Про встановлення податку на нерухоме майно в частині плати за землю
К А Л Ь Ч И Ц Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А
 
                                    Р І Ш Е Н Н Я
                                                 сільської     ради
 
 
Від 07.10.2015 р. № VI / 76 - 514
с. Кальчик
 
Про внесення змін до рішення
від 23.06.2015 р. № VI / 72 - 496
«Про встановлення податку на нерухоме майно
в частині плати за землю»
 
Керуючись ст. 26, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Податкового Кодексу України, , Кальчицька сільська рада
ВИРІШИЛА:
 
      Внести зміни до рішення від 23.06.2015 р. № VI / 72 – 496 «Про встановлення податку на нерухоме майно в частині плати за землю», додавши пункт про набуття чинності і викласти текст рішення у наступній редакції (додатки залишити без змін):
 
1.      Встановити на території Кальчицької сільської ради податок на нерухоме майно в частині плати за землю.
2.      Затвердити Положення про порядок нарахування та сплати земельного податку.
3.      Встановити розмір річної орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів Кальчицької сільської ради.
4.      Зазначити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2016 року, крім пунктів        7 та 8 Положення про порядок нарахування та сплати земельного податку «Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб» та «Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб», які відповідно до ст..284 Податкового Кодексу України вступають в дію з 01.07.2015 року.
5.      Оприлюднити рішення на сайті Володарської районної ради.
6.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету (Яйленко О.А.)
 
 
 
   Сільський голова                                                                        Н.А.Рибкіна
 
 
Уважаемые жители Донбасса!
Служба безопасности Украины реализует программу возвращения на контролируемую территорию Украины граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях так называемых ДНР-ЛНР.
Программа распространяется на лиц, которые:
- готовы добровольно отказаться от участия в террористической деятельности и сотрудничать с правоохранительными органами Украины;
- не причастны к убийствам, пыткам, изнасилованиям и другим тяжким преступления;
- искренне желают вернуться к мирной жизни и трудиться на благо украинского народа.
Основания для освобождения от уголовной ответственности для указанных лиц предусмотрены действующим законодательством Украины.
Для получения более детальной информации и практической помощи члены семей участников незаконных вооруженных формирований, так называемых ДНР-ЛНР, могут обратиться по тел. +38-098-751-25-03 или по электронной почте domoidonbas@gmail.com .
 
Служба безопасности Украины.
 
 
Відділ державної виконавчої служби Володарського районного управління юстиції - інформує
                          НАСЛІДКИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ
 
          В порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.06 № 189, для призначення допомоги одержувач подає:
-у разі присудження аліментів у частці від доходу  - довідку про неотримання аліментів;
-у разі присудження аліментів у твердій грошовій сумі – довідку про розмір фактично сплачених аліментів.
          У довідках відображаються дані за останні шість місяців, тому стягувані мають право звернутись з заявою про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за ознаками ст. 164 Кримінального кодексу України, а саме за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів). Покарання за такий злочин передбачено Кримінальним кодексом України, а саме: штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.
         Порядок притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили кримінальне правопорушення передбачено Кримінально процесуальним Кодексом України прийнятим Верховною Радою України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Відповідно до ст. 477 цього Кодексу, порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 164 за злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) відноситься до кримінального провадження приватного обвинувачення, яке в даному випадку може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви особи, яка виховує та утримує дитину.
      Заява особи, яка виховує та утримує дитину, та що є потерпілою в даному випадку, як правило, є єдиним законним приводом для початку кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. У разі якщо потерпілий є неповнолітня особа або особа, яка визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, або через хворобу, фізичні або психічні вади чи з інших поважних причин не може сама подати заяву, її подати може його законний представник.
 
Головний державний виконавець                                                          Бутрименко Г.Г.
 
 
 
ОГОЛОШЕННЯ
Республіканська сільська рада оголошує  про проведення конкурсу на оренду частини комунального майна – нежитлової будівлі – котельної та димохідної труби, яка знаходиться  за адресою: Володарський район,
с. Республіка, вул. Миру для розміщення обладнання системи Інтернету.
     Умови конкурсу: робота системи Інтернету відповідає санітарним нормам.  
 
 
Виконавчий комітет Республіканської сільської ради

 
Про встановлення на території Боївської сільської ради плати за землю в частині земельного податку
УКРАЇНА
                                                                           
 
БОЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 24.06.2015  № 6/60 -526
 
с.Бойове
 
Про затвердження додатка №2 до рішення сільської ради
від 19.05.2015 № 6/59-521 «Про встановлення на території
Боївської сільської ради плати за землю в частині земельного
податку на 2016 рік та затвердження Порядку її справляння»
 
 
           Відповідно до ч.1 ст.59 та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу 1, ст.5 розділу Х1Х- Прикінцеві положення, ст. 274,277  Податкового кодексу України, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової Реформи » №76-V111 від 28.12.2014 року  Закону України « Про захист економічної конкуренції» сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
           
    1. Затвердити додаток №2 до рішення сільської ради від 19.05.2015 № 6/59-521 «Розмір річної орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів Боївської сільської ради Володарського району Донецької області у відсотках від нормативної грошової оцінки з 2016 року».
    2. Повідомлення про дане рішення підлягає оприлюдненню в районних засобах масової інформації, а рішення оприлюднити на стенді Боївської сільської ради та на сайті Володарської райради.
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію (Чуйко).
 
 
Сільський голова                                                                                          О.В.Проценко   
 
 
 
 
                                                                           
                                                                                                                           Додаток 2
                                                                                                до рішення сільської ради
                                                                                                від 19.05.2015 №6/59-521        
                                                                                           
 
Розмір річної орендної плати за земельні ділянки в межах
населених пунктів Боївської сільської ради Володарського району Донецької області  у відсотках від нормативної грошової оцінки з 2016 року
                                                      
                                                                                                                              
п/п
Назва класифікаційних угруповань
% від грошової оцінки
1.
Для юридичних та фізичних осіб, які згідно зі ст. 281, 282 Податкового Кодексу України та іншими діючими законодавствами України звільнені від сплати земельного податку.
 
3
1.1.
За землі під житловою забудовою та індивідуальними гаражами на при будинкових територіях та інших землях
 
3
1.2.
За земельні ділянки под житловим фондом.
10
2.
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з нам послуги (під забудовою)
10
3. 
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги (під забудовою)
10
4.
Риболовство, діяльність риборозплідників і рибних ферм, послуги, пов'язані з рибним господарством (під забудовою)
10
5.
Торгівля продовольчими і непродовольчими товарами
4
6.
АЗС
10
7.
Добувна промисловість (розроблення кам'яних кар'єрів, видобування піску та глини)
10
8.
М'ясна промисловість
10
9.
Промислове виробництво рибної продукції
10
10.
Промислове перероблення овочів та фруктів
10
11.
Виробництво готових кормів для тварин
10
12.
Виробництво харчових продуктів та напоїв
10
13.
Виробництво одягу, хутра, шкіри та взуття
10
14
Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів
10
15.
Виробництво машин і апаратури
10
16.
Виробництво автомобілів
10
17.
Виробництво меблів
10
18.
Виробництво та розподілення електроенергії
5
19.
Виробництво та розподілення газоподібного палива
10
20.
Виробництво та розподілення тепла
10
21.
Збір, очищення та розподілення води
5
22.
Будівництво
5
23.
Торгівля транспортними засобами та їх ремонт
10
24.
Оптова торгівля та посередництво в торгівлі
10
25.
Готелі, ресторани, бари
5
26.
Їдальні і постачання готової їжі
7
27.
Залізничний транспорт
10
28.
Міський та автомобільний транспорт
10
29.
Транспортування трубопроводами
5
30.
Транспортне оброблення вантажів та складування
10
31.
Функціонування транспортної інфраструктури
5
32.
Поштова та кур'єрська служби
5
33.
Зв'язок 
12
34.
Фінансове посередництво, діяльність у сфері страхування
6
35.
Операції з нерухомістю
10
36.
Діяльність у сфері інформатизації
8
37.
Послуги, надані переважно юридичними особами
5
38.
Діяльність з охорони здоров'я людини
3
39.
Ветеринарна діяльність
3
40.
Соціальна допомога
3
41.
Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів
3
42.
Громадська діяльність
3
43.
Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту
3
44.
Індивідуальні послуги
3
45.
Сільськогосподарські угіддя
3
 
 
Секретар сільської ради                                                                               Т.В. Белінська

 


Страница 10 из 23
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@