Програма економічного і соціального розвитку

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 
   24 грудня 2019 р.               7/44-756                
смт Нікольське
 
 
Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік
 
 
 
Керуючись ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.ст.43, 61, 63 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 рік, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.  Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2020 (додається).
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу (КАІРА).
 
 
 
Голова районної ради                                                         В.МІТЬКО
 
 Довідка
про Програму економічного та соціального розвитку району на 2020 рік
 
Програма розроблена на основі планів та прогнозів усіх учасників цього процесу. Основу складають галузеві програми, які прийняті районною радою в минулому та поточному роках. Згідно них, на подальший розвиток району за всіма напрямками, необхідно залучити кошти з різних джерел фінансування в сумі 280,4 млн грн, в тому числі з районного бюджету – 62,1 млн грн.
Повторюється минулорічна історія, коли для забезпечення подальшого розвитку існує доволі відчутний брак коштів. Прогноз економічного розвитку нашої держави на 2020 рік розроблений Міністерством економічного розвитку, торгівлі та агропромислового розвитку, міжнародними фінансовими організаціями, оптимізму не додає. Валовий внутрішній продукт зросте лише на 3,7%. Девальвація гривні очікується до рівня 27 грн за 1 долар США.
Незважаючи на складне соціально-економічне і політичне становище в Україні, в районі в наступному році існують ресурси та резерви для підтримки існуючого положення та подальшого поступового розвитку.
Визначено основну мету та пріоритети, які має досягти район в ході виконання даної Програми.
Головна мета Програми – підвищення стандартів життя населення району шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціативи малого бізнесу та створення позитивного іміджу регіону.
Відповідно до затверджених стратегічних цілей розвитку області головними пріоритетами розвитку району у 2020 році визначено:
Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення: підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва, стимулювання створення ними нових робочих місць;
продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів;
подальше впровадження енергозберігаючих заходів у всіх галузях матеріального виробництва, соціальної сфери та житловому секторі;
створення умов для ефективного розвитку аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності.
2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування:
подальша підтримка процесу об’єднання територіальних громад та забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися;
оптимізація процесу надання публічних послуг на місцях, в першу чергу, в новостворених об’єднаних територіальних громадах;
розроблення містобудівної документації на районному та місцевих рівнях.
3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб:
підвищення якості надання послуг та забезпечення рівного доступу населення до освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;
соціальна підтримка та реалізація державних гарантій громадян, які потребують особливої уваги та підтримки;
підтримка внутрішньо переміщених осіб та населення, яке постраждало внаслідок АТО (ООС);
забезпечення соціальних гарантій учасників АТО (ООС) та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС);
збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини регіону, патріотичне виховання населення.
4. Розбудова безпечного суспільства:
ефективне вирішення питань, пов’язаних з екологічною безпекою району, впровадження природоохоронних заходів на засадах конструктивної взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та підвищення ефективності реагування на них; відновлення систем життєзабезпечення на територіях, що постраждали від надзвичайних ситуацій та бойових дій;
реалізація принципів верховенства права, створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку, запобігання та подолання проявів корупції;
реалізація ефективної регіональної інформаційної політики з метою підвищення відкритості і прозорості місцевих органів влади, налагодження діалогу з громадськістю щодо прийняття управлінських рішень, пов’язаних з інтересами різних соціальних груп.
Основними інструментами реалізації визначених завдань та досягнення поставлених цілей будуть:
заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми за ключовими напрямами діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
регіональні цільові програми, розроблені та затверджені в установленому законодавством порядку;
інвестиційні проекти, які:
відповідатимуть пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та Плані заходів на 2018-2020 роки з її реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733, а також у Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженій розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498, та Плані заходів з її реалізації у 2018-2020 роках, затвердженому розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90;
забезпечуватимуть підтримку добровільного об’єднання територіальних громад;
спрямовуватимуться на створення та розвиток інфраструктурних об’єктів.
Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.
Сформовано перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2020 році, а саме:
 за рахунок обласного бюджету:
- реконструкція системи водопостачання смт Нікольське на суму 4346,67 тис. грн;
-        капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа (коригування) на суму 4215,3 тис. грн;
- капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа на суму 7280,0 тис. грн;
- капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа на суму 45182,1 тис. грн;
- реконструкція харчоблоку комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа на суму 11093,87 тис. грн;
- капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» (коригування) на суму 24996,8 тис. грн.
за рахунок коштів ЄІБ:
-        капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Нікольської гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області (коригування) на суму 86219,05 тис. грн;
- капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль (коригування) на суму 8895,63 тис. грн;
-  капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури за адресою: Донецька обл., Нікольський район, с. Кальчик, вул. Центральна, 47», на суму 7183,3 тис. грн.
В агропромисловому комплексі буде забезпечено ефективне функціонування агропромислового комплексу району, використано високоврожайні сорти і гібриди культур, впроваджено системи захисту сільськогосподарських культур на базі раціонального використання агротехнічних, хімічних, біологічних прийомів.
Планується будівництво елеватора на суму 30,0 млн. грн, впровадження новітніх технологій виробництва молока на суму 30,0 млн. грн, придбати сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва на суму 10,5 млн, грн.
Всього планується виконати 5 заходів на суму 70,5 млн. грн.
Великих капітальних вкладень потребує житлово-комунальне господарство.
Кошти буде направлено на вирішення проблем, що потребують першочергового вирішення, а саме: проведення капітального ремонту житлового фонду, прибудинкових територій та виготовлення проектно-кошторисної документації, а також на:
буріння свердловин, та їх комплектування насосним обладнанням та системою управління і захисту на суму 1100,0 тис. грн в кількості 3 одиниць;
поточний ремонт водопровідної мережі з використанням сучасних матеріалів, заміна водонапірної башти с. Кальчик, с. Кременівка на суму 2550,0 - 9,7 км;
ремонт насосного обладнання станцій керування на модулі GSM на суму 200,0 тис. грн в кількості 8 одиниць;
придбання насосного обладнання та матеріалів для усунення аварійних ситуацій на суму 350,0 тис. грн;
встановлення вузлів комерційного обліку холодної води в багатоповерхових будинках смт Нікольське, с. Зоря на суму 300,0 тис. грн в кількості 60 одиниць;
поточний ремонт дорожнього господарства комунальної власності на суму 6500,0 тис. грн – 15,0 тис.м2;
утримання, ремонт та будівництво об’єктів зовнішнього освітлення на суму 1100,0 тис. грн – 28,0 км;
утримання зелених насаджень загального користування на суму 110,0 тис. грн – 111,5 га;
утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища на суму 270,0 тис. грн в кількості 43 одиниці;
санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних звалищ на суму 440,0 тис. грн – 700 м3;
утримання, ремонт дитячих майданчиків на суму 325,0 тис. грн в кількості 12 одиниць;
утримання, ремонт спортивних майданчиків на суму 275,0 тис. грн в кількості 8 одиниць;
боротьба з карантинними рослинами на суму 200,0 тис. грн – 72 тис. м2;
інші заходи з благоустрою, які не підпадають під пункти наведені вище на суму 850,0 тис. грн.
Всього планується виконати 17 заходів на суму 14,7 млн. грн.
В питаннях розвитку підприємництва планується підтримка та подальший розвиток.
Основу цього розділу Програми складають завдання, що спрямовані на посилення ринкових позицій малого і середнього підприємництва, а саме:
Передача міжбюджетних трансфертів на суми співфінансування заходів щодо фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва на суму 300,0 тис. грн;
стимулювання розвитку підприємницької ініціативи клієнтів служби зайнятості в районі з метою започаткування або відновлення розширення власного бізнесу на суму 200,0 тис. грн;
забезпечення проведення моніторингів стану роботи центру надання адміністративних послуг в районі, планується надати 8800 одиниць адміністративних послуг;          
надання компенсацій по витратам на нове робоче місце у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;
сприяння участі суб'єктів малого і середнього підприємництва в бізнес-форумах, виставкових заходах, у тому числі з питань залучення інвестиційних ресурсів.
Головна проблема в розвитку підприємництва полягає у відсутності дієвої державної програми, яка б допомогла вирішити більшість питань, які залишають цю галузь неконкурентоспроможною в порівнянні з іншими країнами.
У галузі торгівлі та наданні побутових послуг особливих зрушень не очікується. Протягом останніх трьох - чотирьох років купівельна спроможність громадян знижується, тому склався певний нахил у сторону торгівлі дешевими товарами та розвитком послуг різного роду дрібного ремонту.
Планується відкриття 7 об'єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутових послуг за рахунок нового будівництва, відновлення роботи законсервованих об’єктів, оренди приміщень тощо; торгівельною площею 755 м²; буде створено 20 робочих місць, на загальну суму 2850 тис. грн.
Буде проведено 52 ярмаркових заходи та виставок-продажу товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції на суму 200,0 тис. грн.
Структура витрат домогосподарств залишиться на тому ж рівні, що і в цьому році, а саме – більше 60% припаде на продукти, це говорить про те, що в наступному році населення не стане головним інвестором району.
У демографічній ситуації очікується, що в результаті зменшення народжуваності, зростання смертності та від’ємне сальдо міграції призведе до скорочення найбільш продуктивної групи населення віком від 16 до 59 років.
Середньорічна чисельність населення становитиме 27,3 тис. осіб, що на 100 менше ніж в 2019 році.
Середньомісячна заробітна плата зросте на 500 грн і складе 9300,0 грн в порівняні з 2019 роком. З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата буде становити 4723 грн.
В питаннях зайнятості населення будуть здійснюватися заходи щодо працевлаштування 670 осіб, 8 безробітним буде виплачена одноразова допомога на започаткування власної справи.
За рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття буде залучено до оплачуваних громадських робіт близько 320 незайнятих громадян.
Понад 218 осіб буде забезпечено професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищать кваліфікацію. Профорієнтаційні послуги отримають 100% старшокласників шкіл району.
Буде проведено 50 заходів, задіяно 1000 осіб при проведенні комплексної профорієнтаційної роботи щодо формування свідомого підходу до вибору професії з учнями закладів загальної середньої освіти, батьками, працівниками закладів освіти. Проведення бесід, класних годин, днів кар'єри, професіографічних зустрічей, профорієнтаційних уроків, тренінгів, конкурсів, форумів, інтерактивних змагань.
У той же час проблемні питання на ринку праці залишаються незмінними вже декілька років, деякі з них ускладняються. Недостатня кількість робочих місць із прийнятною заробітною платою призвела до того, що певні категорії населення виїжджають з району в пошуках роботи в інші регіони чи за кордон і брак кваліфікованих спеціалістів.
У соціальному захисті населення району реалізація Програми забезпечить підтримку населенню (ветерани війни, праці, учасники бойових дій тощо).
Розмір всіх видів соціальних допомог та пільг збільшиться на 9,8%, а кількість їх одержувачів зменшиться  на 3,4%.
Житлову субсидію отримають 4,55 тис. осіб на суму 37,8 млн грн, що на 10,2% більше, ніж у цьому році.
Робота буде спрямована на пошук та залучення фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади:
формування компетенції місцевих органів виконавчої влади щодо їх ролі у процесі організації та надання соціальних послуг на рівні спроможної громади (роз’яснювальна робота, тренінги);
створення закладів/соціальних служб для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади;
вирішення завдань та заходів для подолання нагальних проблем роботи управління соціального захисту населення та територіального центру надання соціальних послуг;
Всього планується виконати 50 заходів на суму 103,3 млн. грн.
Середньорічна кількість пенсіонерів збільшиться на 241 особу, розмір середньомісячної пенсії збільшиться на 6% і становитиме більше 3,9 тис. грн.
Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці, інших соціально-незахищених верств населення продовжить діяльність територіальний центр надання соціальних послуг.
У галузі будівництва, архітектури та містобудування планується:
розроблення 6 проектів містобудівної документації на суму 360,0 тис. грн;
створення та розвиток містобудівного кадастру на загальну суму 810,0 тис. грн загальною площею 750 га, в т. ч. створення (оновлення) цифрової топографічної основи території об'єднаних територіальних громад, як окремих частин району с. Зелений Яр, с. Новоянисоль;
розроблення проекту реконструкції парку в с. Тополине, розроблення проекту благоустрою зони відпочинку в с. Кальчик, розроблення проектів благоустрою зон відпочинку в населених пунктах с. Ключове, с. Кременівка га загальну суму 170,0 тис. грн.
В питаннях розвитку земельних відносин та впорядкування території в наступному році основна увага буде приділена:
встановленню меж 21 населеного пункту на суму 910,6 тис. грн, загальною площею 2542,6 га;
проведенню нормативної грошової оцінки 7 населених пунктів на суму 310,0 тис. грн, загальною площею 1294,4 га;
проведенню інвентаризації земель державної та комунальної власності: несільськогосподарського призначення, в межах населених та за межами населених пунктів на суму 293,0 тис. грн, 50 проектів загальною площею 35 га;
проведенню інвентаризації земель державної та комунальної власності: сільськогосподарського призначення, земель водного фонду в межах населених та за межами населених пунктів на суму 250,0 тис. грн, 20 проектів загальною площею 500 га;
передача земельних ділянок у власність громадян на суму 300,0 тис. грн, 100 проектів загальною площею 100 га;
виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО на суму 50,0 тис. грн, 10 проектів загальною площею 20 га;
рекультивація порушених земель Малоянисольської сільської ради на площі 0,19 га на суму 26,0 тис. грн.
Всього планується виконати 8 заходів на суму 2234,6 тис. грн.
У системі освіти в наступному році кількість учнів залишиться нарівні цього року.
Будуть здійснюватися заходи в кількості 67 одиниць на суму 27340,1 тис. грн по напряму «Громадсько-державне управління освітою, нове українське середовище, дошкільна освіта, методичний центр, інклюзивно - ресурсний центр, нова українська школа, обдаровані діти, мовна освіта, здоров’я через освіти, безпечне середовище, позашкілля», а саме:
заміна вікон на металопластикові філії опорного закладу «Новогригорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»; «Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;
реконструкція системи опалення філії опорного закладу «Малинівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад» Нікольської районної ради Донецької області», ремонт - «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області»;
ремонт санвузлів комунального закладу "Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ імені В. В. Балабана Нікольської районної ради Донецької області», «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;
заміна підлоги у комунальному закладі «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;
ремонт актової зали комунального закладу «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;
придбання кухонного обладнання та меблів для їдальні комунального закладу «Македонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;
ремонт спортивної зали комунального закладу «Тополинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;
ремонт харчоблоку комунального закладу «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»;
заміна системи водопостачання та водовідведення, санвузлів КЗ Нікольський я-с № 1 "Сонечко" Нікольської районної ради Донецької області, КЗ Нікольський я-с "Ромашка" Нікольської районної ради Донецької області;
поточний ремонт даху будівлі КЗ Нікольський я-с "Ромашка" Нікольської районної ради Донецької області та інші.
забезпечити харчуванням 701 вихованця ДНЗ, у тому числі пільгову категорію дітей ,які відвідують ДНЗ, на суму 3066,9 тис. грн;
організувати підвоз учнів та вчителів, техоглядів, страхування а/м, придбання запчастин, гумових шин та камер на суму 1627,1 тис. грн;
забезпечити харчуванням учнів навчальних закладів пільгових категорій 1-11класів, учнів навчальних закладів 1-11класів, вихованців навчально-виховних комплексів, вихованців дошкільних навчальних закладів, учнів та вихованців, батьки яких є учасниками АТО на суму 1980,0 тис. грн;
забезпечити  раціональним  харчування з урахуванням віку і стану вихованців та учнів у пришкільних таборах на суму 524,3 тис. грн;
придбати холодильне устаткування, інвентарю для харчоблоків, посуду для приготування їжі й харчування дітей для 6 закладів на суму336,0 тис. грн.
У минулі роки стан здоров’я населення не став краще. Народжуваність зменшується, смертність навпаки збільшується.
Завдання КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» максимально наблизити до людини лікаря, підвищити якість медичної допомоги та покращити профілактичну роботу.
Для поліпшення стану здоров’я населення необхідно створювати умови для якісної і доступної медичної допомоги та значний фінансовий ресурс. Планується працювати над заходами, а саме:
забезпечити хворих на ВІЛ-інфекцію і СНІД та профілактика ВІЛ-інфекції на суму 188,3 тис. грн;
забезпечити хворих на туберкульоз та профілактика захворювання на суму 253,6 тис. грн;
забезпечити хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 30,9 тис. грн;
забезпечити населення медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, ботулізму, туляремії тощо на суму 79,1 тис. грн;
забезпечити онкологічних хворих лікарськими засобами на суму 236,6 тис. грн;
забезпечити хворих з захворюваннями серцево-судинної системи та судино-мозкових системи Відповідно до сучасних стандартів лікування лікарськими засобами на суму 77,5 тис. грн;
забезпечити осіб пільгової категорії населення медикаментами, лікарськими засобами, тощо на суму 501,7 тис. грн.
забезпечити хворих на орфані захворювання на суму 1032,4 тис. грн;
забезпечити дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування на суму 352,0 тис. грн;
забезпечити хворих, страждаючих на ЮРА медикаментами на суму 335,0 тис. грн та інші.
Всього планується до реалізації 38 заходів на загальну суму 7870,9 тис. грн.
У питаннях соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю продовжать свою роботу інноваційні центри для дітей та молоді «Сузір’я», «Зоря».
Зусилля буде направлено на зменшення соціального сирітства, кількості розлучень, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми.
Очікується, що в 2020 році в районі буде 248 багатодітних сім’ї, в яких виховуватиметься 845 дітей.
1500 сімей (3750 дітей) буде знаходитись під соціальним супроводом, що на 62 % більше, ніж в цьому році.
Планується придбання на вторинному ринку впорядкованого житла для дитини-сироти Кальчицької сільської ради, за умови співфінансування з обласного бюджету На це передбачено 80 тис. грн місцевого бюджету.
Покращення житлових умов дитячого будинку сімейного типу Кочнєвої О.О., Товарницького В.Й. на суму 30 тис. грн з місцевого бюджету.
В галузі фізичної культури і спорту заплановано провести 84 спортивно-масових заходів на суму 200 тис. грн;
оздоровити 40 дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ) на суму 120 тис. грн;
надати фінансову допомогу 10 провідним спортсменам (стипендії) на суму 100 тис. грн;
придбати спортивне обладнання та інвентар у кількості 12 одиниць на суму 120,0 тис. грн.
У галузі спорту заплановано 4 заходи, витрати складуть 540,0 тис. грн.
Програмою розвитку культури та туризму передбачено організація та проведення районних і державних свят та заходів на суму 360,2 тис. грн.
Передбачається:
забезпечення діяльності інноваційних центрів для молоді на базі КЗ Нікольський районний будинок культури Нікольської районної ради Донецької області (у Зорянському, Кременівському та Кальчицькому СБК на суму 145,9 тис. грн, кількість заходів для молоді, проведених в інноваційних центрах 91;
забезпечення виплати 10 районних стипендій імені Доната Патричі учням школи на суму 45,0 тис. грн;
придбання обладнання для закладів культури на суму 426,3 тис. грн;
Проведення поточних ремонтів в закладах культури, а саме::
ганку в будівлі Нікольського РБК на суму 380,0 тис. грн;
приміщення виставкового залу краєзнавчого музею Нікольського району на суму 10,0 тис. грн;
Приміщень Нікольської районної дитячої бібліотеки, ганку КЗ "Нікольська ЦБС" на суму 185,0 тис. грн;
Капітальний ремонт топочної Краєзнавчого музею Нікольського району на суму 364,6 тис. грн.
ВСЬОГО заплановано виконати 60 заходів на суму 2382,8,0 тис. грн.
Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО (ООС) на території району, на підтримку внутрішньо переміщених осіб:
надання послуг соціальної та професійної адаптації учасників ООС (АТО) 5 особам на суму 39,8 тис. грн;
психологічна реабілітація учасників ООС (АТО) 5 особам на суму 60,6 тис. грн;
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ООС (АТО) за рахунок районної, селищної та сільських рад. 59 особам на суму 60,0 тис. грн;
забезпечення санаторно-курортними путівками учасників ООС (АТО) 1 особу на суму 9,4 тис. грн;.
забезпечити своєчасне надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття виплат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 200 особам на суму 3951,3 тис. грн;
активно сприяти співробітництву територіального центру з благодійними фондами, підприємствами, установами та організаціями для отримання гуманітарної допомоги для найбільш соціально-незахищених верств населення, в тому числі для внутрішньо перемішених 700 осіб  на суму 500,0 тис. грн.
Всього планується виконати 7 заходів на суму 4621,1 тис. грн.
На поточну діяльність, благоустрій та охорону навколишнього природного середовища заплановано витратити 12618,1 тис. грн, планується виконати 7 заходів, деякі з них:
розчистка ріки Каратиш, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації на суму 4565,2 тис. грн 1,6 км;
заходи з озеленення міст: висадка саджанців дерев та кущів декоративних порід на суму 25,3 тис. грн, 350 шт, реконструювати парк в смт Нікольське площею, 2 га на суму 6030,0 тис. грн;
ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів ДП «Приазовське лісове господарство» витратити 1672,6 тис. грн;
проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду, зокрема, встановлення в натурі (на місцевості) та нанесення на відповідні планово-картографічні матеріали меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на суму 250,0 тис. грн.
Результатом виконання комплексу заходів в правоохоронній діяльності повинно стати:
скорочення часу реагування поліції на заяви та повідомлення громадян про вчинення протиправних дій та збільшення частки розкритих злочинів по «гарячих слідах»;
зменшення кількості кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми;
підвищення рівня правової культури учасників дорожнього руху, зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод;
забезпечення Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області спеціальним автотранспортом, забезпечення паливо-мастильними матеріалами службових автомобілів відділення поліції на загальну суму 500,0 тис .грн;
проведення роботи з організації діяльності сектору роти патрульної поліції на трьох ділянках обслуговування (с.Зоря, с. Малоянисоль, с.Новокраснівка) та належне матеріально-технічне забезпечення СРПП Нікольського відділення поліції.
Подальшого розвитку потребує забезпечення природної та техногенної безпеки. У комплексі заходів з цього питання передбачається:
створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на суму 89,5 тис. грн;
придбання аварійно-рятувального комплекту типу - комбінований інструмент MDC 300 T30 ДВС на суму 250,0 тис. грн;
придбання бронешоломів та бронежилетів на суму 160,0 тис. грн;
придбання масок лицьових панорамних MSA AirGo на суму 50,0 тис. грн;
проведення навчань щодо безпеки життєдіяльності з органами управління та силами цивільного захисту, в тому числі в закладах освіти, перевірка готовності підприємств до надзвичайних ситуацій, готовності рятувальних служб до дій за призначенням, попередження нещасних випадків на водних об’єктах, захист населення і довкілля від пожеж та їх наслідків, попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із підтопленням території та ліквідація його наслідків та інші
У 2020 році від підприємств та організацій району надходження до бюджетів усіх рівнів очікуються в розмірі 217,4 млн. грн, що на 6% більше ніж у 2019 році.
Прогнозні показники доходів бюджету (без трансфертів) порівняно із очікуваними показниками 2019 року, зменшяться на 5552,3 тис. грн, або на 4,8 %.
У цілому обсяг видатків місцевих бюджетів на 2020 рік визначений в сумі 219,2 тис. грн, що на 34,5% менше, ніж у 2019 році.
Над наповненням дохідної частини бюджету, створенням умов для розвитку підприємництва, здійсненням контролю за сплатою податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пошуком та використанням додаткових джерел наповнення бюджетів усіх рівнів, забезпечення розширення податкової бази за рахунок виведення доходів із «тіньової» економіки, руйнування схем ухилення від оподаткування, ліквідацією фіктивних фірм планується працювати фінансовим структурам району для забезпечення функціонування бюджетної сфери району.
В інформаційному просторі основна увага, як і в минулі роки, буде зосереджена на більш повному інформуванні населення району про його життєдіяльність, проведенні публічних консультацій органів влади з громадськістю (відкритих дверей, засідань за «круглим столом», «Діалог із владою», «Відкриті прийомні», «Прямі лінії» тощо).
Створення на території району 2-х спроможних об’єднаних територіальних громад, здатних самостійно, за рахунок власних ресурсів вирішувати питання місцевого значення.
Завдання:
продовження інформаційно-консультативного супроводу впровадження реформ у сфері децентралізації та місцевого самоврядування;
забезпечення належної якості та доступності надання адміністративних послуг, наближених до місця мешкання, шляхом створення сучасних, прозорих центрів надання адміністративних послуг;
забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення.
Всього Програмою економічного і соціального розвитку Нікольського району на      2020 рік планується виконання 372 заходи на загальну суму 280,4 млн грн, в тому числі за рахунок державного бюджету – 100,0 млн грн, обласного бюджету – 10,0 млн грн, районного бюджету – 62,1 млн грн, підприємств району – 86,8 млн грн та інших джерел фінансування -21,2 млн грн.
Програма економічного та соціального розвитку району на 2020 рік ґрунтується на пріоритетних завданнях галузевих програм та фактичному стані справ, а також в умовах впровадження в країні економічних та соціальних реформ.
Виконання Програми потребує значних зусиль управлінь та відділів райдержадміністрації, підприємств та організацій усіх форм власності, депутатів районної ради.
 
Начальник відділу економіки
райдержадміністрації                                                                                            С.ПАНІОТОВА
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 
21 грудня 2018 року     №     7/35-605
смт Нікольське
 
 
Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки
 
 
Керуючись ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.ст.43, 61, 63 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвиткуна 2020 і 2021 роки, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.  Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (додається).
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу (КАІРА).
 
 
 
Голова районної ради                                                                        В. МІТЬКО
 
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення районної ради
 
«Про Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки»
 
Програма економічного і соціально розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки розроблена відділом економіки за участю структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.10.2018 року № 1224/5-18 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки».
 
З метою виконання завдань і заходів, що визначені в Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженій розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами), законами України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеві державні адміністрації»:
Інформаційною базою Програми виступатимуть прогнозні показники економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік наступні 2020 і 2021 роки, пропозиції структурних підрозділів і відділів райдержадміністрації, територіальних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району.
Програма розроблена на основі комплексного аналізу соціально-економічного становища району та визначення актуальних проблемних питань розвитку району.
Головна мета Програми – підвищення стандартів життя населення району шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціативи малого бізнесу та створення позитивного іміджу району.
У Програмі визначено цілі та пріоритети розвитку, сформовано заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми,перлік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році,  перелік районних програм, виконання яких передбачається у 2019 році.
Фінансування заходів, передбачених в Програмі, буде здійснюватись за рахунок коштів підприємств, інвесторів, коштів державного, обласного та районного бюджету.
Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пропонуємо затвердити Програму економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.
 
 
  
Начальник відділу економіки                                                                      С. ПАНІОТОВА


Паспорт
районної програми
 
1.         Назва
 
Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.
 
2.         Підстава для розроблення
 
Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.10.2018 № 1224/5-18 "Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", розпорядження голови райдержадміністрації від 09.10.2018 № 416 "Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки».
 
3.         Замовник або координатор
           
Нікольська районна державна адміністрація, відділ економіки райдержадміністрації.
 
4.    Замовники-співвиконавці
 
Структурні підрозділи та відділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.
 
5.    Мета
 
Підвищення стандартів життя населення району шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціативи малого бізнесу та створення позитивного іміджу регіону.
 
6.         Початок, закінчення виконання
 
2019рік.
 
7.              Загальні обсяги фінансування, тис. грн.
 
Всього
в тому числі:
державний бюджет
обласний
бюджет
місцевий
бюджет
кошти підприємств
інші джерела
 
296662,9
128986,5
2131,8
56188,1
98367,7
10988,8
 
 
8.     Контроль за виконанням
 
Структурні підрозділи та відділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.
 
 
  
 
 
ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки розроблена відділом економіки за участю структурних підрозділів та відділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.10.2018 № 1224/5-18 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки».
 
Нормативно-правовою основою розроблення Програми є:
закони України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеві державні адміністрації»;
постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».
З метою забезпечення цілісності системи планування регіонального розвитку проект Програми враховуватиме положення програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385;
Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733;
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р;
Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498;
Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90.
 
Інформаційною базою Програми виступатимуть прогнозні показники економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік та наступні 2020 і 2021 роки, пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району.
Програма розроблена на основі комплексного аналізу соціально-економічного становища району та визначення актуальних проблемних питань розвитку.  
У Програмі визначено цілі та пріоритети розвитку, сформовано заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми, перелік проектів регіонального розвитку, реалізація яких пропонується у 2019 році, перелік регіональних програм, виконання яких передбачається у 2019 році, основні пріоритети діяльності на 2020 і 2021 роки.
 
Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.
 
 
1.СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Загальна характеристика району
 
Дата утворення - 1923 рік.
 
Територія району - 122156,1 га загальної площі, входить в Донецько-Придніпровський округ і Нікольсько - Тельманівський природно-сільськогосподарський район.
 
Адміністративно-територіальні одиниці: 1 селище міського типу; 42 сільських населених пунктів.
У районі проживає 27,8 тис осіб., середня щільність населення приблизно 23 особи на 1 км².
 
Нікольське — селище міського типу, розташоване на річці Калець, за 20 км від індустріального Маріуполя. Це — центр сільськогосподарського району, який знаходиться на південному заході Донецької області. Селище перетинають автомобільні дороги республіканського значення Маріуполь-Пологи-Запоріжжя, Маріуполь-Донецьк та багато доріг місцевого значення.
 
Більшість будинків одноповерхові, але в мікрорайонах Південному, Куйбишевському, Молодіжному є двоповерхові, чотирьох і п'ятиповерхові будинки.
 
Земельний фонд району становить 122156,1000 га, у структурі якого переважають сільськогосподарські землі – 101548,4245 га. Сільськогосподарські угіддя становлять 98538,7786 га, в т.ч. рілля 83550,7118 га, перелоги – 27,42 га, багаторічні насадження – 784,9093.
Майже 17 тис. га земель розташовано на рівнині, 79,6 тис. га — на схилах. На орних угіддях схили займають 59,5 тис. га. Велике значення набуває рекультивація земель, боротьба з забрудненням ґрунтів. Велика проблема існує з вивозом побутового сміття.
 
Сільське господарство є пріоритетною галуззю в економіці Нікольського району, має важливе значення для забезпечення його сталого соціального та економічного розвитку.
Водні ресурси представлені річками, водоймищами, свердловинами, технічними колодязями з обсягом води біля 12 млн куб. м. Забір підземної води від прогнозу обчислюється у 78 %. Якість погіршується внаслідок забруднення водоносних горизонтів (особливо у смт Нікольському).
 
У лісах Нікольського району є зайці-русаки, лисиці, вепри, косулі, фазани та багато інших тварин. Їх поголів'я дедалі зменшується. Однак має місце існування дрофи та інших птахів, яких раніше не було.
 
Пам’ятки природи.
На території району знаходиться заповідник "Кам’яні Могили" заснований 5 квітня 1927 року, як особлива природоохоронна територія місцевого значення. Його площа близько 400 га. З них - 300 га в складі Донецької області і 100 га в Запорізької. В 1951 році він став об’єктом республіканського значення і ввійшов до структури НАН Української РСР. У 1961 році на базі його і ще трьох інших самостійних заповідників створено Український державний степовий заповідник союзного значення. На сьогодні це не тільки природоохоронна, а й науково-дослідна і просвітницька установа.
Район урочища "Кам’яні Могили" в геологічному, біологічному, художньо-емоційному та історико-археологічному аспектах є водночас унікальним і репрезентативним.
Надра. Породи докембрійського масиву виходять на поверхню та являють собою гнейси та магматіти. У Кальчицькому кар’єрі добувають сієніти. ТОВ „УкрРосКоалін” займається видобутком та реалізацією каоліново-шпатової суміші, розвідані залежи рідкоземельних металів, мармуру, плагіограніту та інших, є також піщані та глиняні кар’єри.
 
Територію району пересікають: залізнична колія Маріуполь – Волноваха – Донецьк (станції Кальчик, Асланово); автомобільні дороги Маріуполь – Волноваха – Донецьк та Маріуполь – Пологи – Запоріжжя.
Усі села району зв’язані з районним центром автомобільними дорогами з твердим покриттям.
 
  
1.1.Тенденції економічного і соціального розвитку району
Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення.
 
Промисловий комплекс
Промисловість в районі представлена підприємствами: КП «Володарська друкарня», ТОВ «УкрРосКаолін», ПАТ «Кальчицький кар’єр».
До кінця 2018 року обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств складе 134,9 млн.грн., або на 12,7% більше ніж у 2017 році.
КП «Володарська друкарня» здійснює друк газет, виготовлення бланків, етикеток, візиток, канцелярських книг, книги виробничого навчання, учнівські квитки, журнали з охорони праці та інше. До кінця 2018 року планує виготовити та реалізувати продукції на 283 тис.грн., що 2,3 рази більше ніж у 2017 році.
ПАТ «Кальчицький кар’єр» протягом року виробить щебеню 192,2 тис.тонн, відсіву 126,7 тис.тонн, обсяг реалізованої продукції складе 50553,3 тис.грн., або 146,7% до відповідного періоду 2017 року.
Розробка родовища лужних каолінів «Катеринівське» здійснюється згідно Робочого проекту «Спільне відпрацювання І та ІІ черги Катеринівського родовища лужних каолінів на землях резерву Малоянісольської сільскої ради Нікольського району». Протягом року обсяг реалізованої продукції ТОВ "УкрРосКаолін" складе 84000 тис.грн., або 99,3 % до показника 2017 року. Виробництво каоліну складе 200,0 тис.тонн, що на 12,5% більше ніж у 2017 році.
 
Агропромисловий комплекс
 
Агропромисловий комплекс є основним народногосподарським комплексом та відіграє важливу роль в економіці регіону. Його значення полягає не лише в забезпеченні населення харчовими продуктами, але і в тому, що він впливає на зайнятість населення та ефективний розвиток регіону.
Агропромисловий комплекс району формують суб’єкти сільського господарства, зокрема 24 сільськогосподарських підприємства різних форм власності та господарювання, з них:
- сільськогосподарські кооперативи                                                           - 1
- товариства з обмеженою відповідальністю                                 - 14
- підсобні сільські господарства                                                     - 2
- інші недержавні сільськогосподарські підприємства                - 7
та 84 фермерських господарства.
У Нікольському районі кількість домогосподарств в сільській місцевості становить – 9,04 тис. шт.
РОСЛИННИЦТВО
Наявність земельних ресурсів та стан їх використання.
Загальна земельна площа району складає 122,2 тис. га, у тому числі: сільськогосподарські землі – 101,5 тис. га, з них: сільськогосподарських угідь – 98,6 тис. га, з них: рілля – 83,6 тис. га, ліси та інші лісовкриті землі –10,6 тис. га, відкриті заболочені землі – 152,4 га, сухі відкриті землі з особливим покровом – 80 га, відкриті землі без рослинного покрову – 5,4 тис. га, води – 1,1 тис. га.
На фоні минулих років по сільськогосподарським підприємствам району, що звітують до органів статистики, відбулось поступове зменшення ріллі від 56, 5 тис. га у 2014 році (по ф. 6 зем.) до 54, 5 тис. га у 2018 році, що склало 96,4%. Внаслідок проведення ООС фактичне використання ріллі на 2019-2021 роки можливо буде складати 54,0 тис. га (421 га – інженерні споруди). При цьому закріплено за:
сільгосппідприємствами (без фермерів) сільськогосподарських угідь – 52577,9 га, ріллі – 49265,3 га, багаторічних насаджень – 34,8 га, пасовищ – 3277,8 га;
фермерськими господарствами сільськогосподарських угідь – 5247,5 га, ріллі – 4958,2 га, багаторічних насаджень – 18,1 га, пасовищ – 271,2 га;
інші господарства (металургія) сільськогосподарських угідь – 273,8 га, ріллі – 241,3 га, багаторічних насаджень – 0,3 га, пасовищ – 32,2 га.
У 2020-2021 роках планується посів зернових культур довести до 32,0 тис. га (59% до ріллі). Збільшення планується провести за рахунок підвищення посівів зернобобових культур, технічні культури планується знизити до 11,7 тис. га (22% до ріллі).
Розвиток зерновиробництва.
Під врожай 2019 року згідно планової структури посівних площ сільськогосподарських культур площа зернових культур складатиме 28721 га, або 92,1% до минулого року, в тому числі: озимі зернові – 23551 га (108%), ярі зернові та зернобобові – 5170 га (51%). В 2020-2021 роках планується підвищити площу зернових культур до 32000 га. При цьому середню врожайність в 2019-2021 роках планується витримати на рівні 36,6 ц/га, або 111,6% до середньої врожайності зернових культур за 5 років. Це дасть можливість отримати валовий збір зерна в 2019 році – 105125 тонн, в 2020-2021 роках по 117120 тонн (111% до 2019 року).
Виробництво технічних культур.
Одна з провідних технічних культур в районі – соняшник. Весною 2019 року його планується посіяти – 10,0 тис. га, або 68,6% до минулого року. У 2020-2021 роках площу соняшнику планується утримати на даному рівні. В останні роки крім соняшнику почали сіяти й інші технічні культури. Зокрема, восени 2018 року під урожай 2019 року посіяно озимого ріпаку – 4991 га, (232%). Крім того, весною 2019 року планується посіяти льону олійного – 1468 га (537%). Валовий збір соняшнику у 2019 році планується отримати на рівні 19,0 ц/га (136%), а саме 19000 тонн (89%). В 2019-2021 роках технічні культури планується сіяти на рівні 16459 га, або 86% до рівня 2018 року. Зниження планується за рахунок збільшення площ посіву зернових культур.
Вирощування кормових культур та заготівля кормів для тваринництва.
Внаслідок того, що тваринництво в районі за останні роки дуже сильно скоротилось, тому площу кормових культур на 2019-2021 роки планується витримати на рівні 2625 га, або 95% до рівня 2018 року. Зокрема, площа багаторічних трав в 2019 році складатиме 1110 га (88% до 2018 року) (валовий збір зеленої маси – 13000 тонн, сіна – 2085 тонн), кукурудзи на силос та зелений корм – 1175 га (95%) (валовий збір зеленої маси – 34600 тонн), однорічні трави – 340 га (122%). Все це дає можливість повністю забезпечити тваринництво кормами.
Розвиток садівництва і виноградарства.
Після проведеної інвентаризації багаторічних насаджень загальна площа по сільськогосподарським підприємствам району склала 53,3 га. з них 18,14 га – молодий сад, розташований у фермерському господарстві «Надія-1.
Розвиток селекції та насінництва.
На території району дії одне спеціалізоване насінницьке господарство ТОВ «Малиновка». Воно займається вирощуванням та реалізацією насіння озимих та ярих зернових культур. Також на території району діють структурні підрозділи ДП «Ілліч-Агро Донбас», які мають акредитацію на вирощування та реалізацію насіння сільськогосподарських культур. Крім цього, у 2018 році на території району агрохолдингом «HarvEast Holding» відкрито насіннєвий завод потужністю близько 7 тонн/час, який займається доведенням до посівних кондицій насіння сільськогосподарських культур.
 
 
ТВАРИННИЦТВО
В районі в галузі тваринництва відбулося зменшення вирощування, реалізації та надоїв молока, яке обумовлено скороченням поголів’я корів (ліквідація поголів’я ВРХ у відділенні агроцеху № 11 ДП «Ілліч-Агро Донбас» в с. Темрюк).
На кінець 2018 року в сільгосппідприємствах району поголів’я ВРХ зменшиться на 138 голів, в т. ч. поголів’я корів залишається в такій же кількості – 1345 голів.
Господарства району забезпечені кормами на період зимівлі 2018-2019 років на 100%. Усі корми перевіряються на якість. Контролюється та проводиться роз’яснювальна робота з персоналом щодо дотримання технологій, отримання приплоду, випаювання та утримання новонароджених телят. Своєчасно проводиться вибраковка корів та телиць, не придатних до відтворення.
 
Валової продукції в порівняних цінах 2010 року до кінця 2018 року по сільгосппідприємствам очікується отримати 156,1 млн грн, це 56,2 % до факту 2017 року.
ІІІ. Механізація
                                                                                                                                                     Сільськогосподарськими підприємствами за 9 місяців 2018 року було придбано сільгосппідприємствами району 17 одиниць на 23,19 млн. грн.
 
 
 
ІV. Розвиток харчової переробної промисловості
Харчова та переробна промисловість в агропромисловому комплексі району представлена 3 сільськогосподарськими підприємствами. За 9 місяців вироблено:
- Агроцех № 31 ДП «Ілліч-Агро Донбас»: 10,9 тис. тонн комбікорму; ПП «Мірфос»: перероблено риби в’яленої – 4,618 тонн, провісна – 4,915 тонн, холодного копчення – 8,952 тонни, солона – 8,622 тонни;- ТОВ «Малиновка»: м'ясо у забійній вазі – 3,6 тонни.
 
Енергозабезпечення та енергоефективність
На території району поставку електроенергії здійснює НП «Нікольський район електричних мереж», що є структурною одиницею ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".
Загальний рівень розрахунків за спожиту електроенергію станом на 01.10.2018 року складає 101,1%, у тому числі: промисловість –97,3 %, сільське господарство –101,5 %, житлово-комунальне господарство – 115,6 %, інші непромислові підприємства -102,4 %, населення 103,8 %, державний бюджет 87,7 %, місцевий бюджет – 88,5 %.
Протягом поточного року відновлено мережу зовнішнього освітлення в населених пунктах району на загальну суму 654,6 тис.грн ( кошти селищної та сільських рад), впроваджено 28 енергозберігаючих освітлювальних систем,105 енергозберігаючих освітлювальних ламп, проведено поточний ремонт зовнішнього освітлення. Розширено зону освітлення на 4,5 км.
 
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці
У 2018 році за підтримки Благодійної організації «Благодійний фонд «Адвентистське агентство допомоги та розвиток в Україні «ADRA» надала на загальну суму 2092,772 тис. грн, з них: Зорянській сільській раді допомогу на матеріали та комплектуючі для ремонта та заміни обладнання водопровідних свердловин та водопровідних мереж, на суму 914,207 тис. грн; Нікольській селищній раді насосну частину з двигуном та частотним перетворювачем на загальну суму 267,697 тис. грн; Новокраснівській сільській раді на 647,268 тис.грн; Республіканській сільській раді буріння скважини на загальну суму 263,6 тис.грн.
Підписано 5 меморандумів про співпрацю та 2 угоди, які орієнтовані на розвиток співпраці між органами місцевого самоврядування в сферах соціально-економічного розвитку, культури, освіти, спорту.
З початку 2018 року в економіку Нікольського району іноземними інвесторами вкладено 111,4 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 0,3% менше показника 2017 року.
 
Протягом 2017-2018 років надходження прямих інвестицій здійснили інвестори з Німеччини, Віргінських Островів, Сент-Вінсенті Гренадіни, Російської Федерації та Кіпру.
Імпортом товарів протягом останніх років займається одне підприємство ТОВ «УкрРосКаолін».
 
Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури
 
У 2018 році підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування буде освоєно 70,0 млн.грн. капітальних інвестицій, або 82,4% до обсягу капітальних інвестицій за 2017 рік.
Протягом 2017-2018 років були розпочаті роботи по 4 проектам, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від від 04 липня 2016 року №548 (зі змінами), а саме:
- реконструкція системи водопостачання смт. Нікольське Донецької області- 16617,89 тис.грн., освоєно коштів 12045,76 тис.грн;
- капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області" опорна школа -   17280,140 тис.грн., освоєно коштів 5546,59 тис.грн;
- капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа – 19845,209 тис.грн., освоєно 2589,51 тис.грн;
- капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кальчик Володарського району Донецької області – 16674,169 тис.грн., овоєно 1649,02 тис.грн.
У рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» до першого траншу увійшов один проект з капітального ремонту (термомодернізація) будівлі комунального закладу “Володарська районна музична школа ім. Д.К. Патричі на суму 1396,846 тис.грн. В електронній системі закупівель було тричі розміщено оголошення «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Володарська районна музична школа ім.Д.К.Патричі», але процедура жодного разу не відбулась, через відсутність пропозицій. Виникла необхідність у коригуванні проектно-кошторисної документації. Отримано відкоригований експертний звіт ТОВ «Експертиза МВК» №13759 від 30.05.2018 на загальну суму 2673,767 тис.грн, очікуємо змін в Постанову КМУ від 25.11.2015 №1068 (зі змінами) в частині збільшення фінансування.
В рамках забезпечення подальшої Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку ІІа увійшло 3 проекти:
- Володарська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеню №2 по вул. Парковій, 23 смт.Нікольське - капітальний ремонт (термомодернізація) (коригування) на загальну суму 26776,276 тис.грн. На теперешній час договір з переможцем торгів заключено та договір на технічний нагляд знаходиться на погодженні в Міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, після отримання відповіді реалізація проекту розпочнеться.
- Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с.Малоянісоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с.Малоянісоль, вул.Центральна, буд 48 (коригування) на загальну суму 8895,632 тис.грн. Тендерна документація знаходиться на погодженні в Міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства.
- Центральна районна лікарня по вул.Леніна, 1, смт.Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація) на загальну суму 10309,471 тис.грн , виконавець Департамент охорони здоров’я Донецької ОДА.
Інноваційна діяльність
Агрохолдингом HarvEast 18 жовтня 2018 року запущено у роботу універсальну насіннєву лінію датської компанії «Кімбрія», в смт Нікольське на території колишнього олієпресового заводу, потужністю 8 тон на годину. На відкриття об’єкту агрохолдингом HarvEast вкладено 2,0 млн. дол. США, це являється важливим кроком для інвесторів, наш район живий, робочий і відкритий для добрих справ, корисних ідей. Нова насіннєва лінія зможе задовільнити попит вітчизняних аграріїв на викоякісний насіннєвий матеріал по більшості сільскогосподарських культур.
Також разом з лінією з доопрацювання насіння почала працювати лабораторія контролю якості продукції, що випускається.
До кінця року завод буде реконструйований, і на його території також буде введений в експлуатацію елеватор ємністю зберігання 9 тис.м ³.
Наприкінці 2017 було відкрито першу в південно-східній Україні сучасний роботизований доїльний комплекс для корів шведської фірми DeLaval в ТОВ «Нова Нива» с. Новокраснівка. На модернізацію (придбання та встановлення обладнання, будівництво) пішло близько 1 млн. євро. Чотири роботи, обслуговують 240 корів.
 
Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура
Житлове господарство
Житловий фонд району включає 68 житлових багатоквартирних будинків загальною площею 52,92 тис. м2. Понад 80% відсотків житлового фонду експлуатується більше 30 років та потребують капітального ремонту.
Теплове господарство
Теплопостачання об’єктів соціальної сфери району здійснюють 23 котельні, з них 16 котелень працюють на газовому паливі, 5 котелень на твердому паливі, 2 котельні використовують електричну енергію.
Водопровідно –каналізаційне господарство
На території району розташовано 23 свердловини комунальної власності. Протяжність водопровідних мереж комунальної власності 92,5 км, з яких потребують термінової заміни 24,6 км, що складає 26,6% від загальної протяжності.
На даний час на території смт. Нікольске проводяться роботи з реалізації проекту по «Реконструкції системи водопостачання смт. Нікольське Донецької області». Роботи виконує підприємство ТОВ «Лісічанська інженерна будівельна компанія», яке пройшло процедуру відкритих торгів та визначений переможцем. На даний час виконано 70 % робіт.
4 багатоквартирні житлові будинки оснащені приладами обліку холодної води, що встановлені на інженерних вводах.
Водопостачання в районі здійснюється з місцевих Артезіанських свердловин, які знаходяться на балансі комунальних підприємств, а саме: КП «Володарськ – водомережа», КП «Кальчик комсервіс», ПП «Бойове комсеровіс» та ТОВ «Зоря комсервіс». Водопостачання здійснюється мешканцям в приватні будинки, які обладнанні індивідуальними лічильниками обліку холодної води.
 
Житлове будівництво
 
В програмі житлового будівництва на 2018 рік по Нікольському району передбачалось ввести в експлуатацію 2680 м2 житла, у тому числі за кошти індивідуальних забудовників 819 м²в т.ч.у сільській місцевості – 200 м2,  у міській місцевості – 619 м², за кошти державного бюджету - 1861 м². За 9 місяців 2018 року введено в експлуатацію п'ять житлових будинків загальною площею 569 м² в т. ч. у міській місцевості – 114 м², у сільській місцевості – 455 м² за кошти ндивідуальних забудовників.
Об’єкти незавершеного будівництва:
Житловий 4-х поверховий будинок на 24 квартири є об'єктом незавершеного будівництва з 1993 року. Розташований житловий будинок смт. Нікольське, вул. Джерельна, 18-а. На даний час об’єкт переданий до комунальної власності Нікольської районної ради. Проектно-кошторисна документація на завершення будівництва 24-квартирного будинку розроблена у 2012 році та потребує коригування. Будівництво планується продовжити і завершити у 2019 році із залученням коштів державного бюджету.
Реконструкція гуртожитку в житловий будинок на 16 квартир в смт Нікольське, вул. Ювілейна. №62, розпочато в 2006 році за рахунок коштів державного бюджету. Будівництво зупинено через відсутність фінансування. Об'єкт комунальної власності.
 
Розвиток підприємницького середовища
 
Показники
Од.виміру
2014
2015
2016
2017
2018
(очік)
Кількість малих підприємств
одиниць
159
163
159
167
168
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
млн. грн
16,7
26,9
21,1
14,4
20,8
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності
одиниць
60
87
77
103
44
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
57
83
77
93
42
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність
одиниць
197
73
91
149
58
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
192
73
87
148
57
Кількість підприємців-фізичних осіб
осіб
706
571
561
577
562
 
В Нікольському районі за підсумками 9 місяців 2018 року діяло 175 підприємств. Найбільша частка кількості підприємств (у % до загального кількості підприємств) належала малим підприємствам – 96,0 % (168 підприємств), середнім – 4,0 % (7 підприємств).
Значну питому вагу серед суб’єктів малого підприємництва мають фізичні особи – підприємці. Станом на 01.10.2018 р. кількість фізичних осіб – підприємців в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 4,7 % і становить 562 особи.
Питома вага МСП у загальному обсязі реалізації (робіт. послуг) району складає 100%, так як зареєстровані юридичні особи в Нікольському районі належать до суб’єктів малого або середнього підприємництва.
Доходи місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва склали 18611,7 тис. грн., або 171,7 % до показника аналогічного періоду минулого року.
Проведена індивідуальна робота з керівниками 18 підприємств, які виплачували заро-бітну плату менше мінімального розміру. За підсумками роботи по 940 працівникам підви-щена зарплата та додатково надійшло до бюджета ПДФО – 33,0 тис. грн, військового збору – 2,7 тис. грн, єдиного внеску – 39,9 тис. грн.
У центрі розвитку підприємництва Нікольського РЦЗ розміщено інформацію щодо міжнародних діючих проектів для підтримки підприємництва Данської Ради в справах біже-нців, ПРООН, МОМ. Проінформовано 149 осіб з числа ВПО та 200 роботодавців щодо мож-ливості отримати гранти для організації та підтримки підприємницької діяльності.
За 9 місяців 2018 року банківською установою ТВБВ № 10004/0336 філії - Донецьке об-ласне управління АТ «Ощадбанк» надано кредитів на розвиток підприємництва у сумі 200,0 тис. грн. 4 підприємцям.
За звітний період до центра надання адміністративних послуг звернулося 3108 осіб, до державного адміністратора – 366 осіб, надано 3264 адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, 3108 консультація, 194 відмов у видачі адміністративних послуг та дозвільних документів, зареєстрованих декларацій – 27 та 11 відмов у реєстрації декларацій. У засобах масової інформації, на інформаційних веб-сайтах оприлюднено 36 інформацій про надання адміністративних послуг.
З метою інформування та консультування безробітних громадян, районним центром зайнятості проведено 24 семінари «Як розпочати бізнес». Продовжує роботу Консалтинго-вий центр підтримки підприємницької діяльності, створений для надання консультацій пред-ставникам малого бізнесу та майбутнім підприємцям. В 2018 році проведено 47 безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань провадження підприємницької діяльності для зареєстрованих підприємців, в яких прийняли участь 221 особа.
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування надано одно-разову допомогу по безробіттю для започаткування власного бізнесу 4 безробітним в сумі 98,36 тис. грн. Також в центрі зайнятості та у сільських радах функціонують «Куточки служ-би зайнятості», на яких постійно висвітлюється та оновлюється інформація для осіб, які мають бажання розпочати власну справу. За звітний період на обліку перебувало 22 особи з числа ВПО. Всі були залучені до проведення семінарів. Організовано навчання безробітних основам підприємницької діяльності та за професіями, які сприяють започаткуванню власної спра-ви. Так, підготовку пройшли: 5 фахівців з ефективності підприємництва», 3 обліковця з реєстрації бухгалтерських даних, 6 операторів комп’ютерного набору, 1 майстер манікюру, 1 флорист. Проведено 800 поглиблених профконсультацій з застосуванням профдіагностичних методик.
У конкурсі «Підприємець року» 2 підприємця в номінаціях «Підприємець року в галузі інноваційної діяльності та новітніх технологій» та «За високий рівень соціальної відповідаль-ності в малому бізнесі» стали лауреатами.
 
Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів.
 
Показники
Один. виміру
2014
2015
2016
 
2017
 
2018
(очік)
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) у діючих цінах
тис. грн
47257,2
45095,9
45389,5
36199,3
36325,4
Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у діючих цінах на душу населення
 
грн
1624,0
1571,3
1593,0
1283,7
1302,0
Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту (юридичних осіб) до відповідного періоду минулого року
%
83,6
95,4
100,7
119,6
100,3
Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього
тис.грн
15000,0
13000,0
11105,3
12000,5
13330,0
 
Мережа торговельного обслуговування району нараховує 186 підприємств роздрібної торгівлі (включаючи дрібно-роздрібні), 1 підприємство оптової торгівлі, 47 підприємств ресторанного господарства.
Юридичні особи із загальної кількості підприємств торгівлі здійснюють роздрібну торгівлю в 28 магазинах, що складає 15,1 %. Більшість підприємств роздрібної торгівлі 84,9 % (158 один.) належить фізичним особам, обсяг товарообороту яких не врахований до товарообігу статистичної звітності.
За 9 місяців 2018 року в смт Нікольське введено в експлуатацію 5 магазинів товарів повсякденного попиту на 14 робочих місць, торгівельною площею 417,6 м2. Витрати склали 1010,0 тис. грн за рахунок коштів суб’єктів підприємництва. Встановлено 2 павільйони з продажу швидкої їжі (фаст фуд).
 
Ринок праці. Зайнятість населення
 
Ситуація на ринку праці Нікольського району характеризується позитивною динамікою. У порівнянні з минулими роками кількість безробітних зменшилась та залишається на одному рівні.
 
За 2017 рік на обліку перебувало 731 безробітний, що на 10% менше, ніж у відповідному періоді 2016 року (805 осіб). До кінця поточного року чисельність безробітних, які отримуватимуть послуги, становитиме 750 безробітних.
За сприянням центру зайнятості у 2017 році працевлаштовані 423 особи. Рівень працевлаштування на 4% вище в порівнянні з відповідним періодом 2016 року (408 осіб). План до кінця 2018 року – 580 осіб. При цьому майже 45% з них будуть працевлаштовані оперативно, до надання статусу безробітного. У 2019 році планується працевлаштувати 590 осіб.
 
Загальна кількість вакансій у базі даних збільшилася на 10%, з 420 (у 2016 році) до 465 (у 2017 році), план на 2018 рік - 630 вакансій, 2019- 640 вакансій.
 
У 2017 році проходили професійне навчання 189 безробітних за професіями, що користуються попитом на ринку праці, у тому числі 165 осіб на конкретні робочі місця за заявками роботодавців, або 87,3% з числа осіб, направлених на навчання. З метою підвищення кваліфікації шляхом стажування навчалось 132 безробітних. У 2018 планується направити на навчання 240 безробітних.
Для забезпечення тимчасової зайнятості громадян та виконання суспільно-корисних справ для громад організовувались громадські та інші роботи тимчасового характеру. У 2017 році в громадських та інших роботах тимчасового характеру взяла участь 261 особа, що на 28% вище показника відповідного періоду 2016 року (203 безробітних). План на 2018 - 290 осіб.
 
 
Рівень охоплення безробітних активними заходами сприяння зайнятості за 9 місяців 2018 року – 117%, за 2017 рік становив 95,5%, в 2016 році – 59,5%.
З початку 2018 року до Нікольського районного центру зайнятості звернулось 23 особи з числа внутрішньо переміщених осіб, з них 8 осіб працевлаштовано, 3- з компенсацією роботодавцеві витрат на оплату праці.
У центрі зайнятості особлива увага приділяється демобілізованим учасникам антитерористичної операції. На обліку у 2018 році перебувало 19 учасників АТО, 4 – брали участь у тимчасових та громадських роботах, 7 - працевлаштовано. Щосереди проводиться інформаційний захід День учасника АТО.
У 2018 році на обліку у Нікольському районному центрі зайнятості перебувала 31 особа з числа інвалідів. За сприяння служби зайнятості працевлаштовані 9 осіб з інвалідністю, 6 безробітних проходили профнавчання. Взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 7 осіб.
За 2017 рік компенсовано єдиного внеску 16 роботодавцям на суму 126,3 тис. грн. У 2018 році планується компенсувати витрати за 50 безробітних, витрати за 9 місяців 2018 року склали 150,6 тис. грн.
Фактичні видатки на організацію громадських робіт для безробітних у 2017 році склали 445,0 тис. грн, в т.ч. 210,2 тис. грн – кошти Фонду. У 2018 році – 221,8 тис. грн (кошти Фонду). 
 
Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування
Формування спроможних територіальних громад
 
Згідно Перспективного плану формування територій громад Донецької області на території Нікольського району визначено 2 об’єднані територіальні громади з адміністративними центрами в смт Нікольське та с. Кальчик.
Протягом 9 місяців 2018 року проведено 7 нарад з селищним, сільськими головами, депутатами місцевих рад щодо впровадження реформи адміністративно-територіального устрою в районі, на яких розглядався позитивний досвід роботи новостворених об’єднаних громад на просторі України.
З метою покращення умов з пенсійного забезпечення за формами обслуговування громадян у 2018 році відкрито 2 агентських пункти у Кальчицькій та Зорянській сільських радах. На 2019 рік заплановано відкриття таких пунктів на території Зеленоярської, Республіканської та Боївської сільських рад. 
На офіційному сайті райдержадміністрації діє рубрика «Об’єднання територіальних громад», в якій за 9 місяців 2018 року розміщено 14 інформацій щодо реформування місцевого самоврядування, переваг та перспектив добровільного об’єднання. В мережі Facebook розміщено та поширено 28 інформацій про розвиток та інвестиційну привабливість об’єднаних територіальних громад.
В районі до 1 січня буде завершена реалізація проекту «Реконструкція приміщення Будинку дитячої творчості під ЦНАП в смт Нікольське» за рахунок коштів ДФРР, загальною вартістю 4,3 млн. грн., що дасть можливість створити для одержувачів адміністративних послуг необхідні умови обслуговування на єдиній території, унеможливить проведення корупційних дій спеціалістами, розширить спектр надання адміністративних послуг, в тому числі видачі внутрішніх паспортів громадянина України.
В конкурсному відборі, проведеного Міністерством соціальної політики (наказ від 01.10.2018р. № 1436), переможцем визначено проект «Створення Мобільного офісу надання адміністративних та соціальних послуг мешканцям Нікольського району» вартістю 4,0 млн.грн.
Основним завданням проекту є: організація роботи ЦНАПу, соціальних установ тощо на створення доступних і комфортних умов для отримання адміністративних, соціальних, інших публічних послуг громадянами, в тому числі мало мобільних груп населення, суб’єктами господарювання, які мешкають або функціонують у віддалених населених пунктах району.
 
Впровадження заходів територіального планування
 
Планування територій на районному рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.
Станом на 01.01.2018 року до складу Нікольського району входять 43 населені пункти:
1 селище міського типу, 2 селища, 40 сіл.
Інформація щодо наявності та стану містобудівної документації населених пунктів району наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Перелік наявної містобудівної документації у Нікольському районі
Найменування ради (селищної, сільської), до складу якої входить населений пункт
Тип населеного пункту
Найменування населеного пункту
Площа, га
Рік розробки місто-будівної документації
Термін дії містобудівної документації
Примітки
1
2
3
4
5
7
8
9
1. Схема планування території району
1
Проект районного планування
район
Нікольський
122 100
1992
2012
 
2. Генеральні плани населених пунктів
1
Нікольська селищна
смт
Нікольське
993
1996
2015
Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування
2
-//-
селище
Лісне
5
-
-
 
3
-//-
село
Новоянисоль
194
1988
2008
 
4
Боївська сільська
село
Бойове
333
1993
2013
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
5
-//-
село
Малинівка
183
1980
2000
Складена нова топооснова
6
-//-
село
Новогригорівка
94
1976
1996
Складена нова топооснова
7
-//-
село
Панівка
41
-
-
Складена нова топооснова
8
-//-
село
Суженка
64
2008
2028
Оновлена топооснова
9
Зорянська сільська
село
Зоря
414
1989
2009
Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування
10
-//-
село
Водяне
17
-
-
Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування
11
-//-
село
Гранітне
54
1989
2009
Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування
12
-//-
село
Приовражне
21
1973
1993
Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування
13
Зеленоярська сільська
село
Зелений Яр
136
1988
2008
 
14
-//-
село
Веселе
88
1975
1995
 
15
-//-
село
Лугове
39
-
-
 
16
-//-
село
Садове
54
-
-
 
17
-//-
село
Федорівка
420
1975
1995
Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування
18
Кальчицька сільська
село
Кальчик
116
2014
не обмежений
 
19
-//-
село
Кирилівка
91
1990
2010
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
20
-//-
село
Келерівка
63
1974
1994
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
21
Касянівська сільська
село
Касянівка
120
1989
2009
Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування
22
-//-
селище
Асланове
20
-
-
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
23
-//-
село
Ключове
63
1989
2009
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
24
-//-
село
Кременівка
201
1982
2002
Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування
25
-//-
село
Македонівка
148
1971
1991
Розроблений новий генеральний план поєднаний з планом зонування
26
-//-
село
Херсонес
20
-
-
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
27
Малоянисольсь
ка сільська
село
Малоянисоль
685
1977
1997
Складена нова топооснова
28
-//-
село
Катеринівка
66
-
-
Складена нова топооснова
29
-//-
село
Труженка
77
1985
2005
Складена нова топооснова
30
Новокраснів-
ська сільська
село
Новокраснівка
118
1992
2012
Складена нова топооснова
31
-//-
село
Кальчинівка
54
1971
1991
Складена нова топооснова
32
-//-
село
Назарівка
40
1975
1995
Складена нова топооснова
33
-//-
село
Українка
91
-
-
Складена нова топооснова
34
Республікан-
ська сільська
село
Республіка
118
1980
2000
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
35
-//-
село
Ксенівка
64
1980
2000
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
36
-//-
село
Новороманівка
75
1971
1991
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
37
-//-
село
Сергіївка
75
1971
1991
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
38
Тополинська сільська
село
Тополине
122
1977
1997
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
39
-//-
село
Криничне
106
1988
2008
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
40
-//-
село
Первомайське
51
-
-
Складена нова топооснова
41
-//-
село
Перемога
65
-
-
Складена нова топооснова
42
-//-
село
Шевченко
69
1984
2004
Складена нова топооснова
43
Темрюцька сільська
село
Темрюк
631
1993
2013
Розробляється новий генеральний план поєднаний з планом зонування
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Плани зонування територій
1
План зонування території та проект розміщення першої черги будівництва садибних житлових будинків у смтНікольське
смт
Нікольське
15
2012
не обмежений
 
4. Детальні плани територій
1
Детальний план територій розміщення дослідно промислового кар’єру на території Зеленоярської сільської ради
село
Садове
16,35
2012
не обмежений
 
2
Детальний план території північної частини с.Катеринівка
село
Катеринівка
13,3
2013
не обмежений
 
3
Детальні плани територій для експлуатації та обслуговування об’єктів сільськогосподарського призначення ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАО «ММК ім.Ілліча»
село
Темрюк за межами населених пунктів
8,1807
16,0988
2016
не обмежений
 
4
Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування спортивного майданчику зі штучним покриттям
село
Зоря
0,2250
2017
не обмежений
 
5
Детальні плани території земельних ділянок для будівництва об’єктів торгівлі та обслуговування
смт
Нікольське
0,7115
2017-2018
не обмежений
 
6
Детальний план території земельної ділянки для обслуговування овчарника маточника.
село
Приовражне за межами населеного пункту
5,1693
2018
не обмежений
 
7
Детальні плани території земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів
смт
Нікольське
0,0350
2017-2018
не обмежений
 
8
Детальний план території земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.
село
Шевченко за межами населеного пункту
0,8000
2018
не обмежений
 
9
Детальні плани території земельних ділянок для будівництва індивідуальних жилих будинків
село
Паннівка
0,5000
2018
не обмежений
 
 
Проект районного планування розроблений у 1992 році, термін дії його вичерпаний у 2010 році.
Більшість генеральних планів населених пунктів розроблені близько 30 років тому. Розрахунковий термін дії генпланів складав 20 років. 11 населених пунктів взагалі не мали містобудівної документації.
Протягом 2016-2017 років було складено топографічну основу для генеральних планів смт Нікольське Нікольської селищної ради, с. Федорівка Зеленоярської сільської ради, населених пунктів Боївської, Кальчицької, Зорянської, Касянівської, Новокраснівської, Республіканської, Тополинської, Темрюцької сільських рад. У 2018 році ця робота триває. Розроблена топографічна основа для генеральних планів сіл Малоянисольської сільської ради.
Основна робота з проектами генеральних планів завершена. На даний час триває розробка розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Після завершення цих робіт генеральні плани будуть передані на затвердження селищній та сільським радам.
Протягом 2018 року триває робота з розроблення нових генеральних планів поєднаних з планами зонування території на 13 населених пунктів району. Розробник проектів – ТОВ «Прогрес-Цивільпроект».
Розвиток земельних відносин
Земельний фонд району становить 122156,1 га, у структурі якого переважають сільськогосподарські землі – 101548,4245 га. Сільськогосподарські угіддя становлять 98642.7125 га, в т.ч. рілля 83550,7118 га, перелоги – 27,8315 га, багаторічні насадження – 784,9093 га, сіножаті – 430.97 га, пасовища – 13848.29 га. Всього орендованих земель державної власності 4197,5709 га, в тому числі ріллі 2901,9845 га. Фермерські господарства займають площу 2263,4004 га, для ведення товарного сільськогосподарського призначення – 18250,4134 га, ОСГ – 9513,7615 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) – 3738,8665 га, з них під житловою забудовою 288,3363 га.
Мал. 1 Діаграма розподілу земельного фонду Нікольського району за основними видами угідь (станом на 01.01.2018 р.)
 
 
На малюнку 2 представлено кількість площі земель сільсько-господарського призначення на якій проведено нормативного грошову оцінку землі, загалом нормативну грошову оцінку сільсько- господарських угідь проведено на площі 3 3 666,76 га.
Мал.2                                    
 
У Нікольському районі продовжується робота по передачі земельних ділянок у власність громадян, витрати коштів на проведення інвентаризацію земель не с.-г. призначення представлені на малюнку 3, темпи виконання заходів Програми наявні, за останні 5 років передано 744 земельних ділянок. Мал. 3
          
У Нікольському районі працює ТОВ «УкрРосКаолін», яким постійно проводяться роботи з рекультивації порушених земель представлено на малюнку 4.
Мал. 4
         
 
 
На виконання Програми економічного і соціального розвитку в галузі земельних відносин на 2019 рік у Нікольському районі передбачені заходи щодо Встановлення меж населених пунктів, проведення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів, проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення; проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності: - сільськогосподарського призначення та несільськогосподарського призначення в межах та за межами населеного пункту; передача земельних ділянок у власність громадянам; виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО; рекультивація порушених земель Малоянисольської сільської ради.
На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Нікольського району на 2019 рік заплановані витрати на загальну суму 3423,92 тис. грн в тому числі: за рахунок місцевих бюджетів 2451,62 тис. грн, за кошти підприємств 142,30 тис. грн. с інших джерел 830,00 тис. грн.
 
Розвиток громадського суспільства
Прозорість влади забезпечує діалог з громадськістю, застосовуючи різноманітні методи її інформування, проводячи “круглі столи”, громадські слухання, гарячі лінії, відкриті сесії міської ради, особисті прийоми, звернення громадян, зустрічі в трудових колективах, висвітлення матеріалів в міських ЗМІ.
Важливою складовою  діяльності райдержадміністрації є забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства шляхом проведення засідань громадської ради при районній державній адміністрації, сприяння в проведенні ними заходів та підтримки їх ініціатив.
Раз на квартал проводяться засідання громадської ради при райдержадміністрації на яких розглядаються актуальні питання з життя району.
Постійно розширюються форми взаємодії з громадськістю. Наразі керівництвом райдержадміністрації проводяться публічні консультації органів влади з громадськістю: Круглі столи, Виїзні прийоми, Відкриті прийомні, Прямі лінії.
Забезпечується право кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
Протягом 2012-2018 років з запитами на надання публічної інформації надійшло 120 звернень.
Провідними громадськими організаціями району є районна ветеранська організація –5260 жителів району, яка тісно взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і є самою активною з зареєстрованих організацій на території району. Активну участь в житті району бере районна "Нікольське районне Товариство греків ім. Г. Костоправа".
В районні зареєстровано 42 громадських організацій. Кількість дієвих громадських організацій вкрай мала. Недостатнім залишається рівень громадянської культури та освіти жителів району.
 
Ціль3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вірішення питань ВПО
Соціальний захист населення
Актуальною проблемою соціального розвитку є падіння реальних доходів населення через зростання цін на товари першої необхідності, продукти харчування, медикаменти, транспортні та комунальні послуги.
За І півріччя 2018 року середньомісячна заробітна плата в районі склала 6793 грн., у порівнянні з періодом минулого року, заробітна плата зросла на 31,0 %. До кінця 2018 року очікується зростання середньомісячної заробітної плати ще на 12%, що буде складати 7608 грн.
Заборгованості із виплати заробітної плати у районі немає, за 9 місяців 2018 року створено 114 робочих місць.
Державна соціальна допомога та компенсації.
Відповідно до чинного законодавства, яке регулює питання призначення та виплати усіх видів державної соціальної допомоги, у 2018 році спостерігається зменшення контингенту отримувачів та видатків на виплату державної соціальної допомоги.
 
Надання житлових субсидій
 
 
 
Персоніфікований облік пільгової категорії громадян. 
На території Нікольського району мешкає 27,8 тис. громадян, з них на 01.10.2018 року - 7530 громадян пільгової категорії, що знаходяться на персоніфікованому.
        
Видатки по наданню пільг  (тис. грн)
 
 
Надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю.
 
Виявлення та обслуговування осіб, що потребують допомоги (осіб)
 
 
 
Динаміка росту послуг на платній основі ( осіб)
 
 
 
Кількість осіб, отримавших гуманітарну допомогу
 
        
 
Пенсійне забезпечення
На 1 листопада 2018 року на обліку в управлінні перебуває 22,8 тис.пенсіонерів, кількість яких, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 6,5 тис.осіб за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Найбільше зростання кількості пенсіонерів на обліку спостерігалося у 2015 році (на 35,2% у порівнянні з 2014) та у 2017 році (на 30,4% у порівнянні з 2016). Майже не відбувалося зростання у 2014 та у 2016 роках.
Щодо середньомісячного розміру виплати на 1 пенсіонера, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, також спостерігається тенденція зростання у 2015 (на 28,0%- до 2014), у 2017 (на 38,3% до 2016), у 2018 (на 9,8% до 2017 року). Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера за 10 місяців 2018 року склав 3192,90 грн.
 
Дані про чисельність пенсіонерів та середньомісячний розмір пенсійних виплат
 
 
 
01.11.17
 
01.11.18
 
Відхилення (+,-)
Кількість пенсіонерів на обліку, осіб
16286
22858
6572
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера, грн.
2906,79
3192,90
286,11
 
Питома вага пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
Отримувачі пенсій з місячними виплатами,грн
01.09.2016
01.09.2017
01.11.2018
2018/2017
кількість
у % до загальної кількості
кількість
у % до загальної кількості
кількість
у % до загальної кількості
 
До 1000
0,4
3,2
0,3
1,8
0,1
0,7
33%
1001-3000
10,8
86,4
13,6
83,5
10,6
69,3
78%
3001-5000
1,1
8,8
2,1
12,9
2,5
16,3
119%
Понад 5000
0,2
1,6
0,3
1,8
2,1
13,7
700%
Загальна кількість
12,5
16,3
15,3
 
Станом на 01.11.2018 року із загальної кількості пенсіонерів одержують пенсію за віком 12265 осіб (84,2%), по інвалідності -1139 осіб (7,8%), у разі втрати годувальника – 813 осіб (5,6%), за вислугу років – 257 особи (1,8%), соціальні пенсії – 94 особи (0,6%), довічне утримання суддів -2 осіб(0,01%).
Середньомісячний розмір виплати пенсій на 1 пенсіонера на 2018 рік розрахована на підставі даних форми 5 ПФ «Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених пенсій» станом на 01.11.2018 та складе 3194,20 грн. Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера на 2019-2021 роки розрахований, виходячи з середньомісячного розміру виплати на 1 пенсіонера у 2018 році із застосуванням індексів споживчих цін.
 
Підтримка сім’ї, дітей та молоді
У Нікольському районі мешкає 4624 дитина та підлітків віком від 0-16 років, 995 особи віком від 16 до 19 років, 2755 особи віком від 20 до 34 років, 14781 жінок.
У 2018 році проведено 2 засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, а також координаційну раду з питань оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку щодо реалізації заходів, пов’язаних з частковим відшкодуванням вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області.
 
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
На первинному обліку в службі у справах дітей перебувало 82 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 92,6% влаштовані до сімейних форм виховання. Кількість дітей даної категорії постійно збільшується, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшення склало 2,6%, всього протягом 5 років кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування збільшилась на 105 %.
         В 2018 році в районі функціонувало 3 прийомних сім’ї, до яких влаштовано 3 дітей та 3 Дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 16 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До кінця 2018 року до 1 Дитячого будинку сімейного типу планується додатково влаштувати 2 дитини.
 
З метою профілактики соціального сирітства на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, протягом 2018 року перебувало 15 дітей, що виховуються в 6 неблагополучних сім’ях. Кількість дітей даної категорії поступово зменшується. Протягом 2018 року проведено 42 спільних профілактичних заходів разом з працівниками поліції, органами опіки та піклування селищної та сільських рад, медичними працівниками. Із несприятливого сімейного оточення вилучено 3 дітей (у 2017 році – 3 дітей).
Важливим питанням залишається забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Із 82 дітей даної категорії, що перебувають на обліку служби у справах дітей власним житлом забезпечені 8 дітей, закріпленим 29 дітей, 45 дітей не мають житла. На квартирному обліку в виконкомах селищної та сільських рад перебуває 5 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 5 осіб з їх числа. У 2017 році житло отримала 1 особа з числа дітей-сиріт, станом на 25.10.2018 року,ще 2 особи з цієї категорії, до кінця року планується придбання ще 3-х одиниць житла.
 
Освіта
Дошкільна освіта  
Станом на 2018-2019 навчальний рік всебічний розвиток дітей дошкільного віку забезпечують 12 дошкільних навчальних закладів та 1 навчально-виховний комплекс, які відвідує 700 дітей. В районі працює 35 груп, з них 4 групи з 12-годинним перебуванням (100 дітей), 31 група з 10,5-годинним перебуванням (600 дітей).
На 100 місцях виховується 70 дітей.
По району діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені різними формами дошкільної освіти.
В районі проводиться соціально-педагогічний патронат 25 сімей, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою. Проводяться індивідуальні консультації для батьків, Дні відкритих дверей.
 Значна увага приділяється контролю та організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Середня вартість харчування на 1 дитину у день складає30,00 грн; в т.ч. середня батьківська платня на день - 15,00 грн.
Дітей пільгової категорії в закладах дошкільної освіти -112.
На даний момент в ЗДО виховуються 16 дітей із сімей вимушених переселенців, учасників антитерористичної операції - 18, з них дітей, батьки яких загинули при проведенні АТО - 1 дитина.
В закладах дошкільної освіти працює 80 педагогічних працівників.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільної освіти є подальше опанування дистанційними технологіями навчання. Заклади дошкільної освіти підключені до мережі Інтернет. У всіх закладах за пріоритетними напрямками працюють групи гуманітарного, фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, еколого-валеологічного, розвитку математичних здібностей, вивчення іноземної мови. Всього 28 профільних груп, які відвідують 480 дітей.
У дошкільних навчальних закладах забезпечено захист конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти, поліпшено якість дошкільної освіти, забезпечено особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, збереження та зміцнення здоров’я дітей, удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ЗДО, розширено форми роботи з батьками.
Загальноосвітні заклади
В районі в 2018-2019 навчальному році функціонує навчальних закладів: І-ІІІ ступенів – 13, філії опорної школи КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» - 3. В закладах загальної середньої освіти навчається 2398 учнів, із них учнів 1 класу – 241, 11 класу – 137.
Для збереження здоров’я та фізичного розвитку школярів в районі функціонує 17 спортивних залів та 24 спортивних майданчика.
Індивідуальним навчанням охоплено – 14 учнів; екстернатною формою навчання - 26, дистанційною-112.
Підвіз здійснюється 11 (на балансі перебуває 13) шкільними автобусами, які повністю відповідають вимогам щодо перевезення школярів.
В районі організовано безкоштовне перевезення 551 дитині (434 учня та 117 вихованців) та 49 педагогічними працівниками до місць навчання та роботи і у зворотному напрямку, які підвозяться до 10 шкіл із 24 населених пунктів.
Профільним навчанням охоплено 285 учнів 10-11 класів .
В закладах освіти району функціонує українська мова як державна, забезпечується потреба населення у навчанні і вихованні дітей та учнівської молоді українською мовою. 
Мережа закладів освіти з державною мовою навчання в 2018-2019 навчальному році складається з:
- 13 шкіл з українською мовою навчання (124 класів, 1507 учнів);
- класів з російською мовою навчання 62, учнів 891:
Оновлено шкільні інформації про обдарованих дітей - 91 обдарована дитина в закладах загальної середньої освіти, в районному банку обдарованих дітей - 55 чоловік.
У 2018-2019 навчальному році гарячим харчуванням охоплено 1819 учнів, з них 1066 безкоштовним.
Всі діти пільгової категорії шкільного віку користуються «єдиними квитками», підручниками, безкоштовно харчуються.
Враховуючи стан теплового господарства, водопостачання, газового обладнання котелень закладів освіти, станом на 01 вересня 2018 року до роботи в осінньо-зимовий період були готові 13 закладів загальної середньої освіти і 12 закладів дошкільної освіти.
Гострим питанням стоїть реалізація інвестиційних проектів опорної школи за кошти обласного бюджету. Проекти з капітального ремонту внутрішніх приміщень та термомодернізації будівлі на звітну дату виконуються. КЗ «Кальчицька ЗОШ І-Ш ступенів», роботи з термомодернізації будівлі було розпочато та на теперішній час призупинено.
Зусиллями працівників закладів освіти, селищної та сільських рад, батьків, спонсорів, фермерів відремонтовано та підготовлено до роботи в новому навчальному році 27 котелень, 198 класів, 79 кабінетів, 15 спортивних залів, встановлено 231 пластикове вікно, 3 дверей, укладено 80 м² лінолеуму.
За кошти районної, селищної та сільських рад реалізуються проекти: 
-        реконструкція тепломережі КЗ «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» (кошти районної ради у сумі 100,0тис. грн, кошти сільської ради - 100,0 тис. грн);
-        капітальний ремонт котельні комунального закладу «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» (кошти районної ради 123,4 тис. грн, кошти сільської ради – 123,4 тис. грн);
- капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Зорянська ЗОШ I-III ступенів Нікольської районної ради Донецької області» – 30,0тис.грн.
- капітальний ремонт даху будівель, вогнезахист дерев’яних конструкцій КЗ «Зорянська ЗОШ I-III ступенів» корпус I, корпус II, за адресою: вул. Садова, буд. 22 А с. Зоря Нікольського району Донецької області – 25,0 тис. грн. та інші проекти.
Облаштовано всі спортивні майданчики та футбольні поля.
У поточному році за кошти державного та районого бюджету відкрились нові футбольні поля зі штучним покриттям у КЗ «Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» та КЗ «Тополинська ЗОШ І-ІІІ ступенів».
На підготовку закладів освіти до нового навчального року використано кошти районного бюджету у сумі 473,0 тис. грн, селищної та сільських рад – 406,0 тис. грн, спонсорів – 169,0 тис. грн. 
Позашкільна освіта.
У Нікольському Будинку дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області працює 4 гуртка та навчається 134 дитини, гурткова робота проводиться не тільки у приміщенні закладу, а і на базі закладів загальної середньої освіти району.
Проведені заходи для дітей: свята «Новий рік», «В гостях у чарівної квітки», Стрітення, 8 березня; районний конкурс художньої самодіяльності, в якому прийняло участь близько 260 дітей, «День сміху» для дітей 2-4 класів - 80 дітей, районний конкурс «Молоде покоління за безпечний рух» - 37 дітей, військово - патріотична гра «Сокіл»(«Джура») – 160 дітей, районний конкурс «Таємниці ремесел», «День захисту дітей» - 300 дітей, районне свято «Парад випускників» - 125 випускників. 
Інклюзивно-ресурсний центр.
Наприкінці липня місяці створено комунальну установу «Інклюзивно - ресурсний центр» Нікольської районної ради Донецької області для надання психолого-педагогічних та корекційно- розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами. На даний час триває набір працівників.
 
Охорона здоров’я
Мережа лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я району: ЦРЛ Нікольського району, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нікольської районної ради Донецької області. Для наближення до населення первинного рівня надання медичної допомоги та подальшого розвитку сімейної медицини у 2018 році працював КНП «Нікольський ЦПМСД», до складу якого входять 5 лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини: Нікольська, Зорянська, Малоянісольська, Касянівська, Темрюцька і 22 фельдшерських пунктів.
На забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсулінами та таблетованими препаратами з облбюджету було виділено: у 2014 році - 171,0 тис. грн, у 2015 році - 729,6 тис. грн, у 2016 році - 662,6 тис. грн, у 2017 році – 680,3 тис. грн, за 9 місяців 2018 року 111,6 тис.грн.
Протягом 2017 року КНП «Нікольський ЦПМСД» забезпечував амбулаторії і ФП глюкометрами та тест - смужками на суму - 6,8 тис. грн, за 9 місяців 2018 року надано тест – смужок 17 особам на суму – 39,1 тис.грн.
Для забезпечення пільгової категорії населення медикаментами при амбулаторному лікуванні було витрачено: у 2014 році - 111,4 тис. грн, у 2015 році - 168,1 тис. грн, у 2016 році - 242,7 тис. грн, у 2017 ропі – 301,6 тис. грн, за 9 місяців 2018 року – 93,5 тис.грн.
Було зроблено вакцинацію: у 2014 році - 3414 особам на суму - 104,4 тис. грн, у 2015 році - 4429 особам на суму - 122,6 тис. грн, у 2016 році - 6646 особам на суму - 353,0 тис. грн, у 2017 році - 3837 особам на суму -137,7 тис. грн,за 9 місяців 2018 року – 4331 особі на суму – 56,1 тис. грн.
За рахунок фінансування КНП «Нікольський ЦПМСД» було виписано пільгових рецептів онкохворим та паліативне лікування отримали за умовами стаціонару вдома: у 2014 році - 31 онкохворих на 90,8 тис. грн, у 2015 році - 45 онкохворих на 70,8тис. грн, у 2016 році 39 онкохворих на суму 103,6тис. грн, у 2017 році 50 онкохворих на 98,6 тис. грн, за 9 мсяців 2018 року - 26 онкохворих на суму 67,4 тис.грн.
За рахунок коштів обласного бюджету було забезпечено медикаментозними засобами хворих на мультирезистентний туберкульоз на суму: у 2014 році - 47,0 тис. грн, у 2015 році - 92,5тис. грн, у 2016 році - 227,4 тис. грн, у 2017 році – 131,5 тис. грн.
Туберкулінодіагностику було проведено: у 2015 році 2523 дітям на суму 54,0 тис. грн, у 2016 році 2624 дітям на суму 64,4 тис. грн, у 2017 році 697 дітям на суму 17,9 тис. грн, за 9 місяців 2018 року 549 дітям на суму 10,0 тис.грн.
В стаціонарах ЦРЛ Нікольського району витрати на 1 ліжко/день по медикаментам склали: 2014 рік - 6,90, 2015 рік - 8,27 грн, 2016 рік – 10,83 грн., 2017 рік – 7,9 грн, 9 місяців 2018 року – 19,69 грн, по харчуванню: 2014 рік - 3,62 грн, 2015 рік - 3,33 грн, 2016 рік - 18,0 грн, 2017 рік – 3,37 грн, 9 місяців – 4,11 грн.
Для забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам війни витрати на 1 ліжко/день склали по медикаментам склали: 2014 рік - 36,3 грн, 2015 рік - 22,36 грн, 2016 рік - 16,71 грн, 2017 рік — 21,50 грн, 9 місяців 2018 року – 25,32 грн., по харчуванню: 2014 рік - 42,2 грн, 2015 рік - 19,57 грн, 2016 рік - 19,38 грн, 2017 рік – 15,0 грн, 9 місяців 2018 року – 28,26 грн.
КНП «Нікольський ЦПМСД» забезпечував дітей ВІЛ-інфікованих матерів пільговим харчуванням і ліками на суму: 2014 рік пільговим харчуванням - 5 дітей на 14,7 тис. грн, 2015 рік ліками - 1 дитина на 0,4 тис. грн, пільговим харчуванням - 9 дітей на 29,2 тис. грн, 2016 рік пільговим харчуванням - 8 дітей на 30,7 тис. грн.
Протягом 2014 року продовжувалась робота по укріпленню матеріально- технічної бази ЦРЛ на суму 39,7 тис.грн.
Протягом 2015 року продовжувалась робота по укріпленню матеріально- технічної бази на суму 2029,2 тис. грн.
Отримано гуманітарної допомоги для ЦРЛ на суму 1445,0 тис. Грн.
За 2016 рік придбані необхідні матеріали для проведення поточних ремонтів на суму 779,8 тис. грн, була надана допомога у вигляді грантів та дарунків медичного обладнання на суму 142,2 тис.грн.
Протягом 2017 року продовжувалась робота по укріпленню матеріально-технічної бази на суму 297,8 тис.грн.
За рахунок коштів медичної субвенції протягом року були придбані медикаменти на суму 434,8 тис. грн, у тому числі за рахунок гуманітарної допомоги на суму 249,2 тис.грн. Благодійним фондом «Адвентистське агентство допомоги та розвитку в Україні» було придбано сантехніку для відділень ЦРЛ на суму 151,9 тис. грн. Також допомогу надавали спорнори, сума склала 164,2 тис. грн.
Відзначається незначне підвищення укомплектованості лікарями по району: у 2014 році - 66,7%, у 2015 році — 64,54%, у 2016 році — 66,1%, у 2017 році — 70,8%, за 9 місяців 2018 року – 67,5%.
Одною із основних проблем залишається проблема дефіциту лікарських кадрів. ЦРЛ не укомплектована: офтальмологом, отоларингологом, інфекціоністом, онкологом, ендоскопістом. В КНП «Нікольський ЦПМСД» низька укомплектованість сімейними лікарями - 47,5%.
 
Фізичне виховання та спорт
Фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою в районі охоплено понад 6500 осіб, що складає 23,4% від загальної кількості населення. Культивується 10 олімпійських та 9 неолімпійських видів спорту. Пріоритетними є вільна боротьба, дзюдо, футбол, волейбол, шахи, шашки, настільний теніс тощо. Щорічно проводиться понад 58 спортивно-масових заходів серед усіх верств населення, у тому числі дітей соціально-незахищених категорій, інвалідів внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО. Найбільш масовими і видовищними є спартакіада школярів з 9 видів спорту, «Веселі старти», «Мама, тато, я – спортивна сім’я», районні сільські спортивні ігри серед КФК сільгоспформувань, розіграш Кубку голови райдержадміністрації з футболу, юнацькій турнір з футболу пам’яті О.О.Церахто, юнацькій турнір з футболу пам’яті С.Ф. Машковського, юнацький відкритий турнір з дзюдо пам’яті Ю.В. Мілтиха тощо.
З нагоди міжнародних, державних та професійних свят в районі постійно проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи, в програмі яких різноманітні спортивні змагання.
Активізувалася робота щодо розвитку ветеранського руху. Проведено змагання з волейболу, футболу, міні-футболу, пляжного волейболу, тенісу, тощо.
Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації укладено угоди з: Федерацією футболу та Азовським тенісним клубом, згідно яких сторони приймають на себе обов’язки забезпечення залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та спортом, фінансування спортивних заходів та надання матеріальної допомоги, придбання спортінвентаря та обладнання.
На території району в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів систематично займаються фізкультурно-оздоровчою роботою 1320 дітей.
З початку навчального року проведено спартакіаду школярів з футболу, в якій взяло участь 26 дитячо-юнацьких команд (понад 465 дітей).
Розвиток фізичної культури та спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення є ключовим напрямком роботи центру «Спорт для всіх». На балансі Нікольського центру «Спорт для всіх» знаходиться стадіон «Колос». На базі районного стадіону «Колос» центром активно проводяться районні спортивні заходи та змагання. Найбільш масовими й видовищними є «Веселі старти», «Мама, тато, я – спортивна сім’я», юнацькі турніри з футболу.
У 2 сільгоспідприємствах району та 5 сільських радах працюють інструктори зі спорту. Систематично фізкультурно–оздоровчою та спортивною роботою охоплено 650 осіб. У колективах фізичної культури проводяться змагання за програмою сільських спортивних ігор, районних спартакіад, спортивних свят до Державних та визначних дат України тощо.
Спортсмени цих підприємств постійно приймають участь у спортивно-масових заходах району з різних видів спорту.
Основними завданнями кадрового забезпечення розвитку сфери фізичної культури та спорту в районі є визначення необхідності у кваліфікованих кадрах, розширення та оновлення їх професійних знань, підготовка нового покоління кадрів та заохочення для роботи у сфері за всіма напрямками діяльності.
Район має кадровий потенціал у сфері фізичної культури та спорту в кількості 43 осіб (85% має спеціальну освіту), з них: 23 вчителя фізичного виховання, 1 інструктор зі спорту, 8 тренерів-викладачів, 11 – інші працівники фізичної культури.
Зміни, які відбуваються у кадровому складі цілком залежать від кількості населення, яке займається фізичною культурою та спортом.
Для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи на території району функціонує 20 спортивних залів (забезпеченість населення складає 91,4%), 15 спортивних майданчиків, з них 6 зі штучним покриттям (13,5%), 19 футбольних полів (94%), 1 стадіон (14,6%), 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять (57,1%). У рамках реалізації заходів Програми в 2017 році побудовано та введено в дію 2 спортивних майданчика зі штучним покриттям в с. Заря та смт Нікольське, та 5 майданчиків з вуличним тренажерним обладнанням. Для виконання заходів Програми щодо зміцнення матеріально-технічної бази щорічно до Програми соціально-економічного розвитку надаються пропозиції з удосконалення матеріально-технічних умов для занять фізичною культурою та спортом.
Крім будівництва спортивних майданчиків, є ряд інших напрямків з удосконалення матеріально-технічної бази, а саме: ремонт та реконструкція спортивних споруд, придбання інвентарю та обладнання. Щорічно проводиться ремонт та облаштування спортивних споруд.
Проблемою для району є те, що стан спортивної інфраструктури за багатьма показниками не відповідає сучасним технічним можливостям. Модернізація існуючих та будівництво нових спортивних об’єктів потребує значних капіталовкладень, а також чіткої та ефективної системи моніторингу підготовки інфраструктури.
Проблема неналежного стану спортивних споруд не є вичерпною, наразі маємо цілий комплекс проблемних питань:
- застаріла матеріально-технічна база для занять футболом (стадіон, футбольні поля та футбольні майданчики);
- вкрай низький рівень забезпеченості спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ, центру «Спорт для всіх» та загальноосвітніх навчальних закладів.
Провідну роль для підготовки кваліфікованих спортсменів відіграє дитячо-юнацька спортивна школа, яка є комунальним закладом спортивного профілю. У школі працює відділення з вільної боротьбі та дзюдо серед юнаків і дівчат, в яких займаються понад 200 дітей. У селі Малоянисоль відкрито відділення обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо, охоплено 95 дітей. На районному стадіоні та у селі Кальчик від обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи працюють відділення з тенісу та дзюдо, заняттями охоплено 75 учнів.
 
Культура і туризм
 
В районі функціонують 5 комунальних закладів культури:
- Нікольський районний будинок культури Нікольської районної ради Донецької області, до складу якого входять 14 сільських клубних закладів на правах структурних підрозділів;
- Нікольська централізована бібліотечна система, до складу якої входять районні бібліотеки для дітей, для дорослих та 13 сільських бібліотек-філій;
- Музей історії с.Темрюк Нікольського району Донецької області;
- Краєзнавчий музей Нікольського району Донецької області;
- Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі.
Активною творчою діяльністю відзначаються: народні колективи Нікольського РБК (вокальний ансамбль «Надвечір’я», студія сольного співу «Легенда»), студія танцю «Аллегро»; народні ВІА «Апрель» та вокальний ансамбль «Надежда» Темрюцького СЦКС, народний вокальний ансамбль «Новий день» Новокраснівського СЦД, вокальне тріо «Рідня» Республіканського СБК.
У вересні 2018 року Нікольський РБК взяв участь в конкурсі проектів Міністерства соціальної політики України, метою якого було створення нових робочих місць. Проект «Створення мобільного культурно-дозвіллєвого центру обслуговування сільського населення Приазовського регіону на базі КЗ Нікольський районний будинок культури Нікольської районної ради Донецької області» здобув перемогу в конкурсі та протягом 4 кварталу 2018 року отримає фінансування з Державного бюджету в сумі 4645,573 грн для придбання мобільної сцени, автотранспорту та іншого обладнання. Реалізація проекту передбачає організацію виїзного культурного обслуговування сільського населення.
 
Клубні заклади Нікольського району
Рік
Кількість клубних закладів
Кількість клубних формувань, в т.ч. «народних»
Проведено заходів
Кількість глядачів
Залучено інвестицій, тис.грн.
Надано платних послуг, тис.грн.
1
2014
17
103 (12 – «народних»)
1163
93454
330.0
2.56
2
2015
15
95 (12 – «народних»)
1025
108355
211.7
41.1
3
2016
15
94 (11 – «народних»)
982
118152
302,0
 
4.967
4
2017
15
109 (10 – «народних»)
907
181634
691,6
6.5
5
2018 (9 місяців)
15
103 (10 – «народних»)
502
94462
1 162,2
4,16
 
КЗ «Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі»:
Бюджетний контингент учнів школи протягом останніх років залишається у кількості 130 осіб, в навчально-виховному процесі реалізуються державні стандарти початкової спеціалізованої мистецької освіти на рівні 68,6 % навчального плану. Забезпечується виплата 7 щомісячних стипендій ім. Д.К.Патричі обдарованим учням школи, безкоштовно навчаються у музичній школі учні з багатодітних та малозабезпечених родин (35 учнів).
По проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу  «Володарська районна музична школа ім. Д.К.Патричі» за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку, на суму 2673,77 тис. грн очікуються зміни до Постанови Кабінету Міністрів України стосовно збільшення вартості вказаного проекту направлені до Мінрегіону. Також протягом 2018 року виготовлено проектно-кошторисну документацію за проектом «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі комунального закладу Нікольська районна музична школа ім. Д.К.Патричі» на суму 3501,310 тис.грн. знаходиться на експертизі.
 
Навчаль-ний рік
Бюджетний контингент учнів
% виконання навчального плану
Проведено навчальних та культурно-масових заходів 
Кількість випускників,які вступили до навч.закл.
культури
Залучено інвестицій, тис.грн.
Надано платних послуг, тис.грн.
1
2013-2014
130
73.03
87
-
6.1
63.4
2
2014-2015
130
76.67
79
3
29.1
51.2
3
2015-2016
130
76.1
74
1
-
46.3
4
2016 - 2017
130
66.7
82
4
49.9
32.4
5
2017 - 2018
130
68.6
72
4
45.0
57.9
 
Бібліотеками КЗ «Нікольська ЦБС»
У практику роботи бібліотек Нікольської ЦБС у 2018 році впроваджено нові форми роботи: локальні цільові програми розвитку; створено інформаційно-освітній центр «Портал» для молоді, вулична бібліотека «Книжкова галявина у парку смт Нікольське»; дитячий розвиваючий клуб «Дошкільнятко»; соціально-культурний проект «Я маленький громадянин держави»; проект «Жили-були українці» (Республіканська с/б); проект «Єдність через культуру» на базі Малоянисольської с/б та інші соціальні проекти. 
У бібліотеках Нікольської ЦБС діє 19 клубів за інтересами. Проводиться робота з переведення бібліотечного фонду на УДК, придбано сервер для створення електронного каталогу на суму 32,5 тис.грн.
З 13 сільських бібліотек-філій 8 мають комп’ютерну техніку та приєднані до мереже Інтернет, 6 надають платні послуги.
 
Рік
Кількість користувачів (осіб)
Кількість відвідувань
 
Проведено культурно-масових заходів
Видано документів (прим.)
Залучено інвести
цій, тис.грн
Бібліотечний фонд (прим.)
Надано платних послуг
1
2014
11258
103605
569
218262
3.0
172279
0.8
2
2015
10760
94601
592
225550
2.6
160815
2.9
3
2016
11492
111538
669
226873
84.4
161709
0.9
4
2017
11389
88800
575
222763
63.4
157584
4.3
5
2018 (9 місяців)
9023
68695
519
153 553
69.5
158681
4.13
 
Краєзнавчий музей Нікольського району
Рік
Кількість музейних предметів основного фонду
Кількість культурно-освітніх заходів
Кількість відвідувачів (осіб)
Залучено інвести
цій, тис.грн.
Надано платних послуг, тис.грн.
1
2014
6915
439
11900
3.0
0.75
2
2015
7384
404
12000
-
1.3
3
2016
7681
428
11900
22.7
0.916
4
2017
7989
404
13000
31.55
1.1
5
2018 (9 мсяців)
8182
356
9033
80.0
3.6
 
 Музей історії с.Темрюк Нікольського району Донецької області
Рік
Кількість музейних предметів основного фонду
Кількість культурно-освітніх заходів
Кількість відвідувачів (осіб)
Залучено інвести
цій, тис.грн
Надано платних послуг, тис.грн
1
2014
4174
278
2300
8.4
-
2
2015
4688
150
2100
-
-
3
2016
4915
146
2100
-
-
4
2017
5120
162
2100
-
-
5
2018 (9 місяців)
5215
103
1486
50.0
-
 
Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території району. Підтримка внутрішньо-переміщених осіб
Значна увага приділяється роботі з учасниками антитерористичної операції (АТО).
За 2018 рік чисельність учасників АТО збільшилась на 41 особу. Станом на 01.10.2018 перебувало на обліку 208 учасників АТО.
В 2018 році оздоровлено 1 учасника антитерористичної операції в санаторно-курортному закладі. Послуги з соціальної та професійної адаптації отримали 3 учасника АТО та 4 особи отримають їх до кінця поточного року. Послуги з психологічної реабілітації надано 2 учасникам АТО.
Станом на 01.10.2018 матеріальну допомогу отримали 25 осіб на суму 27,5 тис.грн., із них 23 особи на суму 25,5 тис.грн. До кінця року планується виплатити матеріальну допомогу 32 учасникам антитерористичної операції на суму 32,5 тис. грн.
В 2018 році 2 члена сім'ї загиблого учасника АТО отримали одноразову грошову допомогу за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету у сумі 10,0 тис. грн. та 1 особа з інвалідністю ІІІ групи з числа учасників АТО у сумі 8,0 тис. грн.
 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» ведеться облік внутрішньо переміщених осіб.
На кінець третього кварталу 2018 року в районі зареєстровано 14208 внутрішньо переміщених осіб з 13369 сімей, в тому числі: 1229 осіб працездатного віку, 1237 дітей, 405 осіб з інвалідністю та 11337 пенсіонерів.
 
 
До кінця 2018 року очікується виплати адресну допомогу 321 сім’ї на суму 3795,5 тис. грн.
 
Ціль4. Розбудова безпечного суспільства
  Охорона навколишнього природного середовища
 
Схема санітарного очищення населених пунктів району стала основою для розробки Програми поводження з побутовими відходами у Нікольському районі на 2018-2020 роки та комплексного підходу до вирішення проблеми видалення відходів у всіх населених пунктах району, затверджена рішенням Нікольської районної ради від 23.02.2018 № 7/27-444.
Програмою поводження з відходами передбачено запровадження збирання та вивезення побутових відходів на планово-регулярній основі, оновлення парку контейнерів та сміттєвозів з урахуванням поступового впровадження роздільного збору відходів, ліквідація стихійних звалищ на території району, вивезення відходів на полігон до міста Маріуполь. протягом 2018 року велась робота по виконання цих заходів.

Сільськими радами здійснені заходи з озеленення населених пунктів, так Зеленоярська сільська рада придбала та висадила 120 саджанців дерев декоративних порід, 300 саджанців кущів та 105 саджанців інших багаторічних рослин, витрачено 15,747 тис. грн, Республіканська сільська рада висадила 150 саджанців дерев декоративних порід, витрачено 1,5 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2018 року ДП «Приазовський лісгосп» виконав робіт з ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів на суму 710,6 тис. грн за рахунок коштів підприємства. Також здійснило заходи з охорони лісу від пожеж на суму 34,7 тис. грн, проведено рубку та догляд за лісом, пов’язані з веденням лісового господарства за кошти підприємства на суму 328,1 тис. грн на площі 39,1 га.
Нікольська селищна рада витратила кошти на складання документів із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для реконструкції парку в смт. Нікольське на суму 10,0 тис.грн. На виготовлення поліграфічної продукції для участі у обласному екологічному форумі «Екологія промислового регіону 2018» використала кошти фонду охорони навколишнього природного середовища 3,635 тис. грн.
 
Захист прав і свобод громадян
За 9 місяців 2018 року до районного відділу надійшло 2999 заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, з них з ознаками кримінального правопорушення 301, тяжких та особливо тяжких 49. За вказаний період розкрито 95 злочинів, у тому числі 18 тяжких та особливо тяжких. Слідчим відділенням Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області було пред’явлено 83 підозри: у скоєнні 2 погроз вбивством, 1 вбивству, 6 тілесним ушкодженням, 25 крадіжкам чужого майна, з них 8 - з квартир та приватних будинків, 23 - зберігання наркотичних речовин, 9- незаконне зберігання зброї.
За 9 місяців поточного року оперативними службами райвідділу було розкрито 33 крадіжок із 94 зареєстрованих.
За фактами незаконного зберігання зброї та боєприпасів за 9 місяців 2018 року розпочато досудове розслідування в 11 кримінальних провадженнях, з незаконного обігу вилучено 1 вогнепальну зброю, 6 гранат та 287 набоїв.
З незаконного обігу вилучено 447 гр. наркотичних речовин (канабіс), 67 кущів коноплі та 5 амфітаміну.
На профілактичному обліку у Нікольському відділенні поліції перебуває 4 неповнолітні особи. За поточний період було виявлено 10 фактів продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім з подальшим притягненням продавців до адміністративної відповідальності, також складено 5 адміністративних протоколів за розпивання алкогольних напоїв в публічному місці та 3 за куріння в забороненому місці.
Станом на 30 вересня 2018 року до районної спостережної комісії з установ иконання покарань надійшло 5 повідомлень про звільнення раніше засуджених, фактично прибуло та поставлено на облік 8 осіб.
Нікольським відділенням поліції було проведено 8 оперативно – профілактичних відпрацювань території обслуговування, проведено місячник добровільної здачі зброї, операцію «Розшук», «Зброя – вибухівка», «Перевізник», «Візит», «Літо», «Мігран», «Мак», щоп`ятниці проводиться оперативно – профілактичні заходи та патрулювання смт. Нікольське.
При несенні служби на маршрутах патрулювання було складено 2469 адміністративних протоколів.
 
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
На території Нікольського району техносфера включає в себе 3 промислових підприємства, 8 сільськогосподарських підприємств.
За технічними та технологічними особливостями в районі виділяється наступний комплекс потенційно небезпечних виробництв, що є джерелами надзвичайних ситуацій техногенного характеру: підприємства переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; системи життєзабезпечення населення і забезпечення функціонування господарського комплексу – енергетики, водопостачання, газопостачання, транспорту.
На території району здійснює виробничу діяльність 16 потенційно-небезпечних об’єктів, які створюють загрозу для працюючого персоналу, населення і довкілля при виникненні на них надзвичайних ситуацій. Внаслідок аварій на цих об’єктах району можуть утворюватися локальні пожежі і руйнування.
За 9 місяців 2018 року на території Нікольського району виникло 95 пожеж.
На території району розташовані 3 лісництва: Азовське, Федорівське та Янисольське, де виникнення пожеж може призвести до надзвичайної ситуації.
Особливої важливості набуває наявність засобів колективного захисту населення. На території району 20 протирадіаційних укриттів. ПРУ потребують ремонту і доукомплектування обладнанням.
 
Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до
неупереджених джерел інформації
 
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації, веб-сторінці Нікольської райдержадміністрації на Донецькому обласному сайті, на сторінці Нікольської районної державної адміністрації у соціальній мережі Facebook та в ЗМІ протягом 2017-2018 років розміщено понад 4000 інформацій про стан соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного життя району, діяльності органів виконавчої влади. Протягом 2016-2018 років розглядається тенденція збільшення переглядів користувачами розміщених інформацій на офіційному сайті райдержадміністрації та сторінці.
Районні засоби масової інформації в інформаційному просторі Нікольського району представлені суб’єктом друкованого видання – районною газетою «Заря Приазовья», тому є потреба в створенні ефективної системи інформування населення району про стан соціально-економічного та суспільно-політичного життя району, діяльність органів виконавчої влади через залучення редакцій обласних газет, шляхом оновлення офіційного веб-сайту райдержадміністрації та використання носіїв зовнішньої реклами.
 
Фінансово - податкова діяльність
За підсумками 9 місяців 2018 року до Зведеного бюджету району надійшло доходів в сумі 141334,8 тис. грн проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшилися на 32704,7 тис. грн, або на 130,1 %. Надходження до місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб склали 46818,3 тис. грн Темп росту до рівня доходів одержаних за 9 місяців 2017 року складає 134,6%. Проти відповідного періоду 2017 року надходження податку збільшилися на 12024,5 тис. грн.
Ще одним джерелом по наповненню бюджету району є плата за землю, якої надійшло на суму 12541,2 тис. грн, що складає 136,7 % від фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року.
Єдиного податку надійшло 14119,2 тис. грн, у т. ч. єдиного податку з сільськогосподарських виробників надійшло 10718,1 тис. грн, єдиного податку з юридичних та фізичних осіб – 3401,1 тис. грн.
З урахуванням фактичного виконання Програми економічного та соціального розвитку за 9 місяців очікується надходження до Зведеного бюджету до кінця року 189295,2 тис. грн, виконання складе 111,4%.
За даними ДПІ загальна сума заборгованості зі сплати податків і зборів склала 4308,6 тис. грн, у т. ч. до місцевого – 3892,4 тис. грн. У порівняні з початком року заборгованість збільшилась на 803,1 тис. грн, у т. ч. до місцевого – 1177,6 тис. грн. У структурі податкового боргу найбільшу частку складають несплата поточних нарахувань юридичних осіб – 1581,1 тис. грн, або 36,7 % від загальної суми боргу, фізичні особи - підприємці –1355,3 тис. грн та громадяни – 1279,3 тис. грн.
За 9 місяців 2018 року до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів надійшло 233375,332 тис. грн доходів загального фонду. Власних та закріплених доходів надійшло у сумі 68903,305 тис. грн, або 80,74% до річних показників Програми. Проти відповідного періоду минулого року надходження вказаних доходів збільшилися на 16959,09 тис. грн за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та внесення змін до Податкового законодавства України. До кінця поточного року планується отримати власних надходжень на суму 93490,3 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету району без урахування трансфертів за 9 місяців поточного року надійшло 10938,640 тис. грн. Найбільша частка надходжень від загальної суми доходів належить власним надходженням бюджетних установ – 10686,173 тис. грн, річні показники Програми перевиконані в 3,3 рази. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1824,151 тис. грн, або в 1,2 рази. До кінця поточного року планується отримати власних надходжень на суму 12814,8 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету району без урахування трансфертів у 2019 році очікується надходження у сумі 3602,9 тис. грн.
                                                                                                                                             тис.грн.
Надходження
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
Очікуване 2018 р.
Доходи бюджету (без трансфертів)
29398,6
45377,5
61828,3
90348,3
106305,1
Трансферти з Держбюджету
65977,2
101554,1
13618,9
190393,3
227570,3
Видатки
93127,7
135292,8
191431,5
278522,7
 333886,9
 
Планові показники по видаткам на 2018 рік по зведеному бюджету району затвердженого розписом на рік з урахуванням змін у сумі 348183,8 тис. грн, фактичне виконання їх складає 224742,1 тис. грн, або 64,35 % до планових призначень з урахуванням змін.
  

Перелік актуальних проблемних питань розвитку
Нікольського району
№ з/п
Проблемне питання
Обґрунтування актуальності проблемного питання  
Шляхи вирішення
(заходи програми)
1
Закінчення робіт по проектам: «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа», «Капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименко А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа», «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень в комунальному закладі «Нікольська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа", «Реконструкція харчоблоку комунального закладу «Нікольська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа»
Покращення температурного режиму, покращення санітарних умов, умов перебування дітей, економія бюджетних коштів
Необхідне фінансування з обласного бюджету в сумі 46,0 млн. грн
2
Закінчення робіт по проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кальчик Володарського району Донецької області» (опорна школа)
Покращення температурного режиму, покращення санітарних умов, умов перебування дітей, економія бюджетних коштів
Необхідне фінансування з обласного бюджету в сумі 14,2 млн. грн
3
Закінчення робіт по проекту «Реконструкція системи водопостачання смт Нікольське»
Великі перебої з централізованим водопостачанням негативно впливають на життя та соціальне становище жителів селища
Необхідне фінансування з обласного бюджету в сумі 4,0 млн. грн
4
На рівні ГУ ДФС України не визначено механізм списання заборгованості, на якій розташовані захисні споруди, земля не обробляється, а нарахування здійснюються
На лінії зіткнення (в сірій зоні) нарахування здійснюються відповідно до правовстановлюючих документів, які належить підприємствам району, але земля не обробляється, в зв’язку з чим оплата податків і платежів не проводиться, але нарахування всіх обов’язкових платежів проходять в автоматичному режимі
Необхідно визначення механізму списання заборгованості платежів, які не повинні нараховуватися, у зв’язку з проведенням ООН ра рівні держави
5
Пачаток робіт по Володарській гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 по вул. Советській, 23, смт.Володарське – капітальний ремонт (термомодернізація), реконструкція системи теплопостачання, технічне переоснащення котельні, реконструкція будівлі (розширення їдальні та актового залу), реконструкція пришкільної території
Покращення температурного режиму, покращення санітарних умов, умов перебування дітей, економія бюджетних коштів
Необхідне фінансування з ЄІБ на реалізацію ІІ б траншу в сумі 37,3 млн. грн
 
 
Цілі та пріоритети розвитку у 2019 році
Головна мета Програми – підвищення стандартів життя населення району шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціативи малого бізнесу та створення позитивного іміджу регіону.
Відповідно до затверджених стратегічних цілей розвитку області головними пріоритетами розвитку району у 2019 році визначено:
1. Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення:
підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва, стимулювання створення ними нових робочих місць;
продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів;
подальше впровадження енергозберігаючих заходів у всіх галузях матеріального виробництва, соціальної сфери та житловому секторі;
створення умов для ефективного розвитку аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності.
2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування:
подальша підтримка процесу об’єднання територіальних громад та забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися;
оптимізація процесу надання публічних послуг на місцях, в першу чергу, в новостворених об’єднаних територіальних громадах;
розроблення містобудівної документації на районному рівні.
3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб:
підвищення якості надання послуг та забезпечення рівного доступу населення до освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;
соціальна підтримка та реалізація державних гарантій громадян, які потребують особливої уваги та підтримки;
підтримка внутрішньо переміщених осіб та населення, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту;
забезпечення соціальних гарантій учасників АТО (ООС) та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС);
збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини регіону, патріотичне виховання населення.
 
4. Розбудова безпечного суспільства: 
ефективне вирішення питань, пов’язаних з екологічною безпекою району, впровадження природоохоронних заходів на засадах конструктивної взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та підвищення ефективності реагування на них; відновлення систем життєзабезпечення на територіях, що постраждали від надзвичайних ситуацій та бойових дій;
реалізація принципів верховенства права, створення безпекового середовища та забезпечення правопорядку, запобігання та подолання проявів корупції;
реалізація ефективної регіональної інформаційної політики з метою підвищення відкритості і прозорості місцевих органів влади, налагодження діалогу з громадськістю щодо прийняття управлінських рішень, пов’язаних з інтересами різних соціальних груп.
Основними інструментами реалізації визначених завдань та досягнення поставлених цілей будуть:
заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми за ключовими напрямами діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
проекти регіонального розвитку, які:
відповідатимуть пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та Плані заходів на 2018-2020 роки з її реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733, а також у Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженій розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498, та Плані заходів з її реалізації у 2018-2020 роках, затвердженому розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90;
забезпечуватимуть підтримку добровільного об’єднання територіальних громад;
спрямовуватимуться на створення та розвиток інфраструктурних об’єктів;
районні цільові програми, розроблені та затверджені в установленому законодавством порядку.
 
 ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2021 РОКИ
           
       
 
 
 
 
 
 
 
 
     всього
млн.грн.
134,9
112,7
139,3
103,3
144,3
154,3
     в розрахунку на одну особу
грн.
4852,5,
114,3
5047,1
104,0
5247,3
5631,4
у тому числі по основних видах діяльності
млн грн
 
 
 
 
 
 
ТОВ «УкрРосКаолін»
млн грн
84,0
99,3
84
100,0
84,0
84
ПрАТ «Кальчицькій кар»єр»
млн грн
50,6
146,7
55,0
108,7
60,0
70,0
КП «Володарська друкарня»
млн грн
0,283
в 2,3 р.б.
0,284
100,0
0,284
0,284
Виробництво основних видів промислової продукції
натур.од
 
 
 
 
 
 
у тому числі видобуток копалин за видами сировини
 
 
 
 
 
 
 
каолін
тис.т
200,0
112,5
150,0
75,0
150,0
150,0
щебень
тис.т
192,2
110,1
211,0
109,8
220,0
230,0
відсів
тис.т
126,7
63,2
140,0
110,5
160,0
180,0
Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)
Продукція сільського господарства
в постійних цінах 2010 року
тис.грн
156066
59,2
235115
150,7
247508
247715
в тому числі
 
 
 
 
 
 
 
        рослинництво
тис.грн
130442
57,7
209356
160,5
218108
218108
        тваринництво
тис.грн
25624
68,0
25759
100,5
29400
29607
Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)
Зернові
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
31201,1
95,6
28721
92,1
32000
32000
       врожайність
ц/га
17,7
44,7
36,6
в 2,1 р.б.
36,6
36,6
       валовий збір
тонн
55150
42,6
105125
190,6
117120
117120
Технічні культури, всього
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
19194
112,2
16459
85,8
16459
16459
у тому числі соняшник
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
15280
101,8
10000
65,4
10000
10000
       врожайність
ц/га
14,0
82,4
19,0
135,7
19,0
19,0
       валовий збір
тонн
21392
83,7
19000
88,8
19000
19000
Плоди, ягоди та виноград
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
3,5
 
7,9
в 2,3 р.б.
7,9
7,9
       урожайність
ц/га
28,6
 
30,0
104,9
35,0
40,0
Кормові культури
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
2736,6
119,8
2625
95,9
2625
2625
Всього посівів
га
53131,8
102,1
47805
90
51084
51084
       у тому числі ярі культури
га
28733,4
108,1
18378
64,0
22112
22112
Чисті пари
га
912
45,3
6238,7
в 6,8 р.б.
3380,7
3380,7
 Рілля в обробітку- всього
га
54464,7
100,0
54464,7
100,0
54464,7
54464,7
в тому числі: зона ООС (сіра зона, обмежений доступ та інженерні споруди)
га
421
100
421
100,0
421,0
421,0
Рілля для сільгоспвиробництва (без зони проведення ООС)
га
54043,7
100,0
54043,7
100,0
54043,7
54043,7
Виробництво продукції тваринництва
 
 
 
 
 
 
 
Вирощено худоби та птиці
тонн
500
76,2
512
102,4
523
535
Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)
тонн
520
59,3
468,0
90,0
507,0
519,0
Молоко
тонн
9299
76,9
9326
100,3
9353
9380
Яйця
тис.шт.
 
 
 
 
 
 
Вовна
тонн
4,5
155,2
4,5
100,0
4,5
4,5
Продуктивність худоби та птиці                           
 
 
 
 
 
 
 
Середній надій молока на одну корову, яка була і наявності на початок року
кг
6914
120,5
6934,0
100,3
6954,0
6974
Середня несучість 1 курки - несучки
шт.
 
 
 
 
 
 
Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)
 
 
 
 
 
 
 
Велика рогата худоба 
голів
4336
96,9
4436
102,3
4536
4636
     у тому числі корови
голів
1345
100,0
1345
100
1345
1345
Свині
голів
 
 
 
 
 
 
Вівці та кози
голів
1480
100,0
1480,0
100,0
1480,0
1480,0
Птиця
голів
 
 
 
 
 
 
Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі
Ковбасні вироби
тонн
 
 
 
 
 
 
Молоко оброблене рідке
тонн
 
 
 
 
 
 
Хлібобулочні вироби
тонн
63,5
87,3
63,6
100,2
63,6
63,6
Борошно
тонн
 
 
 
 
 
 
Олія соняшникова нерафінована
тонн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансові самодостатність
 
 
 
 
 
 
 
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього:
тис.грн
189295,2
111,4
194723,5
102,9
199591,6
203583,4
Доходи бюджету (без трансфертів), всього
тис.грн
106305,1
117,7
100646,8
94,7
102971,1
105944,6
Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:
тис.грн
227570,3
119,5
222530,4
97,8
222648,7
222648,7
   базова дотація
тис.грн
22452,1
в 3,7 р.б.
30663
136,6
30663
30663
   субвенція на виконання окремих програм соціального захисту
тис.грн
107388,4
97,6
107739,9
100,3
107739,9
107739,9
   інші додаткові дотації і субвенції
тис.грн
25523,2
148,3
10097,9
39,6
10216,2
10216,2
Видатки бюджету міста (району), всього
тис.грн
333886,9
119,9
323177,2
96,8
325619,8
328593,3
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього
тис.грн
4400,0
142,4
4400,0
100,0
4400,0
4400,0
   з нього: до Державного бюджету
тис.грн
320,0
85,4
460,0
143,8
430,0
460,0
   до місцевого бюджету
тис.грн
3980,0
146,6
4830,0
121,4
5770,0
6610,0
Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету міста (району) (без урахування субвенцій)
%
24,0
3,1 р.б.
31,6
131,6
30,9
30,0
Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків бюджету міста (району) (без урахування власних надходжень бюджетних установ)
%
4,5
91,8
0,0
0,0
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери
 
 
 
 
Оборот роздрібної торгівлі
тис.грн
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля
 
тис. грн
36325,7
100,3
36688,7
101,0
37422,5
37500,0
Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього
тис. грн
13330,0
111,1
13530,0
101,5
13670,0
13700,0
       у % до попереднього року
%
111,1
Х
101,0
Х
101,0
100,2
Кількість підприємств роздрібної торгівлі
одиниць
186
90,3
188
101,1
190
192
Кількість підприємств ресторанного господарства
одиниць
47
106,8
48
102,1
49
50
Кількість підприємств побутового обслуговування
одиниць
77
89,5
75
97,4
75
75
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники чисельності та оплати праці найманих працівників
 
 
 
 
 
 
 
Фонд оплати праці штатних працівників
тис. грн
223675,2
146,7
245145,6
109,6
267769,3
286514,8
Середньооблікова чисельність штатних працівників
осіб
2450
104,6
2400
98,0
2450
2450
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
грн.
7608,0
140,2
8512,0
112,0
9107,8
9745,4
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року
тис. грн
0
0
0
0
0
0
в тому числі на економічно активних підприємствах
тис. грн
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
 
Кількість вакансій, поданих роботодавцями
одиниць
630
135,5
650
103,2
680
700
Чисельність безробітних, які отримували послуги служби зайнятості
осіб
720
98,6
710
98,6
700
690
Чисельність осіб, забезпечених роботою за сприянням служби зайнятості
осіб
610
136,5
635
104,1
660
670
 
 
 
 
 
 
 
 
Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
 
 
 
 
 
 
 
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)
осіб
15258
96,8
15487
101,5
15720
15956
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера
грн.
3194,20
104,6
3430,58
107,4
3622,69
3803,82
 
 
 
 
 
 
 
 
Якість та доступність публічних послуг
 
 
 
 
 
 
 
Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств міста (району)
%
18,2
100
18,2
100
18,2
18,2
Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів
осіб
6
66,7
7
116,6
7
7
Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 осіб наявного населення на кінець року
осіб
0,2
 
0,25
 
0,25
0,26
Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу
осіб
19
95
19
100
20
20
Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку
%
42
Х
50
Х
50
50
Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи
осіб
17
100
17
100
17
17
Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують
%
18
Х
18
Х
20
20
Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку
%
6
Х
10
Х
10
10
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови
%
10
Х
15
Х
15
15
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з української мови
%
24
Х
25
Х
25
25
Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з математики
%
3
Х
5
Х
5
5
Житлово-комунальне господарство
 
 
 
 
 
Частка домогосподарств, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади
%
44,1
100,0
48,5
110,0
55,0
60,0
Кількість установ соціального призначення, з них (за ДБН В.2в1-17.62006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»):
одиниць
2
100
 
 
1
 
   повністю доступні
одиниць
 
 
 
 
 
 
   частково доступні
одиниць
2
100,0
 
 
1
 
   недоступні
одиниць
 
 
 
 
 
 
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням
%
99,8
96,4
100,0
100,2
100,0
100,0
Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва
 
 
 
 
 
 
 
Кількість малих підприємств
одиниць
168
100,6
170
101,2
172
173
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
44
42,7
50
113,6
50
50
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
42
45,2
48
114,3
48
49
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
58
38,9
50
86,2
55
50
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
56
37,6
49
87,5
54
53
Кількість підприємців-фізичних осіб
осіб
590
110,5
625
105,9
635
655
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
 
млн.грн.
24,45
169,7
26,7
109,3
28,9
31,2
Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення через центри надання адміністративних послуг
одиниць
1560
103,7
1613
103,4
1915
2089
 
 
 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2018-2020 РОКИ
 
Показники
Одиниця виміру
2017 рік
2018 рік
2019 рік прогноз
2020 рік прогноз
факт
% до факту 2016 року
програма
програма до факту 2017 року, %
 
 
Територія
кв.км
1221,6
100,0
1221,6
100,0
1221,6
1221,6
Населення
 
 
 
 
 
 
 
Середньорічна чисельність наявного населення
тис.
осіб
28,2
98,9
28,1
99,6
28,0
27,9
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб
осіб
14203
97,7
14200
100,0
14200
14200
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток сфери матеріального виробництва
 
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств
 
 
     всього
млн.грн.
85,1
142,1
80,6
94,7
81,2
81,2
     в розрахунку на одну особу
грн.
3017,7
144,2
2868,3
 
2900
2900
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОВ «УкрРосКаолін»
млн.грн.
67,0
153,0
62,0
92,5
62,0
62,0
ПрАТ «Кальчицький кар'єр»
млн.грн
18,0
 
18,5
102,8
19,0
19,0
КП «Володарська друкарня»
млн.грн
0,14
100,0
0,145
103,6
0,15
0,15
Виробництво основних видів промислової продукції   
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону)
натур. од.
 
 
 
 
 
 
у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини
натур. од.
 
 
 
 
 
 
каолин
тис.тонн
165,0
134,9
150,0
90,9
150,0
150,0
щебень
тис.тонн
230,0
 
240,0
104,3
245,0
245,0
відсів
тис.тонн
53,0
 
55,0
103,8
56,0
56,0
Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)
Валова продукція сільського господарства
в цінах 2010 року
тис.грн.
262910
114,8
238478
90,7
225895
229959
в тому числі
 
 
 
 
 
 
 
        рослинництво
тис.грн.
229394
124,0
204102
89,0
190289
193088
        тваринництво
тис.грн.
33516
76,1
34376
102,6
35607
36871
Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)
Зернові
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
32599,6
108,7
28820
88,4
30120
30120
       врожайність
ц/га
40,7
133,9
36,3
89,2
36,6
36,6
       валовий збір
тонн
132619,5
145,2
104594
78,9
110100
110100
Технічні культури, всього
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
17111
88,4
15651
91,5
12300
12300
у тому числі соняшник
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
15007,7
78,9
12300
82,0
10300
10300
       врожайність
ц/га
16
98,8
20,0
125
20,0
20,0
       валовий збір
тонн
24020
78,0
24600
102,4
24600
24600
Кормові культури
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
2259
76,4
2100
93,0
2100
2100
Всього посівів
га
51969,6
97,7
44571
85,8
44520
44520
       у тому числі ярі культури
га
26487,6
90,9
20070
75,8
20770
20770
Чисті пари
га
2495,4
151,6
7894
в 3,2 р.б.
9945
9945
 Рілля в обробітку
га
54465
99,3
54465
100
54465
54465
Виробництво продукції тваринництва
 
 
 
 
 
 
 
Вирощено худоби та птиці
тонн
900
100,6
900
100,0
1100
1300
Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)
тонн
1100
109,7
880
80,0
1070
1270
Молоко
тонн
12854
95,5
13240
103,0
13637
14046
Яйця
тис.шт.
 
 
 
 
 
 
Вовна
тонн
5
116,3
5
100,0
5
5
Продуктивність худоби та птиці                           
 
 
 
 
 
 
 
Середній надій молока на одну корову, яка була і наявності на початок року
кг
6074
99,4
6257
103,0
6444
6637
Середня несучість 1 курки - несучки
шт.
 
 
 
 
 
 
Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)
 
 
 
 
 
 
 
Велика рогата худоба                
голів
4300
75,2
4429
103,0
4569
4706
     у тому числі корови
голів
1510
71,7
1555
103,0
1602
1650
Свині
голів
 
 
 
 
 
 
Вівці та кози
голів
1550
101,4
1550
100,0
1550
1550
Птиця
голів
 
 
 
 
 
 
Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі
Хлібобулочні вироби
тонн
68,4
62,3
68,5
100,1
68,5
68,5
Борошно
тонн
0
0
0
0
0
0
Олія соняшникова нерафінована
тонн
2,0
23,5
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансові показники
 
 
 
 
 
 
 
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього
 
тис.грн.
142208,7
126,6
158991,4
111,8
164238,1
168836,8
Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів)
тис.грн.
79169,1
128,0
79009,1
99,8
83831,4
86742,2
Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:
тис.грн.
179050,8
131,5
177661,6
99,2
177661,6
177661,6
базова дотація                                                                                                    
тис.грн
6090,6
156,1
8954,3
147,0
8954,3
8954,3
субвенція на виконання окремих програм соціального захисту
тис.грн
100339,9
122,4
103296,4
102,9
103296,4
103296,4
інші додаткові дотації і субвенції
тис.грн
17164,4
31,1
0,0
 
0,0
0,0
Видатки бюджету району
тис.грн.
259426,7
135,5
256670,7
98,9
261493,0
264403,8
з них реверсна дотація 
тис.грн.
 
 
 
 
 
 
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього
тис.грн.
3530,0
143,4
4400,0
124,6
5270,0
6140,0
 з нього :
             до Державного бюджету
тис.грн.
384,0
110,6
320,0
116,7
370,0
400,0
до місцевого бюджету
тис.грн.
3146,0
154,8
4080,0
129,7
4900,0
5740,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери
 
 
 
 
 
 
 
Оборот роздрібної торгівлі
тис. грн.
63894,0
75,7
67088,7
105,0
70443,1
73965,3
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (попередні дані)
 
тис. грн.
34500,0
76,0
36225,0
105,0
38036,3
39938,1
Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього (попередні дані)
тис.грн.
10661,4
96,0
10714,7
100,5
10768,3
10822,1
       у % до попереднього року
%
96,0
Х
100,5
Х
100,5
100,5
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники чисельності та оплати праці найманих працівників
 
 
 
 
 
 
 
Фонд оплати праці штатних працівників
тис.грн.
145617,9
103,96
161635,9
111,0
169717,7
178203,6
Середньооблікова чисельність штатних працівників
осіб
2287
93,1
2300
100,6
2400
2450
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
грн.
5306
111,2
5856,4
110,4
5893
6061,3
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року
тис.грн.
 
165,0
100
0
 
0
0
в тому числі на економічно активних підприємствах
тис.грн.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
 
Кількість вакансій на кінець звітного періоду
одиниць
28
в 3,5 р.б
30
107
35
40
Кількість безробітних, що звернулись за сприянням у працевлаштування, з них:
осіб
780
97
750
96,2
720
700
-                    працевлаштовано
осіб
230
80
235
102,2
240
245
Кількість зареєстрованих безробітних з числа тимчасово переміщених осіб, з них:
осіб
20
95
20
100
18
17
- працевлаштовано
осіб
5
38
6
120
6
6
 
 
 
 
 
 
 
 
Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
 
 
 
 
 
 
 
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)
осіб
 
16286
 
110
 
17215
 
106
 
18144
 
19073
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера
грн.
 
2565,72
 
127
 
2745,32
 
107
 
2882,59
 
3026,72
 
 
 
 
 
 
 
Житлово-комунальне господарство
 
 
 
 
 
 
 
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням
%
101,9
 
102,6
 
100,0
100,0
Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва
 
 
 
 
 
 
 
Кількість малих підприємств
одиниць
165
103,8
170
103,0
169
168
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
85
95,5
85
100
77
80
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
76
98,7
78
102,6
70
71
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
140
142,9
142
101,4
97
100
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
 
137
 
155,7
 
140
 
102,2
 
89
 
90
Кількість підприємців-фізичних осіб
осіб
 
490
 
87,2
 
540
 
110,2
 
559
 
560
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
 
млн.грн.
14,2
67,3
15,4
108,5
16,7
18,2
Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення через центри надання адміністративних послуг
одиниць
1427,6
119,5
1566,9
109,7
1915,2
2089,3
 
 
 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК
 
Показники
Одиниця виміру
2015 рік звіт
2016  рік
2017 рік
очікуване виконання
очікуване виконання програми, %
програма
програма до очік.вик. 2016 року, %
Територія
кв.км
1221,6
1221,6
100
1221,6
100
Населення
 
 
 
 
 
 
Середньорічна чисельність наявного населення
тис. осіб
28,7
28,5
99,3
28,3
99,3
Приріст (зменшення) чисельності наявного населення до початку року
%
-236
-226
х
-197
х
Кількість народжених
осіб
253
250
*
255
102
Кількість померлих
осіб
489
469
*
460
98,1
Міграційний приріст (скорочення) населення
осіб
 
8
 
7
*
 
8
 
114,3
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року
осіб
 
305
 
230
 
79,3
 
230
 
100
Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних
%
32,6
38,0
х
40
х
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, у т.ч.:
осіб
 
6929
 
13982
 
в 2р.б.
 
16982
 
121,5
дітей
осіб
527
1110
в 2,1 р.б.
1350
121,6
осіб працездатного віку
осіб
776
1673
в 2,2 р.б.
2063
123,3
пенсіонерів
осіб
5240
10390
в 2,0 р.б.
12580
121,1
інвалідів
 
386
809
в 2,1 р.б.
989
122,2
Кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з них:
осіб
56
22
 
10
50,0
працевлаштовано
осіб
15
12
 
7
58,3
 
Розвиток сфери  матеріального  виробництва
 
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств
 
 
 
 
 
 
 
     всього*
млн.грн.
41,8
45,0
139,3
45,0
100,0
 
     в розрахунку на одну особу
грн.
1456,4
1578,9
140,3
1590,1
100,7
у тому числі по основних видах діяльності*
млн.грн.
 
 
 
 
 
ПрАТ «Кальчицький карьер»
млн.грн.
6,9
8,0
в 3,6 р.б.
7,0
87,5
ТОВ «УкрРосКаолін»
млн.грн.
36,1
36,0
120,0
36,0
100,0
КП»Володарська друкарня»
млн.грн.
0,18
0,12
100,0
0,14
116,7
* - додатково  надати по підприємствах міста (району),  тел. для довідок 099 544 31 30
Виробництво основних видів промислової продукції   
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону)
натур. од.
 
 
 
 
 
у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини*
натур. од.
 
 
 
 
 
щебень
тис.тонн
0
124,5
11,0
124,5
100
каолін
тис.тонн
107,7
120,0
120,0
120,0
100,0
Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)
Валова продукція сільського господарства в цінах 2010 року
тис.грн.
 
228830,0
 
118786,0
 
65,8
 
161083,0
 
135,6
в тому числі
 
 
 
 
 
 
        рослинництво
 
183803,5
106786,0
74,5
149275,0
139,8
        тваринництво
 
45026,5
12000,0
32,3
11808,0
98,4
Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)
Зернові
 
 
 
 
 
 
       площа
га
29556,0
29996,0
102,2
29748,0
99,2
       врожайність
ц/га
34,2
30,4
96,5
32,5
106,9
       валовий збір
тонн
101031,7
91288,0
98,8
96681,0
105,9
Технічні культури, всього
 
 
 
 
 
 
       площа
га
19341,8
19352,0
223,7
8745,0
45,2
у тому числі соняшник
 
 
 
 
 
 
       площа
га
18657,0
19021,0
230,6
8250,0
43,4
       врожайність
ц/га
14,7
16,3
95,3
17,0
104,3
       валовий збір
тонн
27400,0
31000,0
219,7
14025,0
45,2
Овочі
 
 
 
 
 
 
       площа
га
 
 
 
 
 
       врожайність
ц/га
 
 
 
 
 
       валовий збір
тонн
 
 
 
 
 
Кормові культури
 
 
 
 
 
 
       площа
га
4147,0
2957,5
82,2
2594,0
87,7
Всього посівів
га
53944,0
53191,5
127,9
41087,0
77,2
       у тому числі ярі культури
га
28355,3
29129,5
168,4
17347,0
59,6
Чисті пари
га
2663,0
1645,5
12,2
13750,0
в 8,4 р.б
 Рілля в обробітку
га
56607,0
54837,0
99,6
54837,0
100,0
Виробництво продукції тваринництва
Вирощено худоби та птиці
тонн
1048,0
750,0
101,3
730,0
97,3
Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)
тонн
1097,1
840,0
112,0
708,0
84,3
Молоко
тонн
13082,0
11825,0
104,4
12034,0
101,8
Яйця
тис.шт.
 
 
 
 
 
Вовна
тонн
7,2
4,3
71,7
3,0
69,8
Продуктивність худоби та птиці      
 
 
 
 
 
 
Середній надій молока на одну корову, яка була в наявності на початок  року
кг
 
5348,0
 
5500,0
 
106,8
 
5520,0
 
100,4
Середня несучість 1 курки-несучки
шт.
 
 
 
 
 
Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)
Велика рогата худоба                
голів
6257
5450
95,6
5522
101,3
     у тому числі  корови
голів
2203
2150
97,7
2180
101,4
Свині
голів
1901
350
19,4
100
28,6
Вівці та кози
голів
2837
1500
66,7
1200
80,0
Птиця
голів
 
 
 
 
 
Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі
Ковбасні вироби
тонн
 
 
 
 
 
Молоко оброблене рідке
тонн
 
 
 
 
 
Хлібобулочні вироби
тонн
87,0
89,0
98,9
90,0
101,1
Борошно
тонн
0
0
0
0
0
Олія соняшникова нерафінована
тонн
31,8
9,0
15,0
10,0
111,11
Фінансові  показники
 
 
 
 
 
 
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього
 
тис.грн.
 
62080,2
106098,9
192,0
108920,6
102,7
Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів)
тис.грн.
 
45377,5
58970,1
168,8
64103,7
108,7
Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:
тис.грн.
101554,1
126577,4
121,5
133491,4
105,5
базова дотація                                                                                                     
тис.грн
4269,9
3902,1
100,0
6092,9
156,1
     реверсна дотація                   
тис.грн.
 
 
 
 
 
освітня субвенція
тис.грн
32411,1
31051,5
100,0
26834,0
86,4
медична субвенція
тис.грн
21715,6
18420,4
100,0
18361,3
99,7
     інші міжбюджетні трансферти
тис.грн.
43157,5
73203,4
144,1
82203,2
112,3
Трансферти з обласного бюджету, всього
тис.грн.
 
 
 
 
 
Видатки бюджету міста (району)
тис.грн.
135292,8
177416,8
127,5
197595,1
111,4
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього
тис.грн.
 
1615
3240,0
186,1
3700,0
114,2
     з нього:
 
 
 
 
 
 
     до Державного бюджету     
тис.грн.
351,7
370,0
44,3
410,0
110,8
     до місцевого бюджету
тис.грн.
1263,3
2870,0
в 3,2 р.б.
3290,0
114,6
Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у діючих цінах
 
 
тис. грн.
45095,9
47000,0
156,7
47000,0
100,0
Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у діючих цінах на одну особу
 
грн.
1564,1
1643,4
158,3
1643,4
100,0
Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (юридичних осіб) до відповідного періоду минулого року
%
72,5
104,2
х
100,0
х
Кількість підприємств роздрібної торгівлі
одиниць
191
193
93,7
193
100,0
 
   забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів
кв.м
388,85
396,8
102,2
396,8
100,0
Кількість підприємств ресторанного господарства
одиниць
43
43
95,6
43
100,0
   забезпеченість місцями на 1 тис. жителів
місць
82,3
82,3
95,8
82,3
100,0
Кількість підприємств побутового обслуговування населення
одиниць
73
73
76,0
73
100,0
   забезпеченість працюючими на 1 тис. жителів
місць
3,6
3,6
78,3
3,6
100,0
Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього
тис.грн.
13000,0
15000,0
150,0
15000,0
100,0
   у % до попереднього року
%
86,7
115,4
х
100,0
х
Кількість лікарняних  ліжок (на кінець року) у розрахунку на 10 тисяч населення
ліжок
 
 
40,6
 
40,6
 
40,6
 
100,0
 
40,6
Загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)
випадків
 
35854,8
45196,0
126,1
45630,0
100,9
Кількість хворих на туберкульоз з уперше в житті встановленим діагнозом – всього
осіб
 
 
13
 
13
 
25
 
192,3
 
25
       у розрахунку на 100 тис. населення
випадків
 
45,9
45,9
88,3
192,4
88,3
Смертність населення від:
 
 
 
 
 
 
      СНІДу
випадків
9
9
9
100,0
-
      туберкульозу
випадків
3
3
1
33,3
-
Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими)
випадків
 
-
-
 
 
-
Малюкова смертність (на 1000  народжених живими)
випадків
 
3
3
1
33,3
-
Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів охорони здоров’я
 
грн. на          1 особу
 
702,13
 
697,59
 
100,0
 
618,86
 
88,7
Обсяг коштів місцевого бюджету на 1 мешканця, виділених на поліпшення матеріально-технічної бази ЛПУ району первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги
 
 
 
грн. на                1 особу
 
51,66
 
37,74
 
100,0
 
33,48
 
88,7
Відсоток фінансування з місцевого бюджету, виділеного на первинну медичну допомогу
%
39,1
41,99
х
41,6
х
Кількість дошкільних закладів (на кінець року)
одиниць
 
14
 
13
 
100,0
 
13
 
100,0
         в них:
 
 
 
 
 
 
           місць
одиниць
915
915
102,2
915
100,0
           дітей
осіб
793
791
100,0
719
90,9
Черга до дошкільного закладу
осіб
-
-
-
-
-
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах на 100 місць
осіб
 
85
 
71
 
80,7
 
83
 
116,9
Витрати місцевого бюджету на 1 дитину на утримання мережі дошкільних заходів
грн. на          1 особу
 
 
12047,16
 
 
10144,7
 
 
47,8
 
 
21731,7
 
 
в 2,1 р.б.
Кількість загальноосвітніх шкіл (на початок навч. року)
одиниць
 
19
 
16
 
100,0
 
16
 
100,0
         в них:
 
 
 
 
 
 
           учнівських місць
уч.місць
5597
4842
100,0
4842
100,0
           учнів
осіб
2323
2355
100,0
2355,0
101,4
        питома вага учнів, які навчаються в другу зміну
%
 
-
 
х
 
х
Питома вага учнів, які навчаються українською мовою
%
 
34
 
37
 
х
 
37
х
Витрати з місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі закладів освіти
грн. на          1 особу
381,9
 
9366,6
х
1766,6
18,9
Наявність шкільних автобусів
одиниць
12
12
100,0
13
108,3
Чисельність учнів на 1 комп’ютер, якими оснащені загальноосвітні навчальні заклади
осіб
 
 
8
 
 
7
 
 
100,0
 
 
7
 
 
100,0
Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, що використовують в навчальному процесі комп’ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет
%
100
100
х
100
х
Кількість прийомних сімей, всього
одиниць
4
4
80,0
4
100,0
в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
осіб
8
8
88,9
9
112,5
Кількість дитячих будинків сімейного типу, всього
одиниць
-
1
Х
1
100,0
в них влаштовано дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
осіб
-
5
Х
5
100,0
Кількість створених:
 
 
Х
Х
Х
Х
- прийомних сімей
одиниць
-
Х
Х
Х
Х
в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
осіб
 
 
-
Х
Х
Х
Х
- дитячих будинків сімейного типу
одиниць
-
1
Х
Х
Х
в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
осіб
 
 
-
5
Х
Х
Х
Кількість проведених культурно-масових заходів
одиниць
 
1252
 
1220
 
100
 
1220
 
100
Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом
осіб
 
6440
 
6450
 
100,0
 
6450
 
100,0
у % до загальної чисельності населення
%
23,0
22,5
х
22,5
х
Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів фізичної культури та спорту
грн. на          1 особу
22,0
29,8
х
30,0
100,7
Кількість проведених масових спортивних заходів
одиниць
56
57
101,8
58
101,8
в них прийняли участь
осіб
7413
7415
99,9
7420
100,1
Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів культури
грн. на          1 особу
 
 
210,36
 
 
215,0
 
 
100,0
 
 
230,0
 
 
107,0
Показники чисельності та оплати праці найманих працівників
 
 
 
 
 
 
Фонд оплати праці, всього
тис.грн.
198821,6
146304,0
133,3
160920,0
110
в тому числі штатних працівників
тис.грн.
198821,6
146304,0
133,3
160920,0
110
Середньооблікова чисельність штатних працівників
осіб
 
4093
3000
96,8
3000
100
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
грн.
 
4048
4064
137,8
4470
110
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року
тис.грн.
188,7
165,0
97,8
165,0
100
в тому числі:
 
 
 
 
 
 
на економічно активних підприємствах
тис.грн.
 
-
-
-
-
-
на підприємствах-банкрутах
тис.грн.
23,7
0
 
0
 
на економічно неактивних підприємствах
тис.грн.
165,0
165,0
100
165,0
100
Темп погашення заборгованості по заробітній платі підприємств комунальної власності (у порівнянні до показників на початок року)
%
 
 
х
 
х
Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
Власні доходи Пенсійного фонду України
тис.грн.
 
751,3
 
428,8
 
100
 
463,5
 
108,1
Видатки Пенсійного фонду України
тис.грн.
286651,3
370640,1
125,1
411199,3
110,9
Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України на кінець року
тис.грн.
180,8
17,9
100
17,9
100
в тому числі сума недоїмки до бюджету Пенсійного фонду України
тис.грн.
14,7
14,7
100
14,7
100
Темп зростання (зменшення) заборгованості економічно активних платників до бюджету Пенсійного фонду
%
 
90,1
х
0,0
х
Загальна потреба в коштах на виплату   пенсій та   грошової допомоги
 
тис.грн.
286651,3
370640,1
125,1
411199,3
110,9
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)
осіб
12617
11620
100
11801
101,7
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера
грн.
1722,49
2658,06
124,9
2903,7
109,2
Допомога на дітей згідно з Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»:
      кількість одержувачів
осіб
2138
2350
109,9
2485
105,7
      видатки бюджету
тис.грн.
20214,9
25500,0
126,1
27774,0
108,9
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям:
 
 
 
 
 
 
кількість одержувачів
осіб
229
350
152,8
385
110,0
видатки бюджету
тис.грн.
2775,7
4710,0
169,7
5148,0
109,3
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:
 
 
 
 
 
 
кількість одержувачів
осіб
250
310
124,0
340
109,7
видатки бюджету
тис.грн.
3582,6
6400,0
178,6
7371,6
115,2
Житлові субсидії
 
 
 
 
 
 
      кількість одержувачів
сімей
1333
5446
 
6001,0
110,2
      видатки бюджету
тис.грн.
15247,6
64608,3
В 4,2 р.б.
72478,4
112,2
Пільги громадянам, інформація про яких внесена до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та інші пільговики):
 
 
 
 
 
 
кількість одержувачів
осіб
7997
7800
97,5
7968
102,1
видатки бюджету
тис.грн.
5076,9
8707,7
171,5
9578,5
110,0
Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558)
 
 
 
 
 
 
кількість одержувачів
осіб
87
90
103,4
97
107,8
видатки місцевого бюджету
тис.грн.
87,6
103,5
118,2
130,1
125,7
Контингент осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, яким надається допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг:
 
 
 
 
 
 
кількість осіб
тис. осіб
0,83
0,175
в 2,1 р.б.
0,189
108,0
кількість сімей
тис.сімей
0,45
0,115
в 2,6 р.б.
0,12
104,9
Інвестиційна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування,  у фактичних цінах
 
 
 
 
 
 
 
у фактичних цінах
тис.грн.
18773
55000,0
19,5
196990,2
в 3,6 р.б.
у порівнянних цінах, у % до попереднього року      
%
 
77,6
 
в 2,9 р.б.
 
х
 
в 3,2 р.б.
 
х
на одну особу, у фактичних цінах
грн.
 
 
 
 
 
Обсяг прямих іноземних інвестицій
 
*
*
*
*
*
      по наростаючому підсумку (на кінець року)
тис.дол. США
*
*
*
*
*
      на одну особу
дол.США
*
*
*
*
*
      приріст (зниження) до початку року
тис.дол. США
*
*
*
*
*
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери  за рахунок усіх джерел фінансування
 
 
 
 
 
 
Загальна площа житла
кв.м
163,0
1800,0
80,2
2899,0
161,1
Загальноосвітні навчальні заклади
уч.місць
 
 
 
 
 
Дошкільні  заклади освіти
місць
 
 
 
 
 
Лікарні
ліжок
 
 
 
 
 
Амбулаторно-поліклінічні заклади
відв. за зміну
 
 
 
 
 
Водопровід
тис.куб.м на добу/км
 
 
 
 
 
Каналізація
тис.куб.м стічних вод на добу/км
 
 
 
 
 
Теплопостачання
Гкал на годину/ км
 
 
 
 
 
Газові  мережі
км
 
 
 
 
 
Введення вулиць та доріг з твердим покриттям за рахунок місцевих бюджетів
км
 
 
 
 
 
Житлово-комунальне  господарство
 
 
 
 
 
 
Рівень відшкодування тарифами собівартості житлово-комунальних послуг
%
98,0
98,0
х
98,1
х
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням
%
103,5
100,1
х
100,2
х
у тому числі:
 
 
 
х
 
х
рівень сплати населенням за спожиту електроенергію
%
 
99,5
 
100
х
 
100
х
рівень сплати населенням за спожитий природний газ
%
 
99,7
 
100
х
 
100
х
Частка застарілих і аварійних мереж – всього,
в тому числі
%
50,6
80,5
х
80,5
х
   водопровідно-каналізаційних
%
56,6
80,5
х
80,5
х
   теплових
%
 
 
х
 
х
Рівень втрат води у мережах
%
 
5,0
х
5,0
х
Кількість недержавних підприємств та площа житлового фонду, яку вони обслуговують*
од./кв.м
2/21500
2/20900
 
2/17300
 
Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків*:
 
 
 
 
 
 
   кількість ОСББ
одиниць
24/1
25/1
 
31/6
 
   кількість будинків в ОСББ
одиниць
28
29
 
35
 
   загальна площа житлового фонду, що знаходиться в ОСББ
кв.м
25200
25800
 
29400
 
Кількість керуючих компаній (служб єдиного замовника) з утримання житла та надання комунальних послуг*
одиниць
 
 
 
 
 
Оснащення житлових будинків приладами обліку та регулювання споживання енергоносіїв (будинковий облік):*
 
4
4
100,0
4
100,0
       лічильниками холодної води
одиниць
4
4
100,0
4
100,0
       рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків
%
7,0
7,0
х
7,0
х
       лічильниками гарячої води
одиниць
 
 
 
 
 
       рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків
%
 
 
х
 
х
      лічильниками теплової енергії та регуляторами  температури
одиниць
 
 
 
 
 
      рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків
%
 
 
х
 
х
Питома вага приватизованого житла в державному фонді
(з початку приватизації)*
%
 
 
82,0
 
 
82,0
х
82,0
х
Кількість квартир, що пустують – всього*, у т.ч.
одиниць
 
 
 
 
 
комунальної власності
одиниць
 
 
 
 
 
приватної власності
одиниць
 
 
 
 
 
Забезпеченість житлом  одного мешканця
кв.м
23,8
23,8
100,0
23,8
100,0
* -  у графі 3 надати дані станом на 01.01.17, у графах 4, 6 – наростаючим підсумком
Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва
 
 
 
 
 
 
Кількість малих підприємств
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
163
162
101,3
162
100,0
на 10 тис. осіб наявного населення
одиниць
 
56,8
 
56,7
 
105,0
 
56,7
 
100,0
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
88
68
Х
Х
Х
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
 
29
 
59
 
Х
 
Х
 
Х
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
65
50
Х
Х
Х
в тому числі фізичних осіб -  підприємців
одиниць
 
14
 
40
 
Х
 
Х
 
Х
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами
млн.грн.
 
179,2
 
180,0
 
120,0
 
180,0
 
100,0
Кількість найманих працівників (з урахуванням штатних і позаштатних) працівників підприємства
тис. осіб
 
0,472
 
 
0,539
 
98,0
 
0,591
 
109,6
Витрати на персонал (з урахуванням витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи)
млн.грн.
13,6
 
15,5
110,7
17,0
109,7
Кількість підприємців-фізичних осіб
осіб
404
632
104,1
632
100,0
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
 
млн.грн.
 
7,2
 
25,3
 
в 5,5 р.б
 
28,1
 
111,1
Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній частині місцевих бюджетів
%
 
17,6
 
42,2
 
Х
 
45,3
 
Х
Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення через центри надання адміністративних послуг
 
одиниць
 
1014,4
 
1140,6
 
в 10,6 р.б
 
1140,6
 
100,0
Охорона  природи
 
 
 
 
 
 
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря
тис.тонн
 
 
 
 
 
Скиди  в поверхневі водойми забруднених стічних вод
млн.куб.м
 
 
 
 
 
Рівень використання відходів у загальному обсязі утворених відходів
%
 
 
х
 
х
Збільшення площі територій то об’єктів природно-заповідного фонду
га
 
 
 
 
 
Видатки місцевого бюджету на екологічні заходи на 1 мешканця
грн. на          1 особу
2,1
2,4
40
3,8
в1,5 р.б
 
 

 

 
 
 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@