Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів

       ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта:  проекту рішення Нікольської районної ради «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні районної ради»
 
1.     Стислий зміст проекту
       На виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”,  з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Нікольська районна рада виносить на публічне обговорення проект рішення «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні районної ради», яким затверджується перелік органів, уповноважених управляти майном, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради, Порядок відчуження (приватизації) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні Нікольської районної ради, Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації, Порядок передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні Нікольської районної ради, Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради, Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради, Порядок утворення і роботи комісії з питань прийому-передачі об’єктів у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні Нікольської районної ради.
  1. Інформація про розробника проекту
 Проект рішення розроблено Нікольською районною радою
(далі – проект регуляторного акта) з метою законодавчого врегулювання та формування правових, економічних та організаційних засад управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні районної ради.
  1. Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта
        Аналіз регуляторного впливу та проект рішення будуть офіційно оприлюднені на веб-сайті Нікольської районної ради: http://volodrsovet.dn.ua/ та у друкованому засобі масової інформації, газеті «Заря Приазовья».
  1.  Інформація про строк прийняття зауважень до проекту регуляторного акта
          Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта будуть прийматися протягом місяця з дня оприлюднення проекту та аналізу регуляторного впливу.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта будуть прийматися в письмовій та електронній формі за адресою:
Нікольська районна рада,  вул. Свободи, буд. 87, смт. Нікольське, Донецька область, 87000, тел. ( 06246 ) 201-42 або на електронну пошту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
 
 
    Голова районної ради                                                                                В.М. Мітько
 
 
                                                                                        

ПРОЕКТ
 
 
УКРАЇНА
НОВОКРАСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
РІШЕННЯ
Від «_____»____________2018 р №______________
с. Новокраснівка
 
Про затвердження Порядкузалучення,
розрахунку розміру і використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населених пунктів
Новокраснівської сільської ради
 
 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення і використання коштів пайової участі замовника, який має намір щодо забудови земельної ділянки на території сільської ради, у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради зокрема, для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради (додаток 1).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування бюджету та фінансів (Лучина О.Л.)  та агропромислового комплексу, земельних відносин, земельного розвитку сіл та екології (Шило В.А.).
 
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                               А.В. Ведута
 
 
 
 
        
Додаток 1
до рішення сесії
сільської ради
від ___________
№ ____________
 
Порядок
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів
 
Новокраснівської сільської ради
 
1. Загальні положення
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради (далі – Порядок) розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».
1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».
            1.3. Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради є обов'язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, реконструкцію, технічне переоснащення та реставрацію (далі — будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради, визначений розділом 2 цього Порядку. 
            1.4. Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету грошових коштів у розмірах та у строк, встановлені цим Порядком, до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
 
2.Об'єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються
         До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:
         1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
         2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
         3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
         4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
         5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
         6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
         7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
         8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
    
3. Залучення коштів пайової участі
         3.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта на земельній ділянці на території сільської ради зобов'язаний звернутися з заявою до виконкому сільської ради.
3.2. До заяви необхідно додати:
- копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про початок виконання будівельних робіт;  
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники у робочому проекті будівництва
- правовстановлюючі документи замовника.  
3.3. Замовник несе повну відповідальність за достовірність поданих документів.
         3.4. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному органом місцевого самоврядування з замовником.
         3.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення Договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.
         3.6. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.
         3.7. Істотними умовами Договору є:
                   1) розмір пайової участі;
                   2) строк (графік) сплати пайової участі;
                   3) відповідальність сторін.
         3.8. Невід'ємною частиною Договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
         3.9. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається Договором.
3.10. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність територіальної громади сільської ради.
3.11. У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури сільська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради.
3.12. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України показників опосередкованої вартості спорудження житла або об’єктів соціального призначення, встановлених на час завершення будівництва.
3.13. Здійснення фізичною або юридичною особою самочинного будівництва не звільняє її від обов’язку взяти пайову участь розвитку інфраструктури сільської ради.
3.14. Фізичні або юридичні особи, які здійснили (здійснюють) самочинне будівництво, зобов’язані взяти пайову участь у розвитку інфраструктури сільської ради на загальних підставах.
 
4. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради
         4.1. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
                 1) 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;
                 2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.
4.2.  Розмір пайової участі визначається за формулою:
ПУ= (ЗКВБ-В3-Вбм-Вім) х 5 % (4%), де
ПУ- пайова участь;
ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;
В3 – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім – витрати на влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
5% або 4% - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п.4.1 Порядку.
 
5. Використання коштів пайової участі
         5.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради;
5.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштівпайової участі, приймає сільська рада.
5.3. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).
 
6. Прикінцеві положення
6.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
6.2. Спори, пов'язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури сільської ради вирішуються у судовому порядку.
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                            А.В. Ведута
 
                                                                                               ПРОЕКТ
 
 
УКРАЇНА
НОВОКРАСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
РІШЕННЯ
Від «_____»____________2018 р №______________
с. Новокраснівка
 
Про затвердження Порядкузалучення,
розрахунку розміру і використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населених пунктів
Новокраснівської сільської ради
 
 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення і використання коштів пайової участі замовника, який має намір щодо забудови земельної ділянки на території сільської ради, у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради зокрема, для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради (додаток 1).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування бюджету та фінансів (Лучина О.Л.)  та агропромислового комплексу, земельних відносин, земельного розвитку сіл та екології (Шило В.А.).
 
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                               А.В. Ведута
 
 
 
 
        
Додаток 1
до рішення сесії
сільської ради
від ___________
№ ____________
 
Порядок
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів
 
Новокраснівської сільської ради
 
1. Загальні положення
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради (далі – Порядок) розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».
1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».
            1.3. Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради є обов'язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, реконструкцію, технічне переоснащення та реставрацію (далі — будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради, визначений розділом 2 цього Порядку. 
            1.4. Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету грошових коштів у розмірах та у строк, встановлені цим Порядком, до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
 
2.Об'єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються
         До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:
         1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
         2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
         3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
         4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
         5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
         6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
         7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
         8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
    
3. Залучення коштів пайової участі
         3.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта на земельній ділянці на території сільської ради зобов'язаний звернутися з заявою до виконкому сільської ради.
3.2. До заяви необхідно додати:
- копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про початок виконання будівельних робіт;  
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники у робочому проекті будівництва
- правовстановлюючі документи замовника.  
3.3. Замовник несе повну відповідальність за достовірність поданих документів.
         3.4. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному органом місцевого самоврядування з замовником.
         3.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення Договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.
         3.6. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.
         3.7. Істотними умовами Договору є:
                   1) розмір пайової участі;
                   2) строк (графік) сплати пайової участі;
                   3) відповідальність сторін.
         3.8. Невід'ємною частиною Договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
         3.9. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається Договором.
3.10. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність територіальної громади сільської ради.
3.11. У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури сільська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради.
3.12. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України показників опосередкованої вартості спорудження житла або об’єктів соціального призначення, встановлених на час завершення будівництва.
3.13. Здійснення фізичною або юридичною особою самочинного будівництва не звільняє її від обов’язку взяти пайову участь розвитку інфраструктури сільської ради.
3.14. Фізичні або юридичні особи, які здійснили (здійснюють) самочинне будівництво, зобов’язані взяти пайову участь у розвитку інфраструктури сільської ради на загальних підставах.
 
4. Розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради
         4.1. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
                 1) 5 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;
                 2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.
4.2.  Розмір пайової участі визначається за формулою:
ПУ= (ЗКВБ-В3-Вбм-Вім) х 5 % (4%), де
ПУ- пайова участь;
ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;
В3 – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім – витрати на влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
5% або 4% - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п.4.1 Порядку.
 
5. Використання коштів пайової участі
         5.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради;
5.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштівпайової участі, приймає сільська рада.
5.3. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).
 
6. Прикінцеві положення
6.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
6.2. Спори, пов'язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури сільської ради вирішуються у судовому порядку.
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                            А.В. Ведута
 
 Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта
«Про Порядокзалучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання
17 лютого 2011 року прийнято Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038 (далі – Закон), який набрав чинності з 12 березня 2011 року.
Частиною 1 статті 40 Закону передбачено, що Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
Затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради (далі – Порядок) спрямовано на реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування в частині створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;
 
         2. Визначення цілі державного регулювання
Метою прийняття цього регуляторного акту є:
- реалізація повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених статтею 40 Закону;
- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;
- удосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування і замовниками будівництва (суб’єктами господарювання та громадянами);
- забезпечення надходження коштів до сільського бюджету для фінансування створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;
- створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;
- залучення коштів фізичних та юридичних осіб для реалізації заходів, прямо передбачених законом;
- сприяння розвитку підприємницької діяльності;
- створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності.
- створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території сільської ради;
- впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.
 
 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
Під час розробки проекту Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Новокраснівської сільської ради було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
 
1.Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.
У разі залишення існуючої ситуації без змін, тобто неприйняття сільською радою рішення, яким затверджується вказаний Порядок, спричинить невиконання вимог статті 40 Закону, якою передбачений обов’язок органів місцевого самоврядування щодо його встановлення.
Отже, запровадження такої альтернативи є недоцільним.
 
2. Внесення змін до існуючих регуляторних актів.
Регуляторні акти в цій сфері сільською радою не приймалися.
 
3. Розробка тимчасового регуляторного акта у сфері залучення пайової участі.
Законом не визначені граничні рамки щодо обов’язку замовника, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, взяти участь у створенні і розвитку інфраструктури населеного пункту сільської ради.
Отже, запровадження такої альтернативи є недоцільним.
 
4. Прийняття рішення сесії без дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політки у сфері господарської діяльності».
Встановленим (рішенням сільської ради) Порядком передбачається визначення розміру коштів замовників та їх залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради, тобто рішення сільської ради спрямоване на регулювання господарських відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання та є регуляторним актом.
Отже, прийняття рішення сесії без дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політки» є недоцільним.
         4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Механізмом досягнення цілей регулювання є:
         - введення правового порядку залучення та використання сільською радою коштів фізичних та юридичних осіб - замовників будівництва (реконструкції) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, який  буде відповідати вимогам чинного законодавства;
         - чітке визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради;
         - застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради, в залежності від об'єкта будівництва (реконструкції);
         - чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у рамках договору про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури сільської ради.
Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:
- визначення пайової участі замовників на розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради;
- визначення порядку та строків сплати пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради.
 
         5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Можливість досягнення мети державного регулювання у випадку прийняття регуляторного акту заснована на загальнообов’язковому характері правових актів органів місцевого самоврядування на відповідній території, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати інвестиційного внеску.
Залучення замовників до пайової участі на розвиток інфраструктури сільської ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території сільської ради.
6. Визначення очікуванихрезультатів прийняттярегуляторного акта.
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів органів місцевого самоврядування
1. Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради
1. Витрати пов'язані з розробкою та прийняттям регуляторного акту.
 
2. Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених статтею 40 Закону;
2. Витрати щодо забезпечення укладання договорів та контролю за їх виконанням
3. Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради
3. Витрати, пов’язані з прийняттям у комунальну власність інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, що збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову.
4. Удосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування і замовниками будівництва (суб’єктами господарювання та громадянами);
4. Повернення коштів на відшкодування Замовнику вартості інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову за рахунок зменшення величини пайової участі.
5. Забезпечення надходження коштів до сільського бюджету для фінансування створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради;
5. Створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території сільської ради;
6. Розвиток підприємницької діяльності.
6. Створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності.
7. Впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.
 
 
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
 
1. Удосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування і замовниками будівництва (суб’єктами господарювання та громадянами);
1. Сплата грошових коштів у вигляді пайового внеску Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених Договором.
2. Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради
2. Можливі штрафні санкції за несвоєчасне внесення коштів як пайової участі за Договором
3. Можливість застосування розстрочки під час сплати пайового внеску.
3. Відшкодування вартості інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову за рахунок зменшення величини пайової участі будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.
4. Розвиток підприємницької діяльності.
 
5. Створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності.
 
6. Створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території сільської ради.
 
7. Прийняття у комунальну власність інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову
 
8. Повернення коштів на відшкодування вартості інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову.  будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.
 
Сфера інтересів громадян
1. Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради
 
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту
Рішення сільської ради є регуляторним нормативно-правовим актом, обов’язковим для застосування на території сільської ради і прийнятим на необмежений термін.
У випадку внесення змін до законодавства України, спрямованого на регулювання правовідносин, пов’язаних із здійсненням містобудівної діяльності, до даного рішення можуть вноситись відповідні зміни та (або) доповнення.
 
         8. Визначення показників результативності акта
Показниками ефективності дії регуляторного акта є кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури сільської ради; обсяг грошових коштів, сплачених у якості пайового внеску; обсяги створення і розвитку об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
 
         9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
 
Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.
         З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження результативності цього регуляторного акта буде проводитися статистичним методом.
У рамках цього методу буде проведено аналіз статистичної інформації щодо кількості поданих заяв суб’єктів господарювання на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, та показника проведення експертної грошової оцінки.
 
 
 
 
 
Т.в.о сільського голови                                                      А.В. Ведута
 
 
 
 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@