Інформація відповідно Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Інформація

про застосування процедури закупівлі у одного учасника

 

                                                           14 лютого 2012 року

 

1.    Замовник:

1.1 Володарська районна рада, Донецької області

1.2 Ідентифікаційний код – 30417272

 

1.3 Місце знаходження:

Донецька область, Володарський район, смт Володарське

вул.Леніна, 87  каб.32, 87000

1.4 Реєстраційний рахунок  - 35415003002711

 

1.5 Головний розпорядник коштів:

Володарська районна рада, Донецької області

Ідентифікаційний код – 30417272

 

2.    Джерело фінансування закупівлі

Кошти районного бюджету

 

3.    Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, на якому розміщується інформація про закупівлю:

www.tender.me.gov.ua

 

4.    Адреса сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

http://volodrsovet.dn.ua/

 

5.    Предмет закупівлі

5.1     Код 11. 10. 2 – газ природний

5.2     кількість – 70000,0 м3

 

5.3 Місце поставки:

Донецька область, Володарський район, смт Володарське

вул.Леніна, 89а  газова котельня

 

5.4 Строк поставки – протягом 2012 року

 

6.    Найменування учасника, з яким проведено переговори:

ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз»

Ідентифікаційний код -  03361135

Донецька область, м.Маріуполь, вул.Миколаївська, 16, тел. (0629)33-41-06,                

факс (0629)52-69-21;   87515.

 

7.    Ціна пропозиції – 318228,96 грн.

 

8.    Додаткова інформація –

Електронна адреса замовника - volodrsovet@yahoo.com

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                  Н.А.Кунак
 
Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна
УКРАЇНА
В О Л О Д А Р С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
від         31.10.2008          5/23-249        
смт. Володарське
 
 
Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на право оренди майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної
ради
 
  
 
З метою удосконалення процедури передачі в оренду та підвищення ефективності оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради, керуючись ст.7, 19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, ст.76 Закону України „Про державний бюджет України на 2008 рік”, ст.ст.43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради (додається).
 
2. Установити, що передача в оренду майна спільної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах відповідно даного Порядку.
 
  
 
Голова районної ради                                                                                                                                                                            П.М.Азаров
 
 
  
 
                                                                                                                                                                   Додаток
                                                                                                                                                                   до рішення районної ради
                                                                                                                                                                   від      31.10.2008       5/23-249   
 
  
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради
 
1. Загальні положення
 
1.1 Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради (далі – Порядок) розроблений згідно Закону України „Про оренду державного та комунального майна” з метою визначення процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради (далі – майно спільної власності).
 
1.2 Даний Порядок поширюється на такі об’єкти оренди, як нерухоме майно спільної власності – будівлі, споруди, приміщення.
 
1.3 Конкурс на право оренди майна спільної власності заключається у визначені орендатора, який може забезпечити найбільш ефективне використання майна спільної власності при найвищій орендній платі за нього.
 
2. Конкурсна комісія
 
2.1 Для організації та проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності створюється конкурсна комісія (далі – Комісія) – постійно діючий колегіальний орган в кількості 5 осіб. Склад Комісії затверджує наказом (розпорядженням) керівник підприємства, установи, організації балансоутримувача.
 
2.2 До складу Комісії можуть входити представники орендодавця, члени постійної комісії районної ради з питань паливно – енергетичного комплексу, промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва і інші представники.
 
2.3 Основними завданнями Комісії є:
а) визначення умов та термін проведення конкурсу;
б) оголошення конкурсу і публікація оголошення конкурсу;
в) визначення критеріїв оцінки пропозиції;
г) розгляд пропозицій учасників конкурсу;
д) визначення переможця конкурсу;
є) складання протоколів засідання комісії.
 
2.4 Основними принципами діяльності Комісії є:
а) додержання чинного законодавства;
б) колегіальність прийняття рішення;
в) повнота розгляду конкурсних пропозицій;
г) обґрунтованість прийняття рішень;
д) рівність усіх претендентів перед Комісією;
є) незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність Комісії будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу);
ж) професійність членів Комісії.
Члени Комісії не мають права вести поза межами засідань Комісії переговори з учасниками конкурсу, мати майнові та немайнові стосунки з учасниками конкурсу.
 
2.5 Керує діяльність Комісії і організує її роботу голова Комісії. Голова Комісії в межах своєї компетенції скликає засідання Комісії, головує на засіданнях і організує підготовку матеріалів на розгляд Комісії.
Голова Комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів Комісії розділилися порівну.
 
2.6 Комісія має право в процесі вивчення пропозицій учасників вимагати від них надання додаткової інформації і документів, які досконально характеризують здатність учасника виконувати умови конкурсу.
 
2.7 Засідання Комісії проводяться у закритому режимі. У випадках отримання додаткової інформації до визначення переможця конкурсу Комісія має право заслухати на своєму засіданні пояснення учасників конкурсу.
 
2.8 Засідання Комісії є правомочним, якщо в його роботі взяли участь 3 члени Комісії.
 
3. Оголошення конкурсу
 
3.1 Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця у випадках:
- вивільнення будівель, приміщень;
- надходження двох і більше заяв на оренду.
 
3.2 Конкурс проводиться по мірі необхідності і може складатися із декількох лотів: кожний лот – окремий об’єкт оренди.
 
3.3 Перед оголошенням конкурсу орендодавець установлює  наявність експертної оцінки та визначає доцільність і можливість передачі в оренду конкретного майна.
При відсутності обмежень на оренду вносить Комісії пропозиції по лотам конкурсу, термін та вимоги конкурсу, стартової орендної плати і вимогам договору оренди.
У випадках наявності заяв на оренду указаного майна з боку бюджетних організацій і установ, конкурс не проводиться.
 
3.4 Перед оголошенням конкурсу орендодавець майна спільної власності виконує підготовку необхідної документації, його незалежну експертну оцінку.
Експертна оцінка майна, проведена раніше орендодавцем, термін дії якої не закінчився, може бути використана для розрахунку стартової орендної плати.
 
3.5  Оголошення про конкурс публікує орендодавець в газеті „Заря Приазовья” не пізніше 15 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно мати наступні дані:
- інформацію про об’єкт оренди (назва, місцезнаходження, площа, технічний стан, стартова орендна плата);
- умови конкурсу;
- число, час і місце проведення конкурсу;
- порядок і кінцевий термін отримання пропозицій учасників конкурсу;
- іншу додаткову інформацію.
Одночасно всі особи, які подали заяви на оренду до проведення конкурсу, письмово попереджуються орендодавцем про проведення конкурсу та необхідності надати новий пакет документів, які відповідають умовам конкурсу.
 
4. Умови конкурсу
 
4.1 У конкурсі мають право приймати участь фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та юридичні особи.
 
4.2 Не допускаються до участі у конкурсі особи, які мають податкову заборгованість перед бюджетом або заборгованість по орендній платі за користування майном спільної власності, або другим чином порушили умови раніше укладених договорів оренди.
Конкурс передбачає при наявності двох рівнозначних пропозицій переважне право надається сумлінному орендарю на укладення нового договору оренди майна, яке він раніше орендував.
 
4.3 Умовами конкурсу можуть бути:
- розмір орендної плати;
- ефективне використання об’єкти оренди по цільовому призначенню;
- дотримання вимог експлуатації об’єкта;
- проведення конкретних видів ремонтних робіт;
- термін оренди об’єкта;
- та інші.
 
4.4 Переможець конкурсу відшкодовує орендодавцю витрати на проведення експертної оцінки майна.
 
4.5 Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому дотриманні других умов конкурсу.
 
4.6 Для участі в конкурсі особа, бажаюча прийняти участь у ньому, подає на розгляд Комісії наступні документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- завізований орендодавцем і орендарем проект договору оренди;
- пропозиції по розміру орендної плати (не нижчу розрахованої у відповідності Методиці розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду майна спільної власності, затвердженого рішенням районної ради від 21.08.2008 № 5/22-237;
- гарантійний лист на оплату витрат орендодавця, зазначених у пункті 4.4 Порядку;
- інформацію про раніше укладені договори оренди майна спільної власності і виконання їх умов (вказати орендодавця, об’єкт оренди, адресу, термін дії договору);
 - довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом;
- довідку про те, що відносно нього не порушено справу про банкрутство;
- інформацію про учасника конкурсу (П.І.Б., адреса, ідентифікаційний код).
Якщо учасник подав заяву на оренду майна до оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він надає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.
а) для учасників, які є юридичними особами:
- документи, які підтверджують повноваження представника юридичної особи;
- копію Статуту (положення) зі змінами;
- довідку з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
- довідку з банку про наявність в учасника конкурсу поточного рахунку.
б) для учасників, які є фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності:
- копію документу, який підтверджує особистість учасника конкурсу;
- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
- декларацію про доходи.
 
4.7 Приймання заявок на участь у конкурсі затверджується за 3 робочих дня до початку конкурсу. Інформація про учасників конкурсу до його початку не розголошується.
 
5. Процедура проведення конкурсу
 
5.1 Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець відповідно умов конкурсу і обов’язками учасника конкурсу.
 
5.2 Конкурс проводиться при наявності пропозицій від двох і більш конкурсантів.
У випадку надходження однієї пропозиції комісія приймає рішення про передачу в оренду майна спільної власності даному учаснику, якщо його пропозиції повністю відповідають умовам конкурсу.
У випадках відсутності пропозицій конкурс вважається таким, що не відбувся.
 
5.3 Пропозиції надаються в конвертах, запечатаних печаткою учасника (якщо така є) конкурсу з надписом "на конкурс”, з вказівкою на об’єкт оренди, назва та адреса заявника.
До часу проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови комісії.
 
5.4 Конверти з пропозиціями розкриваються на засідання Комісії. Комісія розглядає тільки ті пропозиції, подані в установлені терміни, оформлені відповідно пункту 5.3 Порядку і містять повний пакет документів, передбачених пунктом 4.6 Порядку.
 
5.5 Комісія визначає переможця конкурсу більшістю голосів від загального складу Комісії.
 
5.6 Після закінчення засідання Комісії складається протокол, у якому указується інформація про учасників, пропозиції та зобов’язання учасників, обґрунтованість визначення переможця.
Протокол підписується усіма членами комісії, які були присутні на засіданні, та передається орендодавцю як підстава для укладення договору оренди майна спільної власності.
 
5.7 В договір оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші його пропозиції.
 
5.8 У випадках відмови переможця від укладення договору оренди, право на визначення орендаря на укладання договору оренди надається Комісії.
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                                                                                   О.М.Горбатенко
 
Інформація про застосування процедури закупівлі у одного учасника
Інформація
про застосування процедури закупівлі у одного учасника
 
                                                           23.05.2012 року
1.    Замовник:
1.1 Володарська районна рада, Донецької області
1.2 Ідентифікаційний код – 30417272
1.3 Місце знаходження:
Донецька область, Володарський район, смт Володарське
вул.Леніна, 87 каб.32, 87000
1.4 Реєстраційний рахунок - 35415003002711
1.5 Посадові особи, замовника уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками - Перекрест Іван Леонтійович, радник голови районної ради з юридичного забезпечення, Донецька область, смт Володарське, вул.Леніна, 87, телефон (06246)2-13-02
1.6 Головний розпорядник коштів:
Володарська районна рада, Донецької області
Ідентифікаційний код – 30417272
 
2.    Фінансування закупівлі:
2.1 Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевих бюджетів
2.2  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення) – 285163,00 грн.
2.3  Очікувана ціна одиниці товару (не для друку, не для оприлюднення) – 4705,656 грн.    за 1000 м3
 
3.    Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, на якому розміщується інформація про закупівлю:
 
4.    Адреса сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
 
5.    Предмет закупівлі
5.1     код 11.10.2 газ природний
5.2     кількість – 60600 м3
5.3 Місце поставки:
Донецька область, Володарський район, смт Володарське
вул.Леніна, 89а газова котельня
5.4 Строк поставки – протягом 2012 року.
 
6.    Найменування учасника, з яким проведено переговори:
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз», інд.код - 03361135
Донецька область, м.Маріуполь, вул.Миколаївська, 16, тел. (0629)33-41-06, факс (0629)52-69-21;   87515.
 
7.    Ціна пропозиції:
7.1 Загальна ціна пропозиції – 285163,00 грн.
7.2 Ціна пропозиції за одиницю товару – 4705,656 грн. за 1000 м3
 
8.    Додаткова інформація --
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                       Н.А.Кунак  
 
Обґрунтування застосування процедури закупівлі у одного учасника
Обґрунтування
застосування процедури закупівлі у одного учасника
 
                                                           23 травня 2012 року
 
1.    Замовник:
1.1 Володарська районна рада, Донецької області
1.2 Ідентифікаційний код – 30417272
1.3 Місцезнаходження:
Донецька область, Володарський район, смт Володарське
вул.Леніна, 87 каб.32, 87000
1.4 Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі:
Кунак Наталя Анатоліївна, голова комітету з конкурсних торгів,
Донецька область, Володарський район, смт Володарське, вул.Леніна, 87 каб.32, 87000
тел. (0246)2-19-57, факс (0246)2-01-42
1.5 Головний розпорядник коштів:
Володарська районна рада, Донецької області
Ідентифікаційний код – 30417272
1.6 Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника
 22 травня 2012 року
 
2.    Джерело фінансування закупівлі
Кошти районного бюджету
 
3.    Інформація про предмет закупівлі:
3.1  Найменування предмета закупівлі – код 11.10.2 газ природний
3.2  Кількість товару – 60600 м3
3.3  Місце поставки товару:
Донецька область, Володарський район, смт Володарське, вул.Леніна, 89а газова котельня
3.4 Строк поставки – протягом 2012 року.
 
4.    Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1 Повне найменування юридичної особи:
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз»
4.2 Ідентифікаційний код - 03361135
4.3 Місцезнаходження юридичної особи:
Донецька область, м.Маріуполь, вул.Миколаївська, 16, тел. (0629)33-41-06,               
факс (0629)52-69-21;   87515.
 
5.    Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника
-     відсутність конкуренції.
 
6.    Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:
ПАТ «Маріупольгаз» на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності з транспортування (розподілу) та постачання природного газу, протягом декілька десятків років надає указані послуги усім категоріям споживачів м.Маріуполя, Новоазовського, Володарського та Першотравневого районів Донецької області. ПАТ «Маріупольгаз» займає монопольне становище на ринку і зареєстроване в Антимонопольному комітеті України за № 70.
Інші поставщики природного газу у південному регіоні відсутні.
 
7.        Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
ПАТ «Маріупольгаз» надав всі документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям, що необхідні для прийняття участі у процедурі закупівлі природного газу.
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                            Н.А.Кунак  
 


free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@