транспортне оброблення вантажів та складування
10
31.
Функціонування транспортної інфраструктури
5
32.
Поштова та кур'єрська служби
5
33.
Зв'язок 
12
34.
Фінансове посередництво, діяльність у сфері страхування
6
35.
Операції з нерухомістю
10
36.
Діяльність у сфері інформатизації
8
37.
Послуги, надані переважно юридичними особами
5
38.
Діяльність з охорони здоров'я людини
3
39.
Ветеринарна діяльність
3
40.
Соціальна допомога
3
41.
Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
3
42.
Громадська діяльність
3
43.
Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту
3
44.
Індивідуальні послуги
3
45.
Сільськогосподарські угіддя
3
 
 
Секретар сільської ради                                                                               Т.В. Белінська

 
Про затвердження Положення про загальні збори громадян сіл Республіканської сільської ради
      УКРАЇНА
                                      РЕСПУБЛІКАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                                                ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ 
                                                
                                                             Р І Ш Е Н Н Я     
 
від 23.06.2015 №VІ/58-568
с.Республіка
 
Про затвердження Положення
про загальні збори громадян
сіл Республіканської сільської ради
 
 
На виконання Конституції України, ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про загальні збори громадян», Республіканська сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про загальні збори громадян сіл Республіканської сільської ради (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.
 
 
В.о. Республіканського сільського голови                                      В.М. Голояд
 
 
 
 
ПРОЕКТ
 
Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
від 23.06.2015 № VІ/58-568
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
«Про загальні збори громадян сіл Республіканської сільської ради»
 
І. Загальні положення
1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі – Збори) є формою їхньої безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
2. Збори проводять на засадах добровільності, гласності, вільного та неупередженого обговорення питань місцевого значення, гарантій прав місцевого самоврядування та законності.
3. Збори проводять за місцем проживання громадян.
3.1. Збори сіл Республіка, Ксенівка, Сергіївка, Новороманівка, що належать до юрисдикції сільської ради: не менш одного представника від двох будинків індивідуальної забудови.
4. У роботі зборів мають право брати участь громадяни, яким виповнилося 18 років і які є членами територіальної громади сільської ради, народні депутати України, депутати районної, сільської ради, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, об'єднань громадян за місцем проживання, органів самоорганізації населення.
5. Рішення Зборів підлягають розгляду та врахуванню у своїй діяльності сільською радою, органами самоорганізації населення за місцем проживання та посадовими особами місцевого самоврядування – відповідно до цього Положення.
6. Питання організації й проведення Зборів регулюються чиним законодавстом України, Конституцією України, указами Перзидента України, іншими актами органів законодавчої та виконавчої влади, а також цим Положенням.
7. Обмеження права ініціювання та проведення Зборів може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей за поданням міськвиконкому або інших державних органів чи посадових осіб у межах і в порядку, визначеному законами України.
 
ІІ. Ініціювання та підготовка Зборів
8. Суб’єктами права ініціювання Зборів у порядку, визначеному цим Положенням, є:
8.1. Сільський голова.
8.2. Органи самоорганізації населення
8.3 Ініціативна група громадян за місцем проживання
8.4. Депутати сільської ради.
 
9. Якщо ініціатором Зборів є Ініціативна група, то заявою сповіщає про них сільську раду не пізніш як за 15 робочих днів до пропонованої дати проведення зборів.
10. Заява подається на ім’я секретаря ради і має бути підписана суб’єктами Ініціативної групи – у Заяві зазначають дані про ініціаторів, час, дату, порядок денний і місце проведення Зборів, коло запрошених учасників Зборів.
Неподання такої заяви та інформації про Збори у строки, визначені цим Положенням, є підставою для визнання їх сільською радою не чинними, а рішення, ними ухваленими, такими що не мають юридичних наслідків.
11. Секретар ради реєструє заяву у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань сільської ради та повідомляє номер реєстрації Ініціативній групі.
12. Секретар ради або протягом трьох днів із часу подання заяви організовує зустріч членів Ініціативної групи з відповідальними працівниками виконкому щодо розгляду питань, поставлених в заяві на проведення Зборів на предмет їхнього вирішення органами самоврядування відповідно до власної компетенції в узгоджені строки. У разі коли така зустріч не відбувається з причин, не залежних від Ініціативної групи, або коли в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, Ініціативна група, якщо це визначено цим Положенням, розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи для проведення Зборів.
13. Для проведення Зборів, ініційованих громадянами, місцевим осередком політичної партії чи громадською організацією, протягом не більш п’яти днів слід зібрати та подати секретарю ради підписи мешканців під заявою, визначеною п.10 на підтримку проведення Зборів кількістю не менш 1% мешканців села для Зборів села;
14. Необхідну кількість підписів для реєстрації ініціативи в залежності від виду зборів розраховує секретар ради і фіксує за своїм підписом на заяві, під яку збираються підписи.
15. У випадку ініціювання Зборів сільським головою та депутатами сільської ради у кількості не менш трьох осіб збирання підписів громадян на підтримку ініціативи не вимагається.
Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення Зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення.
16. Днем реєстрації ініціативи проведення Зборів вважається день подачі секретареві ради документів, визначених п.10 цього Положення.
17. У разі неможливості організувати проведення зборів у визначений в заяві термін сільський голова або секретар сільської ради можуть запропонувати Ініціативній групі інший час чи місце проведення зборів. Остаточне рішення у цьому випадку може бути ухвалене за згодою Ініціативної групи, про що оформляється відповідний протокол, який підписують члени Ініціативної групи та сільський голова (або секретар ради).
18. Не пізніш як за два дні після реєстрації ініціативи Зборів та з урахуванням п.17 Положення секретар ради офіційно оголошує дату, місце проведення та порядок денний Зборів, про що повідомляється на стенді оголошень сільської ради, й вивішуються відповідні оголошення на місці проведення зборів.
19. Відповідальний за організаційне та матеріальне забезпечення підготовки та проведення Зборів – секретар сільської ради.
20. Ініціативна група Зборів у процесі їхньої підготовки подає секретареві ради пропозиції щодо присутності на Зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників управлінь, відділів, служб виконкому, комунальних підприємств чи організацій, депутатів ради, а також готує доповіді й співдоповіді, провадить громадські та інші експертизи місцевих актів (їхніх проектів), здійснює іншу підготовчу роботу.
 
ІІІ. Повноваження і порядок проведення Зборів
21. Збори мають право обговорювати та приймати рішення з усіх питань місцевого значення, віднесених до компетенції територіальної громади та її органів. Зокрема, Збори мають право:
21.1. – розглядати кандидатури на заміщення посад в органах місцевого самоврядування, установ та організацій, що належать до комунальної власності;
21.2. – заслуховувати інформації та звіти про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
21.3. – розглядати пропозиції щодо упорядкування сільської території, забудови, проведення громадських робіт;
21.4. – вирішувати питання щодо об'єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу місцевого господарства, їхніх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів для будівництва, розширення, ремонту й утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрою населених пунктів, для вжиття заходів з охорони навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій із цих питань раді та її виконавчим органам;
21.5. – обговорювати рішення (проекти рішень) органів і посадових осіб місцевого самоврядування, місцевого референдуму;
21.6. – порушувати питання про дострокове припинення повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
21.7. – вносити пропозиції і клопотання з питань діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
22. Перед проведенням Зборів складають список учасників, де зазначають їхні прізвище та ім’я, рік народження, адресу проживання.
23. Збори вважаються легітимними, якщо на них зареєструвалося не менш 25% від кількості мешканців (представників), визначених відповідно до п.3.1.
24. Збори приймають регламент своєї роботи, де обов’язково передбачаються доповіді Ініціативної групи та органу місцевого самоврядування, до компетенції якого належить вирішення питання, що його розглядають Збори. Доповідачів визначають відповідно Ініціативна група та виконком ради. Не допускаються розгляд та прийняття рішень на Зборах із питань, не внесених до порядку денного Ініціативною групою і про які не було повідомлено учасників Зборів у порядку, визначеному п.18 цього Положення.
25. Збори відкриває і веде сільський голова або секретар сільської ради. У разі якщо збори скликано за рішенням відповідного органу самоорганізації населення – керівник цього органу. Якщо ініціатором проведення Зборів є ініціативна група громадян за місцем проживання, Збори відкриаває та веде представник цієї ініціативної групи. Із числа учасників відносною більшістю голосів обирають секретаря Зборів. Він веде протокол зборів, який підписують голова і секретар зборів.
26. Голова Зборів на основі регламенту Зборів:
 
 


Страница 10 из 22
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@