Протокол № 10 тендерного комітету від 23.02.2018 року

НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ПРОТОКОЛ № 10
засідання тендерного комітету 
 
«23» лютого  2018  року                                                                смт Нікольське
 
 ПРИСУТНІ:
Горбатенко О.М.
-
голова тендерного комітету 
Зубко С.І.
-
заступник голови комітету
Кондратенко Ю.С.
-
секретар комітету
Лісова В.О.
-
член тендерного комітету
Пудак М.Г.
-
член тендерного комітету
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
 
1. Про внесення змін до договору №3097 від 15.03.2017 року на постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими.
 
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору №3097 від 15.03.2017 року на постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими.
.
 
ДОПОВІДАЧ:          Зубко С.І.   - заступник голови тендерного  комітету,  начальник  фінансово-господарського  відділу - головний бухгалтер 
 
Нікольською районною радою на період проведення процедури закупівлі газового палива для потреб районної ради на 2018 рік було укладено додаткову угоду з ТОВ «АЗОВГАЗ» на 20% від загальної вартості договору №3097 від 15.03.2017 року. Загальна сума договору складала з урахуванням 20% 463798,00 грн . Провівши розрахунки за використаний природний газ за січень місяць 2018 року залишились кошти у сумі 19000,97 коп. Тому необхідно укласти додаткову угоду з ТОВ «АЗОВГАЗ», зняти невикористану суму запланованих коштів, та зменшити загальну вартість договору з 463798,00 грн до 444797,03 грн.
 
ВИСТУПИЛИ:        Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
 
 Враховуючи чинне законодавство після виконання умов укладеного Договору необхідно оприлюднити звіт про виконання Договору.
 
 
ВИРІШИЛИ:            1. Внести наступні зміни до Договору №3097 від 15.03.2017 року на постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими:
«1.Зменшити вартість договору на 19000,97 грн (дев’ятнадцять тисяч грн. 97 коп)  та внести до п.4.2. розділу 4  наступні зміни:
«Загальна вартість Договору на дату укладання додаткової угоди становить 444797,03 грн  (чотириста сорок чотири тисячі сімсот дев’яносто сім грн. 03 коп), у тому числі ПДВ 20% - 74132,84 грн.».
2.Решта умов Договору залишається незмінною і обов’язковою для виконання сторонами.
3.Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу, набуває чинності з 23.02.2018 року і є невід’ємною частиною Договору.»
     2. Оприлюднити Звіт про виконання договору на веб-сайті уповноваженого органу (відповідальна – Зубко С.І.)
 
 
   Горбатенко О.М.  –  голова тендерного комітету
  Запропонувала провести голосування з даного питання
 
Голосували:  
 
Горбатенко О.М.
голова тендерного комітету
за
Зубко С.І.
заступник голови тендерного комітету
за
Кондратенко Ю.С.
секретар тендерного комітету
за
Пудак М.Г.
 член тендерного комітету
за
Лісова В.О.                          член тендерного комітету                                                                 за            
           
 
Голова комітету                                                                              
              О.М. Горбатенко
Заступник голови комітету        
              С.І. Зубко
Секретар комітету
              Ю.С. Кондратенко
Члени  комітету:                           
              В.О. Лісова
 
               М.Г. Пудак
 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@